Nadzieja Nieba dla wszystkich. Bóg nie pochwalał dzieciobójstwa! Pedofilii przyczyna: klerykalna kastowość

Księga Izajasza 66,18-21 Ewangelia Łukasza 13,22-30 Polecone nam na dzisiaj teksty biblijne są na pozór sprzeczne. Izajasz wkłada w usta Bogu słowa nadziei: „Ja znam ich czyny i zamysły. Przybędę, by zebrać wszystkie narody i języki; przyjdą i ujrzą moją chwałę”, Łukasz natomiast nie pociesza raczej. Przytacza czyjeś pytanie: „Czy tylko niektórzy będą zbawieni? i … Czytaj dalej Nadzieja Nieba dla wszystkich. Bóg nie pochwalał dzieciobójstwa! Pedofilii przyczyna: klerykalna kastowość

Reklama

Prorok defetystą. Rozłam „humanum est”

Księga Jeremiasza 38,4-6.8-10 Psalm 40,2-4.18 List do Hebrajczyków 12,1-4 Ewangelia Łukasza 12,49-53 Można powiedzieć, źe wszystkie te teksty biblijne są o międzyludzkiej wrogości. O nienawiści przywódców narodu żydowskiego wobec Jeremiasza. Ponieważ prorok ten „obezwładniał ręce żołnierzy, którzy pozostali w mieście i ręce całego ludu, gdy mówił do nich podobne słowa. Człowiek ten nie szuka przecież … Czytaj dalej Prorok defetystą. Rozłam „humanum est”

Ojczyzno moja, gdzie jesteś? Obrazu Boga przemiana olbrzymia

List do Hebrajczyków 11,1-2.8-19 Patriarcha Abraham jako symbol wiary religijnej, to znaczy takiej, której wyznawca za lepszą ojczyznę uznaje nie tę na globie naszym, ale inną, tamtą wręcz poza wszechświatem. Jest to właściwie główny motyw całej Biblii, żydowskiej jej części i tej tylko chrześcijańskiej, także oczywiście islamu, chyba i na przykład hinduizmu. A może można … Czytaj dalej Ojczyzno moja, gdzie jesteś? Obrazu Boga przemiana olbrzymia

Gonimy, gonimy za wiatrem…

Księga Koheleta 1,2; 2,21-23List do Kolosan 3, 1-5. 9-11Ewangelia Łukasza 12,13-21 Zaplanowano nam na dzisiaj fragment księgi starotestamentalnej niezwykłej. Jednej z kilku tak zwanych mądrościowych, lecz bardziej niż inne radykalnej w swoim sceptycyzmie wobec możliwości znalezienia szczęścia na ziemi. „Marność nad marnościami, mówi Kohelet, marność nad marnościami - wszystko jest marnością”. Przestrzega przed podobną postawą … Czytaj dalej Gonimy, gonimy za wiatrem…