Szli do Emaus

Ewangelia Łukasza 24,13-15

„W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej o 60 stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go nie poznali”.

Dziwna to ewangelijna opowieść. Podobna jest w Ewangelii Jana o Marii Magdalenie: też Go nie poznała, wzięła za ogrodnika. O tamtych dwóch uczniach Ewangelia Marka (6,9-15) także opowiada, że ukazał się im ” w dziwnej postaci”. Bo też był to ten sam człowiek, ale już po swojej śmierci, zmartwychwstały. Czemu ukazał się im jakoś inaczej? Chyba dla zaznaczenia tego właśnie, że rzeczywiście powstał z martwych. Amen.

Reklama

379 myśli na temat “Szli do Emaus

 1. Z POPRZEDNIEJ STRONY:

  Dla Żyda stwierdzenie, że ktokolwiek inny jest Bogiem niż Jehowa jest ciężkim bluźnierstwem, ponieważ poza Jehową Bogiem nie ma żadnych innych Bogów. Jeden jest Bóg i jest to jasne zarówno dla Żyda jak i Muzułmanina. Chrześcijaństwo promujące swoją wiarę w 3 Bogów wmawiające swoim wiernym, że wierzą w 1 tylko Boga to nie tylko bluźnierstwo ale wręcz świętokradztwo [a to według religii katolickiej jest grzech najcięższy]. Jest to również bezczelne kłamstwo. Tak więc chrześcijanie promujący dogmat o Trójcy nie ułatwiają Żydom ani Muzułmanom zbliżenie się do Jezusa Chrystusa. Tak więc wszelkie dyskusje teologiczne między 3 religiami z góry skazane są na niepowodzenie. Dziwić się jedynie można, że pozostałe dwie religie Abrahamowe chcą w ogóle jeszcze z bluźnierczymi i świętokradcami rozmawiać.

  Z drugiej strony, zwłaszcza Żydzi przeoczają, że w ich własnej części Pisma Świętego jest wyraźnie napisane „Ja [Jehowa] rzekłem: Bogami jesteście. I wy, wszyscy jesteście synami Najwyższego. A jednak jak ludzie pomrzecie. I jak zwykli śmiertelnicy upadniecie.” – Psalm 82 (całość). Jehowa rzekł również do Mojżesza: „Oto ja czynię Ciebie Bogiem dla faraona, a Twój brat, Aaron będzie Twoim Prorokiem” – 2 Księga Mojżeszowa 7: 1 – 2.

  / Niestety, chrześcijanie pod wpływem teologii wykutej na potrzeby kościoła rzymsko-katolickiego pod dyrektywą Konstantyna Wielkiego w roku 325 n. e. nie tylko głoszą, że Jezus Chrystus [zgodnie zresztą z tym co Jehowa Bóg powiedział do wszystkich swoich synów] jest nie tylko Bogiem w randze Syna przez duże „S” [co należy uznać], ale wręcz, wprost i otwarcie nauczają, że Bóg Jezus Chrystus w randze Syna jest równy Ojcu. A to – podczas gdy Jezus Chrystus w czasie swojej ziemskiej służby [również w listach apostolskich i Księdze Objawienia] wyraźnie podkreślał, że zawsze jest zależny i niższy od Ojca jest po prostu bluźnierstwem /

  TO, CO GŁOSI KOŚCIÓŁ KATOLICKI:

  [A wraz z nim całe pozostałe nominalne chrześcijaństwo] to nie jest jedynie bluźnierstwo,

  JEST TO NIEWYOBRAŻALNE BLUŹNIERSTWO.

  Polubienie

 2. Panie AWARCHO, doceniam z całego serca trud i Pańskie starania , zeby wyjasnić @Stokrotnemu jak bardzo sie myli w kwestii Jezusa Chrystusa.
  Przypuszczam, że on jako swiadek Jehowy przyjąl Chrzest Janowy. (przez zanurzenie). Czy @Stokrotny nie zdawał sobie wtedy sprawy w czyje Imię przyjmuje ten Chrzest ….? Przeciez Jan Chrzciciel nie chrzcil ludzi dla Jahwe ….
  Odnosze wrażenie że @Stokrotny ma lekceważący stosunek do Nowego Testamentu, nie czyta NT, więc Trójjedyny Bóg, który objawia się m.in. WŁAŚNIE w momencie chrztu Jezusa nad Jordanem, jest dla @Stokrotnego niezrozumiały.
  „I zstąpił na niego [Jezusa] Duch Świety… i odezwał sie głos z nieba: Tyś jest Syn mój umiłowany, ktorego sobie upodobałem.”/Łuk,3;22/

  No i jeszcze te słowa Jezusa w rozmowie z ap.Filipem:
  „Rzekl mu Filip: Panie , pokaz nam Ojca, a wystarczy nam.Odpowiedział mu Jezus: Tak długo jestem z wami i nie poznałes mnie Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca; więc jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, ktore do was mówie, nie od siebie mówię, ale Ojcie, ktory jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. Wierzcie mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie;” /Łuk14;8-11

  Pozdrawiam.

  Polubienie

 3. @STOKROTNY
  zafiksowałłeś sie na tzw.” Trójcy” jak nie przymierzając @Piramidalny na „konkordacie”.
  Przeciez NIE ISTNIEJE DOGMAT O TRÓJCY, powtarzasz jakies uogolnione głupstwa.
  Jest chrzescijańskie CREDO (takie samo dla katolików jak i dla protestantów) a tam jest wyliczone po kolei:

  Wierzę w jedynego Boga, Ojca Wszechmogacego…..
  Wierzę w jedynego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bozego jednorodzonego……
  Wierzę w Ducha Świetego, Pana i Ozywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi
  […] który mówił przez proroków.

  Wszystkie te sformułowania wynikają z Pisma Św. Są oczywiste i zrozumiałe dla chrzescjan.

  Polubienie

 4. Dwa najpiękniejsze rozdziały z Biblii

  21

  1 „I zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię. Bo poprzednie niebo i poprzednia ziemia przeminęły i morza już nie było. 2 I zobaczyłem święte miasto — Nową Jerozolimę, która zstępowała z nieba od Boga i była przygotowana niczym oblubienica przystrojona dla swojego oblubieńca. 3 Wtedy usłyszałem donośny głos dobiegający od tronu: „Spójrz! Oto przybytek* Boży pośród ludzi. I Bóg będzie przebywał z nimi, a oni będą Jego ludem. I będzie z nimi sam Bóg. 4 I On otrze z ich oczu wszelką łzę, i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku ani bólu. To, co było, przeminęło”.
  5 A Ten, który zasiadał na tronie, rzekł: „Spójrz! Oto wszystko nowym czynię, i dodał: „Zapisz to, bo słowa te są wiarygodne* i prawdziwe”. 6 I powiedział jeszcze do mnie: „Stało się się! Jam jest Alfa i Omega*, początek i koniec. Każdemu, kto jest spragniony, darmo dam pić wody ze źródła życia. 7 Wszystko to otrzyma* każdy zwyciężający. A Ja będę jego Bogiem, i on moim synem. 8 Wycofujący się zaś i ludzie bez wiary, zachowujący się obrzydliwie, mordercy, trwający w niemoralnych praktykach, uprawiający spirytyzm, bałwochwalcy i wszyscy kłamcy, zostaną wrzuceni do jeziora płonącego siarką i ogniem. Oznacza ono drugą śmierć”.
  9 Potem podszedł do mnie jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz napełnionych siedmioma ostatnimi plagami, i powiedział: „Chodź, pokażę ci oblubienicę, przygotowaną dla Baranka”. 10 Przeniósł mnie więc mocą ducha na wielką, wysoką górę i pokazał mi święte miasto — Jerozolimę — które zstępowało z nieba od Boga 11 i jaśniało chwałą Bożą. A jego blask był podobny do drogocennego kamienia, do krystalicznie lśniącego jaspisu. 12 Miało ono wielki, wysoki mur i dwanaście bram, a przy każdej był anioł. Na tych bramach były wypisane imiona dwunastu plemion synów Izraela. 13 Od wschodu były trzy bramy, od północy trzy bramy, od południa trzy bramy i od zachodu trzy bramyy. 14 Mur zaś tego miasta miał dwanaście kamieni fundamentowych, a na nich było dwanaście imion dwunastu apostołówz Baranka.
  15 A ten, który do mnie mówił, trzymał złotą trzcinę mierniczą, żeby zmierzyć miasto, jego bramy i mur. 16 Miasto było zbudowane na planie kwadratu — jego długość była taka sama jak jego szerokość. Anioł zmierzył je trzciną: 12 000 stadiów*. Jego długość, szerokość i wysokość były równe. 17 Zmierzył też jego mur: 144 łokcie* według miary ludzkiej, a zarazem anielskiej. 18 Mur był wykonany z jaspisu, a miasto z czystego złota podobnego do przezroczystego szkła. 19 Fundamenty muru miasta były ozdobione wszelkimi drogocennymi kamieniami: pierwszy fundament to jaspis, drugi szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd, 20 piąty sardonyks, szósty sard, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topaz, dziesiąty chryzopraz, jedenasty hiacynt, dwunasty ametyst. 21 Ponadto dwanaście bram to dwanaście pereł — każda brama była z jednej perły. A główna ulica miasta była z czystego złota podobnego do przezroczystego szkła.
  22 Nie widziałem w tym mieście świątyni, bo jego świątynią jest Bóg, Jehowa*, Wszechmocny, a także Baranek. 23 I miasto nie potrzebowało światła słońca ani księżyca, bo oświetlała je chwała Boża, a jego lampą był Baranek. 24 I narody będą chodzić dzięki światłu tego miasta, a królowie ziemi będą wnosić do niego swoją chwałę. 25 Jego bramy nigdy nie będą zamknięte, bo nie będzie tam nocy, tylko dzień. 26 I zostanie do niego wniesiona chwała i szacunek narodów. 27 Ale w żaden sposób nie wejdzie do niego nic skalanego ani nikt, kto postępuje obrzydliwie oraz oszukuje innych. Wejdą tam tylko ci, którzy są zapisani w zwoju życia należącym do Baranka.

  22

  1 „Następnie anioł pokazał mi rzekę wody życia, czystą jak kryształ. Wypływała ona z tronu od Boga i od Baranka. 2 Płynęła środkiem głównej ulicy miasta. Po obu jej stronach były drzewa życia, które dawały dwanaście zbiorów owoców — rodziły owoce każdego miesiąca. A liście tych drzew służyły do leczenia narodów.
  3 I na owo miasto nie spadnie żadne przekleństwo. Będzie w nim tron Boga i tron Baranka, a niewolnicy Boga będą dla Niego pełnić świętą służbę. 4 Będą widzieć Jego oblicze, a na ich czołach będzie wypisane Jego imię. 5 Ponadto nie będzie już nocy ani nikt w nim nie będą potrzebował światła lampy, ani światła słonecznego, bo będzie ich oświetlał Jehowa* Bóg. I będą królować po wieczne czasy, już na zawsze.
  6 Anioł rzekł do mnie: „Te słowa są wiarygodne* i prawdziwej. Tak, Jehowa* — Bóg, który natchnął proroków — On posłał swojego anioła, aby pokazać swoim niewolnikom, co ma się stać wkrótce. 7 Przyjdę szybko. Szczęśliwy jest każdy, kto trzyma się słów proroctwa z tego zwoju”.
  8 To właśnie ja, Jan, słyszałem i widziałem te rzeczy. A kiedy je usłyszałem i zobaczyłem, upadłem u stóp anioła, który mi to pokazywał, bo chciałem mu oddać cześć. 9 Ale on mi powiedział: „Bacz na to, i nie czyń tego! Ja jestem tylko współniewolnikiem twoim i twoich braci, proroków, i tych, którzy trzymają się słów tego zwoju. Bogu oddaj cześć.
  10 Powiedział mi też: „Nie pieczętuj słów proroctwa tego zwoju, bo wyznaczony czas jest bliski. 11 Nieprawi niechaj dalej dopuszczają się nieprawości, a postępujący obrzydliwie, nadal niechaj postępują obrzydliwie. Ale prawy niech trwa w prawości, a święty, w swojej świętości.
  12 „‚Przychodzę szybko, i będę miał ze sobą zapłatę, żeby każdemu oddać według jego postępowania. 13 Jam jestem Alfa i Omega*, pierwszy i ostatni, początek i koniec. 14 Szczęśliwi są ci, którzy piorą swoje sięgające ziemi szaty, żeby mieć prawo jeść owoce z drzew życia i żeby uzyskać wstęp do miasta poprzez jego bramy. 15 Poza nim są psy*, uprawiający spirytyzm, i dopuszczający się niemoralności*, mordercy, bałwochwalcy oraz wszyscy ci, którzy miłują się w kłamstwie i w tym trwają’.
  16 „‚Ja, Jezus, posłałem swojego anioła, żeby o tych rzeczach złożyć wam świadectwo, dla pożytku zborów. Ja jestem korzeniem i potomkiem Dawida, jasną gwiazdą zaranną.
  17 A duch i oblubienica Baranka bezustannie mówią: „Przyjdź!”. Każdy więc, kto słyszy, niech powie: „Przyjdź!”. I każdy, kto jest spragniony, niech przyjdzie. Każdy, kto pragnie, niech za darmo czerpie w obfitości wodę życia.
  18 „Oświadczam każdemu, kto słyszy słowa proroctwa tego zwoju: Jeżeli ktoś doda coś do tych słów, Bóg przyda mu plag zapisanych w tym zwoju, 19 a jeżeli ktoś ujmie coś ze słów zapisanych w tym zwoju, Bóg ujmie mu z tego, co miałby otrzymać z rzeczy opisanych w tym zwoju — i nie pozwoli mu jeść owoców z drzew życia, ani wejść do świętego miasta.
  20 Mówi ten, który oznajmia te rzeczy: ‚Przychodzę szybko’. Amen! Przyjdź Panie Jezusie.
  21 Niech Jezus, nasz Pan, okaże nam łaskę, wszystkim uznanym za świętych, niezasłużoną, swoją lojalną życzliwość.”

  / Wg NW, the New World Translation of the Holy Scriptures, Polish Edition 2018 (a) /

  Polubienie

 5. Juz dawno o tym myslałam, ze świadkowie Jehowy powinni zmienic nazwe na świadków Apokalipsy.
  Bo Ewangelii Chrystusowych to wam bardzo daleko.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s