Rozmawiał z kobietą! Kardynał już teraz feminista. Strefy wolne od Ewangelii. Wirus!

Ewangelia Jana 4,5-42

Rozmowa przy studni z Samarytanką. Dziwna w ogóle, ponieważ członkowie tych dwóch narodów unikali się nawzajem. Szczególnie sensacyjna jednak, albowiem rozmówczynią Jezusa była osoba płci odmiennej. Jak wyjaśnia Biblia Poznańska, nauczyciele Prawa unikali rozmów z kobietami na ulicy i w podróży nawet wtedy, gdy były to ich żony. Rozmawia się publicznie raczej z kimś, kogo uważa się za równego sobie umysłowo. Chrystus był rewolucjonistą także w feminizmie swoim. Jego uczniowie dużo mniej odważni byli także w tej kwestii, ale stopniowo mądrzeją.

Dalej na ten kobiecy temat notka z serwisu Katolickiej Agencji Informacyjnej.

„Kard. Oswald Gracias, członek Rady Kardynałów, która pomaga Franciszkowi w reformie Kurii Rzymskiej, przyznał, że hierarchia kościelna jest w większości przeciwna przyznawaniu kobietom stanowisk kierowniczych. – Musimy pozbyć się tych uprzedzeń. Mam nadzieję, że przy okazji prac nad reformami przedyskutujemy w jaki sposób powierzyć kobietom większą odpowiedzialność – powiedział. Przyznał, że zmienił zdanie na temat roli kobiet w Kościele po szczycie na temat nadużyć seksualnych duchownych, który odbył się w Rzymie w lutym zeszłego roku.

– Kobiety, które zabrały wówczas głos, poruszyły kilka nowych aspektów, wniosły całkiem nowe spojrzenie na te sprawy. To, co mówili mężczyźni, słyszałem już wcześniej, ale to, co powiedziały one, było dla mnie nowe i odkrywcze – wyjaśnił członek Rady Kardynałów. – Jestem teraz rzecznikiem praw kobiet w Kościele – dodał. Kard. Gracias zapewnił, że z rozmów z papieżem wie, iż jest on przekonany, że kobiety powinny odgrywać w Kościele większą rolę – także w procesie podejmowania decyzji. – Są wokół niego ludzie, którzy nie chcą żadnych zmian, ale są i tacy, którzy chcieliby reform natychmiast. Żadna z tych dróg nie jest dobra. Jego umysł jest otwarty, ale musi on zachować roztropność i znaleźć jak najlepsze rozwiązanie – powiedział purpurat. Łukasz Sośniak SJ/vaticannews.va / Watykan To notka ważna dwojako: bo o kobietach, ale i o strategii Franciszka, która ma za zasadę polskie przysłowie „Co nagle, to po diable”.

Beton kruszy się powoli. Także beton nienawiści, a o niej jest tekścik Jonaszowy poniższy, do kaznodziejstwa Franciszkowego pasujący na dodatek, jak ulał. Strefy wolne od Ewangelii

Mój duchowny przyjaciel, mocny w pisarskich pomysłach, wymyślił taką odpowiedź na tamten tekst homofobiczny. Jeszcze niektórym antysemityzm z głów nie wywietrzał, a już weszła tam następna ksenofobia, doszli kolejni bliźni nie do zniesienia. Powołują się na papieża Franciszka, który jednak mówił o ideologii gender, czyli jego zdaniem negowaniu inności płci, a nie o gejach i lesbijkach. Nie mówił o tęczowej zarazie, pomyśle dzisiejszego metropolity krakowskiego.

No cóż, mój Kościół podzielony jest od góry do dołu. Różnych sfer antyewangelijnych legion. Politycznych. Ot, na przykład Dominik Tarczyński, działacz Prawa i Sprawiedliwości, zarażony wirusem nienawiści do Adama Michnika: zaatakował go spotkawszy w pociągu. Opisano to w „Wyborczej” kilka dni temu i skomentowano, także głosami czytelników. Adamie, trzymaj się! Nie daj się chorobom żadnym! Polityka to w ogóle wylęgarnia hejtów różnych. Trzeba ją jednak uprawiać, nie ma rady, byle by nie walczyć z ludźmi, tylko z ich poglądami. Praktyczne wszakże odróżnienie tychże bardzo łatwe nie jest. Nie grzebać w życiorysach, a jeżeli już to tylko w odpowiedzi na podobne zachowania przeciwnika. Acz i to może nie dość szlachetne.

Ewangelia jest radykalna szaleńczo: miłujcie nieprzyjaciół waszych zamiast ich nienawidzić. A to drugie doczekało się książki: „Imaginaria hejtu. O mowie nienawiści w sferze publicznej”. „Universitas Gedaniensis”. Półrocznik. R. 32. 2019. T.57. Dzieło zbiorowe, wśród autorów duchowni prawosławny i katolicki oraz publicysta „Wyborczej”. A żeby wpis był na czasie pozakościelnym, przypominam fraszkę proroczą któregoś z autorów zarazpowojennych: „Orbis, Brandys, Cybis, wirus, kto z nich zmalał, a kto wyrósł?”

Reklama

1 333 myśli na temat “Rozmawiał z kobietą! Kardynał już teraz feminista. Strefy wolne od Ewangelii. Wirus!

 1. 🇻🇦🇻🇦🇻🇦🇻🇦🇻🇦🇻🇦🇻🇦🇻🇦🇻🇦

  Katolicki katechizm

  Jam jest Pan Bóg twój, który cie wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli.

  1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
  2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego na daremno.
  3. Pamiętaj , abyś dzień świety święcił.
  4. Czcij ojca swego i matke swoją.
  5. Nie zabijaj.
  6. Nie cudzołóż.
  7. Nie kradnij.
  8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliżniemu swemu.
  9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
  10. Ani żadnej rzeczy , która jego jest.

  Polubienie

 2. Posmo Święte:

  🇮🇱🇵🇱🇩🇪🇨🇦🇳🇴🇬🇧🇺🇸🇫🇴🇦🇽

  _________________
  Księga Wyjścia 20: 1 – 17
  _________________

  1 „Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa: 2 «Ja jestem Jahwe, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

  01 / 3 Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!

  02 / 4 Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! 5 Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Jahwe, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. 6 Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

  03 / 7 Nie będziesz wzywał imienia Jahwe, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Jahwe nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.”

  04 / 8 „Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. 9 Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. 10 Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Jahwe, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. 11 W sześciu dniach bowiem uczynił Jahwe niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Jahwe dzień szabatu i uznał go za święty.

  05 / 12 Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Jahwe, Bóg twój, da tobie.

  06 / 13 Nie będziesz zabijał.

  07 / 14 Nie będziesz cudzołożył.

  08 / 15 Nie będziesz kradł.

  09 / 16 Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.

  10 / 17 „Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego».

  / Wg BT, katolickiego przekładu Biblii Tysiąclecia, wydanie I i II, Pallottinum /

  Polubienie

 3. Z POPRZEDNIEJ STRONY:

  Wyznawcy Jezusa Chrystusa biją, grabią i wtrącają do więzień ludzi, którzy nie podzielają ich sposobu [ani metod] wyznawania wiary. Świadkowie Jehowy nie są zdziwieni i pokornie oraz cierpliwie to znoszą. Bo takie właśnie traktowanie przez „prawdziwych” chrześcijan zapowiedział im ich Mistrz, Jezus Chrystus. „Uczeń nie jest większy od swojego Pana. Jeśli mnie prześladowali i znienawidzili, was niewątpliwie też znienawidzą. Dlatego, że nie rozbudzili w sobie miłości do Ojca”. Jakże mogliby skoro nie mogą znieść samego już dźwięku Jego świętego Imienia? Nie wiedzący co czynią, zwodzeni przez swoich żądnych władzy, przepełnionych hipokryzją kapłanów. Można mieć nadzieję, że jednak Chrystus, [ponieważ za nich również przelał swoją krew] im wybaczy. Ale nie tym, którzy przeciw jego Ojcu z pełną świadomością grzeszą. Więcej informacji na ten temat szukaj w mediach: prześladowania świadków Jehowy w nazistowskich Niemczech i byłym ZSRR. Prześladowania świadków Jehowy za pomocą rządu przez ortodoksyjny kościół prawosławny. Prawo i sprawiedliwość w praworządnej Republice Rosji. Możesz wpisywać różne, jakie Ci przyjdą na myśl hasła, np.: Grabienie prywatnego mienia w Unii Europejskiej przez ortodoksyjny kościół prawosławny:

  https://www.jw.org/pl/wiadomosci/dla-mediow/regiony/rosja/konfiskata-posiadlosci-biura-oddzialu/

  Polubienie

 4. ZE STARYCH GAZET

  Apelacja w sprawie przejęcia przez władze Rosji byłego Biura Oddziału odrzucona 😪😪😪😪😪😪😪😪😪

  „W czwartek 3 maja 2018 roku Sąd Miejski w Petersburgu podtrzymał wyrok z grudnia 2017 roku pozwalający rosyjskim władzom na niezwłoczne przejęcie obiektów byłego Biura Oddziału w Sołniecznem.”

  „Chociaż nie mamy już narzędzi prawnych, by powstrzymać Rosję od przejęcia nieruchomości, do dzisiejszego wyroku odnosi się też skarga rozpatrywana przez Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC). Trybunał powiadomił już władze Rosji, że nasza skarga jest rozpatrywana jako priorytetowa.”

  Źródło: http://www.jw.org

  Polubienie

  1. Sobie a Muzom:

   To prawda, że jest wiele interpretacji Pisma Świętego. Inaczej interpretują je prześladowcy i mordercy. A inaczej ci, którzy [ponieważ nie chcą się wyrzec swojej interpretacji tekstu świętego i związanej z tą interpretacją wiary ci, którzy przez tych wyżej opisanych są grabienie, wtrącani do więzień, bici i mordowani,
   😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪

   Polubienie

 5. ✨✨✨✨✨

  Pensylwańskie Towarzystwo Biblijne i Traktatowe „Strażnica” posiada wiele schludnie wyglądających Sal Królestwa i Sal Kongresowych, które wybudowali z własnych (a nie rządowych dotacji), tj. ciężko zdobywanych środków finansowych ofiarni wolontariusze. Bardzo wiele takich obiektów znajduje się na terenie Unii Europejskiej. Na razie nikt niczego nie grabi. Ale jak długo tak będzie, nikt tego nie wie. Być może nie aż tak długo. [Gog z Magog zaatakuje Jego lud, wg biblijnej Księgi Ezechiela]. Ale nawet jeśli, na pewno nie będzie tak w nieskończoność. Według Biblii Bóg w końcu ujmie się za swoim ludem. Ci, którzy w Niego nie wierzą są pewni, że nigdy to nie nastąpi.

  Temat na kolejną Pisankę: plagi egipskie:

  Polubienie

 6. ⚡️⚡️⚡️ Przecież to nie Hitler robił tylko normalni Niemcy, którzy nie potrafili m powiedzieć: NIE. W Rosji jest inaczej ???

  Polubienie

 7. Rozumiem rozumiem Drogi .. Teraz wiem kim jesteś naprawdę!!..Nie trzeba było sie ukrywac pod tym Nickiem…to jasne jak słońce. Panie i Panowie oto Chuck Norris…!!!
  Ostatnio w Polsce Morawiecki będąc jeszcze prezesem banku W .B.K ..użył tej potężnej postaci do promocji Niedługo potem został PREMIEREM.!!
  Świat nie ma szans…skumulowana wiedza,energia,miłość i inteligencja… Misja!
  Tylko Chuck na Boga…przestań promować ten hitleryzm….no chyba może z tego powodu ze go pogromiłeś..i chcesz nam udowodnić jaki czeka nas nędzny los.!?

  Polubienie

 8. wiki.
  .2 grudnia 2010 otrzymał honorowy tytuł: „Texas Ranger”. Odznaczenie to zostało nadane osobiście przez gubernatora Teksasu Ricky Perry’ego.

  Norris należy do Kościoła Chrześcijan Baptystów]. W ostatnich latach zaangażował się w działalność chrześcijańską i dał się poznać jako ewangeliczny chrześcijanin oraz zdeklarowany kreacjonista. Otwarcie sprzeciwia się promowaniu homoseksualizmu w szkolnych programach nauczania, instytucjonalizacji związków homoseksualnych oraz legalności aborcji. Od 2006 jest felietonistą chrześcijańskiego serwisu World Net Daily. Jest również autorem kilku chrześcijańskich książek (w których zachęca do lektury Biblii oraz nawrócenia do Chrystusa) oraz członkiem Narodowej Rady ds. Biblijnego Programu Nauczania w Szkołach Publicznych – organizacji promującej nauczanie Biblii w szkołach.

  ITF ITD ITP…i tak dalej

  Polubienie

 9. 1 „I zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię. Bo poprzednie niebo i poprzednia ziemia przeminęły i morza już nie było. 2 I zobaczyłem święte miasto — Nową Jerozolimę, która zstępowała z nieba od Boga i była przygotowana niczym oblubienica przystrojona dla swojego oblubieńca. 3 Wtedy usłyszałem donośny głos dobiegający od tronu: „Spójrz! Oto przybytek* Boży pośród ludzi. I Bóg będzie przebywał z nimi, a oni będą Jego ludem. I będzie z nimi sam Bóg. 4 I On otrze z ich oczu wszelką łzę, i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku ani bólu. To, co było, przeminęło”.
  5 A Ten, który zasiadał na tronie, rzekł: „Spójrz! Oto wszystko nowym czynię, i dodał: „Zapisz to, bo słowa te są wiarygodne* i prawdziwe”. 6 I powiedział jeszcze do mnie: „Stało się się! Jam jest Alfa i Omega*, początek i koniec. Każdemu, kto jest spragniony, darmo dam pić wody ze źródła życia. 7 Wszystko to otrzyma* każdy zwyciężający. A Ja będę jego Bogiem, i on moim synem. 8 Wycofujący się zaś i ludzie bez wiary, zachowujący się obrzydliwie, mordercy, trwający w niemoralnych praktykach, uprawiający spirytyzm, bałwochwalcy i wszyscy kłamcy, zostaną wrzuceni do jeziora płonącego siarką i ogniem. Oznacza ono drugą śmierć”.
  9 Potem podszedł do mnie jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz napełnionych siedmioma ostatnimi plagami, i powiedział: „Chodź, pokażę ci oblubienicę, przygotowaną dla Baranka”. 10 Przeniósł mnie więc mocą ducha na wielką, wysoką górę i pokazał mi święte miasto — Jerozolimę — które zstępowało z nieba od Boga 11 i jaśniało chwałą Bożą. A jego blask był podobny do drogocennego kamienia, do krystalicznie lśniącego jaspisu. 12 Miało ono wielki, wysoki mur i dwanaście bram, a przy każdej był anioł. Na tych bramach były wypisane imiona dwunastu plemion synów Izraela. 13 Od wschodu były trzy bramy, od północy trzy bramy, od południa trzy bramy i od zachodu trzy bramyy. 14 Mur zaś tego miasta miał dwanaście kamieni fundamentowych, a na nich było dwanaście imion dwunastu apostołówz Baranka.
  15 A ten, który do mnie mówił, trzymał złotą trzcinę mierniczą, żeby zmierzyć miasto, jego bramy i mur. 16 Miasto było zbudowane na planie kwadratu — jego długość była taka sama jak jego szerokość. Anioł zmierzył je trzciną: 12 000 stadiów*. Jego długość, szerokość i wysokość były równe. 17 Zmierzył też jego mur: 144 łokcie* według miary ludzkiej, a zarazem anielskiej. 18 Mur był wykonany z jaspisu, a miasto z czystego złota podobnego do przezroczystego szkła. 19 Fundamenty muru miasta były ozdobione wszelkimi drogocennymi kamieniami: pierwszy fundament to jaspis, drugi szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd, 20 piąty sardonyks, szósty sard, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topaz, dziesiąty chryzopraz, jedenasty hiacynt, dwunasty ametyst. 21 Ponadto dwanaście bram to dwanaście pereł — każda brama była z jednej perły. A główna ulica miasta była z czystego złota podobnego do przezroczystego szkła.
  22 Nie widziałem w tym mieście świątyni, bo jego świątynią jest Bóg, Jehowa*, Wszechmocny, a także Baranek. 23 I miasto nie potrzebowało światła słońca ani księżyca, bo oświetlała je chwała Boża, a jego lampą był Baranek. 24 I narody będą chodzić dzięki światłu tego miasta, a królowie ziemi będą wnosić do niego swoją chwałę. 25 Jego bramy nigdy nie będą zamknięte, bo nie będzie tam nocy, tylko dzień. 26 I zostanie do niego wniesiona chwała i szacunek narodów. 27 Ale w żaden sposób nie wejdzie do niego nic skalanego ani nikt, kto postępuje obrzydliwie oraz oszukuje innych. Wejdą tam tylko ci, którzy są zapisani w zwoju życia należącym do Baranka.

  Polubienie

 10. 1 „Następnie anioł pokazał mi rzekę wody życia, czystą jak kryształ. Wypływała ona z tronu od Boga i od Baranka. 2 Płynęła środkiem głównej ulicy miasta. Po obu jej stronach były drzewa życia, które dawały dwanaście zbiorów owoców — rodziły owoce każdego miesiąca. A liście tych drzew służyły do leczenia narodów.
  3 I na owo miasto nie spadnie żadne przekleństwo. Będzie w nim tron Boga i tron Baranka, a niewolnicy Boga będą dla Niego pełnić świętą służbę. 4 Będą widzieć Jego oblicze, a na ich czołach będzie wypisane Jego imię. 5 Ponadto nie będzie już nocy ani nikt w nim nie będą potrzebował światła lampy, ani światła słonecznego, bo będzie ich oświetlał Jehowa* Bóg. I będą królować po wieczne czasy, już na zawsze.
  6 Anioł rzekł do mnie: „Te słowa są wiarygodne* i prawdziwej. Tak, Jehowa* — Bóg, który natchnął proroków — On posłał swojego anioła, aby pokazać swoim niewolnikom, co ma się stać wkrótce. 7 Przyjdę szybko. Szczęśliwy jest każdy, kto trzyma się słów proroctwa z tego zwoju”.
  8 To właśnie ja, Jan, słyszałem i widziałem te rzeczy. A kiedy je usłyszałem i zobaczyłem, upadłem u stóp anioła, który mi to pokazywał, bo chciałem mu oddać cześć. 9 Ale on mi powiedział: „Bacz na to, i nie czyń tego! Ja jestem tylko współniewolnikiem twoim i twoich braci, proroków, i tych, którzy trzymają się słów tego zwoju. Bogu oddaj cześć.
  10 Powiedział mi też: „Nie pieczętuj słów proroctwa tego zwoju, bo wyznaczony czas jest bliski. 11 Nieprawi niechaj dalej dopuszczają się nieprawości, a postępujący obrzydliwie, nadal niechaj postępują obrzydliwie. Ale prawy niech trwa w prawości, a święty, w swojej świętości.
  12 „‚Przychodzę szybko, i będę miał ze sobą zapłatę, żeby każdemu oddać według jego postępowania. 13 Jam jestem Alfa i Omega*, pierwszy i ostatni, początek i koniec. 14 Szczęśliwi są ci, którzy piorą swoje sięgające ziemi szaty, żeby mieć prawo jeść owoce z drzew życia i żeby uzyskać wstęp do miasta poprzez jego bramy. 15 Poza nim są psy*, uprawiający spirytyzm, i dopuszczający się niemoralności*, mordercy, bałwochwalcy oraz wszyscy ci, którzy miłują się w kłamstwie i w tym trwają’.
  16 „‚Ja, Jezus, posłałem swojego anioła, żeby o tych rzeczach złożyć wam świadectwo, dla pożytku zborów. Ja jestem korzeniem i potomkiem Dawida, jasną gwiazdą zaranną.
  17 A duch i oblubienica Baranka bezustannie mówią: „Przyjdź!”. Każdy więc, kto słyszy, niech powie: „Przyjdź!”. I każdy, kto jest spragniony, niech przyjdzie. Każdy, kto pragnie, niech za darmo czerpie w obfitości wodę życia.
  18 „Oświadczam każdemu, kto słyszy słowa proroctwa tego zwoju: Jeżeli ktoś doda coś do tych słów, Bóg przyda mu plag zapisanych w tym zwoju, 19 a jeżeli ktoś ujmie coś ze słów zapisanych w tym zwoju, Bóg ujmie mu z tego, co miałby otrzymać z rzeczy opisanych w tym zwoju — i nie pozwoli mu jeść owoców z drzew życia, ani wejść do świętego miasta.
  20 „Ten, który oznajmia te rzeczy, mówi: ‚Tak, przychodzę szybko’”.
  Amen! Przyjdź Jezusie, nasz Panie.
  21 Niech Jezus, nasz Pan, okaże wszystkim uznanym za świętych niezasłużoną, lojalną życzliwość.”

  Polubienie

 11. Chuck… wyciekły z Mosadu informacje..rzekomo pochodzące z Dowództwa ,,MARINES” I DEPARTAMENTU STANU…Chodzi o to dlaczego dotąd nie użyto Chucka Norrisa do walki z Pandemią Koronowirusową..
  -To wprawdzie pogłoski…tylko…ale Norris..zalecił zbadanie czy jego interwencja w swiecie drobnoustrojów nie przyniesie światu katastrofy. Miliony lekarzy bez pracy,,miliony bakteriologów,wirusologów,zakaźników normalnych i tropikalnych..setki tysięcy tajnych laboratoriów……na bruk?!! No i nie byłoby już bakterii do jogurtów kefirów…drożdży do piwa ani wina.. Jack Daniels…i inne dobra bakteryjne…Kaputt!!
  Chuck was kocha I NIE MOŻE TAK BRUTALNIE …to wojna wybiórcza .Selekcja złych dopiero trwa…
  Mundurki prezentowane tutaj przez Chucka…to zapowiedź osatecznej I NIEUCHRONNEJ… klęski ZŁA.!
  Chuck to człowiek humanitarny…pro lifer.. Póki co z Chuckiem, ale bez huku… ..bardzo skuteczne 100% płyny odkażające C.N.Standard… i C, N.Total….z fotografią . Marny los parazytów…!!
  ,,Rudy” podobno zamówił dla W.H. ..
  instytut Kocha czy ..Pasteura….. co dalej z takimi placówkami??

  Polubienie

 12. Dzisiaj w chrzescijańskim świecie obchodzony jest WIELKI CZWARTEK – Dzien Ustanowienia Wieczerzy Pańskiej
  .
  W liturgii czytamy PSALM 110
  zatytulowny: MESJASZ KAPLANEM NOWEGO PORZĄDKU (wg Biblii Warszawskiej)
  lub: CHRYSTUS KRÓLEM I KAPŁANEM (wg Biblii Tysiaclecia)

  „Przysiągł Pan i nie pożałuje:
  Tys kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka”

  Por.(Hebr.5,6; 6,20; 7,17; 21)

  Polubienie

 13. Pani Avi.. Dzień Wieczerzy Pańskiej to wielka uroczystość ..tyle że wyznaczenie tego właśnie dnia w odniesieniu do żydowskiej tradycji zawsze wypada na 14 dzień miesiąca Nisan..W g kalendarza księżycowego. Ten termin miał miejsce we wtorek ..
  WIKI…Nisan (hebr. ניסן, czyt. nîsān) – nazwa jednego z miesięcy w kalendarzu żydowskim, w kalendarzu gregoriańskim przypadającego na marzec-kwiecień. Nisan jest pierwszym miesiącem żydowskiego kalendarza religijnego i siódmym (w roku przestępnym ósmym) miesiącem żydowskiego kalendarza świeckiego; liczy 30 dni.

  14. dnia miesiąca nisan w roku żydowskim 3790 miał zostać skazany Jezus Chrystus. Pierwotnie używano nazwy starożytnej z hebrajskiego, a miesiąca nisan brzmiała Abib, czyli ‚kłosy’ (Wj 13:4).

  Niestety obecny judaizm zawiera liczne ,,rzeczy z kabały”…..Jak pani kiedyś pisała niewiele ma z judaizmu biblijnego.. Talmud jakby ważniejszy w praktyce.

  Rozważanie Ewangelii w Tygodniu Pamiątki i kilka dni po pamiątce to bardzo cenny zwyczaj…duchowy.
  Kościoły wyznaczają ten dzień trochę inaczej….i w innej tradycji. Obecny rok wiele zmieni w obyczajach i tradycjach….J zazwyczaj rozważam i teksty i Pisma przed południem.
  -Cytowany przez panią Psalm 110..dla szukającego nadziei człowieka jest niezwykle ważny.. a doskonale wyraża to pewien tekst z Apokalipsy…
  …..‚Wszystkich, których kocham, tych upominam i karcę. Bądź więc gorliwy i okaż skruchę. 20 Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, to wejdę do jego domu i zjem z nim posiłek*, a on ze mną. 21 Zwyciężającemu dam zasiąść ze mną na moim tronie, tak jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem ze swoim Ojcem na Jego tronie. 22 Kto ma uszy, niech słucha, co duch mówi do zborów’”.

  ibid.,,15… Zadął w trąbę siódmy anioł. I w niebie rozległy się donośne głosy: „Królestwo świata stało się Królestwem naszego Pana i Jego Chrystusa i będzie On królował po wieczne czasy, już na zawsze”.
  A 24 starszych, którzy zasiadali na swoich tronach przed Bogiem, upadło na twarze, oddało Mu cześć 17 i powiedziało: „Dziękujemy Ci, Boże Jehowo*, Wszechmocny, który jesteś i który byłeś, bo użyłeś swojej wielkiej mocy i zacząłeś królować. 18 Ale narody bardzo się rozgniewały i Ty okazałeś swój wielki gniew. Nadszedł też wyznaczony czas na to, żeby osądzić umarłych i nagrodzić Twoich niewolników — proroków — i świętych, i bojących się Twojego imienia, małych i wielkich, oraz żeby zniszczyć tych, którzy niszczą* ziemię”.

  Polubienie

 14. Jeszcze coś o tym Kapłanie.. Mesjaszu.. Podczas trzeciej wizyty Wojtyły wywieszony olbrzymi banner z fragmentem tego psalmu 110..
  Tyś kapłanem na wieki wg .porządku Melechisedeka”..
  Niestety zostałem sprowokowany do rozmowy z pewnym gorliwym katolikiem który z pasją Stokrotnego przekonywał mnie że tyczy to się Papieża..a Wojtyły w szczególności….a Pismo ? PISMO DLA KATOLIKA NIE ZNACZY WIELE..

  Polubienie

 15. Panie Awarcho, kalendarz żydowski nie ma żadnego znaczenia (no, tylko dla talmudystów i innych „mojżeszowych’), skoro cały świat zaczal liczyć czas od NARODZENIA CHRYSTUSA – tzw. nowa era.

  Polubienie

 16. Być może ..to w takim razie jak ustalana jest data ? Poza tym chyba jednak nie zna pani szanowna tego co powinna. a wiki tam dużo opowiada.
  Nie da się niczego ustalić bez żydowskiego kalendarza.,,Pascha” to też żydowskie słowo
  -Jezus to,, żydowsko- greckie ” Imię..
  Golgota to żydowskie miejsca. Jerozolima to Żydowskie miasto..Góra OLIWNA TO ŻYDOWSKA GÓRA..
  ,,awersja” nie jest dobrym doradcą i przeszkadzać może. w wierze.
  NIE DA SIĘ UCIEC … więc Hitler chciał wymazać..

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkanoc

  Wyznaczanie daty Wielkanocy
  Podczas soboru nicejskiego w 325 roku ustalono, że będzie się ją obchodzić w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Ta skomplikowana zasada jest w istocie przełożeniem na solarny w swej naturze kalendarz juliański konkretnej daty 14 nisan z religijnego kalendarza hebrajskiego, który jest kalendarzem lunarno-solarnym. Data 14 nisan wyznacza w kalendarzu hebrajskim początek święta Paschy, wokół którego działy się wydarzenia zbawcze. Wielkanoc jest więc świętem ruchomym: może wypaść najwcześniej 22 marca, zaś najpóźniej 25 kwietnia. Z datą Wielkanocy powiązany jest termin większości ruchomych świąt ogólnochrześcijańskich i katolickich, m.in.: Środa Popielcowa, wielki post, Triduum Paschalne, Wniebowstąpienie Pańskie, Zesłanie Ducha Świętego, Boże Ciało i inne. Po wprowadzeniu kalendarza gregoriańskiego znów pojawiły się odmienności: w prawosławiu Wielkanoc obchodzi się bowiem zgodnie z kalendarzem juliańskim

  Polubienie

 17. panie Awarcho,
  sam Pan sobie odpowiedzial, że ten czas chrzescijańskiej „Paschy” jest liczony od pierwszej wiosennej pełni Ksiezyca. To akurat wiekszość chrzescijan raczej wie, aczkolwiek niekoniecznie juz kojarzy Swieta Wielkanocne z żydowskim świętem Przaśników czy starotestamentową Paschą.
  Ale dobrze, że te Swieta wypadają w porze/czasie zblizonym do 14 nisan.

  Polubienie

 18. Panie Awarcho, fakt, nieco niefortunnie napisałam to zdanie o kalendarzu żydowskim, zabrzmialo za mocno i może zbyt uniwersalnie, ale Pan tez troche przesadzil pisząc o mojej „awersji” i rzekomej nieznajomości znaczeń hebrajskich nazw, a to nawiązanie do Hitlera to …..nie, nie chcę nawet komentowac. Pominę milczeniem.

  Polubienie

 19. Nie podejrzewam pani o nenawiść rasową..,.raczej jak wększość ludzi jesteśmy skłonni ULEGAĆ POPULARNYM TRENDOM.
  – W moich wpisach też nie brakowało ,,uszczypliwości” wobec ,,hebrajskich bohaterów wiary”..a zwłaszcza takich którzy z dzisiejszej ,,optyki” i obecnej etyki powszechnej popełnili zbrodnie. Chociaż to tym już nieżyjacym herosom czci nie ujmuje to ,,osoby zaangażowane”…interpretują jako herezję.
  Treści religijne mogą być jak dynamit zwłaszcza w umyśle i sercu szaleńca..Nie zawsze dociera do nas..że ,,bogobojny” wyznawca Islamu albo innej religii postjudaistycznej…zaraz po odczytaniu Sury Czy ,,czegoś” z Pisma STANIE SIĘ TERRORYSTĄ W IMIĘ SWEGO BOGA..
  -Prawosławny,,Donbasiec” z Ukrainy niewiele się różni niestety od wahabity atakującego stadion sportowy w Paryżu..U podstaw ich działania leży często…WIARA.. i przykłady bohaterstwa,,dla Boga” a także szerzone przekonanie że czeka go nagroda….a jego naród ,,lepsza przyszłość”

  OBIETNICA CZEGOŚ AKTUALNIE NIEOSIĄGALNEGO…JEST PODSTAWĄ WIELU DETERMINACJI W DZIAŁANIU I TRADYCJI…
  Wspaniały przykład Abrahama ..który uwierzył Bogu i,, poczytano mu to za prawość za sprawiedliwość”….zaczyna się od OBIETNICY..Detale i aspekty tej wiary jednak są bardzo drastyczne ..Pochwalanie tej postawy jest oczywiste i powszechne…Z tej wiary powstał Lud Obietnicy.. Wspaniale..wspaniale..!
  -Gdyby jednak ,, detaliczny” wierny chrzeŚcijanin czy Ś.J..CZY ARAB ..otrzymał od Boga takie polecenie..jak Abraham..i chciał to wykonać zamknęli by go pospiesznie w zakładzie psychiatrycznym.
  ,,Bernardzie! Bernardzie… weż swego syna ..którego miłujesz i idź na Górę Moria i złóz go na całopalenie na ołtarzu”
  OSOBY ZAŚ ZACHĘCAJĄCE DO TAKIEJ WIARY I TAKIEJ POSTAWY …wg obecnego stanu Prawa bywają ścigane.
  – Tak więc nie zawsze w pełni wiemy..czego.od innych wymagamy i jaki sens mają ,,potwierdzenia”.
  Dzisiaj zabicie człowieka nie stanowi wielkiego problemu gdy jest wojna..i rewolucja….Składanie ofiary ,,bogu” ze zwierząt uznane jest za przestępstwo i ścigane. Ludzie jednak o śmierci o nienawiści..o cierpieniu..o sensie wiary..mówią bardzo lekko..tak jak o lepieniu pierogów.
  Gdy mówimy i piszemy,gdy myślimy..i się spieramy..gdy przekonywujemy jedni drugich.,,, wszystko wiemy Wszystko!!! Spróbujmy się wczuć w rolę OFIARY.. ale tak na serio nie ,,teologicznie i propagandowo”
  Co pomyślałbym o tatusiu który mnie związał… coś mi tam wcześniej naobiecywał a teraz podnosi na nóż aby mi poderznąć gardło?.? Izaak miał 15 lat..był prawie dzieckiem..
  Jak się zachowam gdy będę musiał umrzeć…aby dochować wierności Bogu..Czy opiszą to słowa..?
  Tak łatwo niektóre rzeczy się powtarza…..Eli Eli Lama Sabachtani… to też z żydowskiego psalmu.
  Teraz rozmyślania nad drogą na Golgotę wielu ludzi.. absorbują….ale jaki jest skutek z tego?
  Czy trwały..? Wierzymy w Zmartwychwstanie tych setek tysięcy ludzi którzy umierają dosłownie na naszych oczach..,,,,,,,,” i tych Prawych i tych Nieprawych…wg wypowiedzi Pawła w Dziejach Apostolskich”
  Wszystko dzięki Niemu….którego opuścili wszyscy z wyjątkiem Ojca..
  .. Ten zaś powstrzymał Abrahama słowami..Nie zabijaj swego syna..!.[ ty jesteś tylko człowiekiem ABRAHAMIE]
  To w nawiasie to mój wniosek]

  Polubienie

 20. Piątek 10 kwietnia
  Modlę się (…) żeby oni wszyscy stanowili jedno (Jana 17:20, 21).Jezusowi zależało na tym, żeby wśród jego uczniów panowała jedność. Widać to było podczas ostatniego posiłku z apostołami. Kiedy się modlił, wyraził pragnienie, żeby wszyscy jego uczniowie byli jedno tak jak on i jego Ojciec. Jedność między uczniami miała wyraźnie dowodzić, że to Jehowa posłał Jezusa na ziemię. Cechą rozpoznawczą chrześcijan miała być miłość, która umacnia jedność (Jana 13:34, 35). Jezus podkreślił potrzebę zachowywania jedności, bo zauważył, że apostołowie mają z tym problem. Było to widoczne nawet w trakcie ich ostatniego wspólnego posiłku. Tak jak to już bywało wcześniej, pokłócili się, „kto z nich wydaje się największy” (Łuk. 22:24-27; Marka 9:33, 34). Przy innej okazji Jakub i Jan poprosili Jezusa, żeby w swoim Królestwie zapewnił im zaszczytne stanowiska (Marka 10:35-40).

   Czytanie Biblii w okresie Pamiątki:

  I w pierwszym dniu tygodnia przyszły do grobowca bardzo wcześnie, gdy tylko wzeszło słońce.I mówiły do siebie nawzajem: „Kto nam odtoczy kamień od wejścia do grobowca?”.Ale kiedy podniosły wzrok, spostrzegły, że kamień został już odtoczony, chociaż był bardzo duży.Gdy weszły do grobowca, zobaczyły, że po prawej stronie siedzi młody mężczyzna, ubrany w białą długą szatę, i wpadły w osłupienie.A on odezwał się do nich: „Nie dziwcie się tak. Szukacie Jezusa Nazarejczyka, którego stracono na palu. Został wskrzeszony. Nie ma go tutaj. Popatrzcie, to jest miejsce, gdzie go złożyli.Idźcie więc i przekażcie jego uczniom i Piotrowi: ‚Zmierza przed wami do Galilei. Tam go zobaczycie, tak jak wam powiedział’”.Wtedy one wyszły z grobowca i uciekły, drżące i pod wpływem silnych emocji. I nikomu nic nie powiedziały, bo się bały.
  Marka 16: 2-8

  Polubienie

 21. Jan Turnau napisał o Nauczycielach Prawa i ich żonach, z którymi publicznie nie rozmawiali : „Rozmawia się publicznie raczej z kimś, kogo uważa się za równego sobie umysłowo. ” Chyba takie przekonania wśród niektórych mających siebie za umysłowo wyżej od innych, od całego tego ciemnego ludu nad Wisłą – panują i dzisiaj. Do takich wniosków można dojść obserwując różnych ludzi w sieci. W końcu zostają sami ze sobą i swoimi trollami albo fikcyjnymi nickami stworzonymi na potrzeby bloga… W rzeczywistości też – w końcu zostają sami. I mają święty spokój 🙂 Świętego Spokoju i ZDROWIA wszystkim życzę, Wesołego Alleluja. !! ( Nie zarażajcie się ani wirusami, ani niczym) !

  Polubienie

  1. „…o Nauczycielach Prawa i ich żonach, z którymi publicznie nie rozmawiali…” /z komentarza Atrojki/

   Pozwolę sobie na taką, nieco marginesowa uwagę. Z moich obserwacji poczynionych pośród znajomych moich Rodziców (a zwłaszcza mojej mamy, ktora pochodziła z kresów ), a były wsród nich małzeństwa żydowskie lub mieszane, panów Żydów z paniami nie-Zydówkami – zapamiętałam że były to świetne malżeństwa i że Żydzi są bardzo troskliwymi i opiekuńczymi mężami.
   To takie wspomnienie;)

   Polubienie

 22. (próbuję znaleźć w sieci publiczną rozmowę jakiejkolwiek pary małżeńskiej – już niekoniecznie rabina z jego ezer kenegdą – i nic, na razie nie ma…)

  Polubienie

 23. https://pl.wikipedia.org/wiki/Daniel_Passent

  Są pary, które po przeżyciu kilkunastu czy kilkudziesięciu wspólnych lat, oddalają się od siebie. Opuszczenie domu przez dzieci oznacza kryzys, bo zostaje się we dwójkę w pustych, milczących ścianach. Im się to nie przytrafiło. „Z wiekiem, a jesteśmy razem już 30 lat, coraz lepiej się dopasowujemy. Żyje nam się ze sobą dobrz” – zapewnia Marta Dobromirska-Passent.

  Co robią, kiedy zostają sami? Czytają, dyskutują, spacerują. Lubią też podróżować. Zasmakowali tego m.in. w Ameryce Południowej, kiedy Daniel Passent był ambasadorem w Chile. To zresztą wtedy Marta nauczyła się „naprawdę gotować”. Przez pięć lat nie mieli kucharza. Sama zajmowała się przygotowywaniem wszystkich dań, także tych na oficjalne spotkania.

  Dziś z tej jej umiejętności oprócz męża, dzieci i przyjaciół, korzystają także wnuki. Względem nich także stosują dyplomację. Jeśli prezent, to dla wszystkich w takiej samej cenie, jeśli zaproszenie do babci i dziadka, to nigdy tylko dla wybranej osoby. Twierdzą, że te reguły sprawdziły się w przypadku dzieci, więc tym bardziej powinny zadziałać w stosunku do wnuków. Tyle tylko, że wobec dzieci trzeba być wymagającym, a wnukom chciałoby się pozwolić na wszystko…

  Daniel Passent nie pamięta swoich rodziców. Zginęli podczas wojny. Jeśli jednak dom rodzinny można sobie wyobrazić, to zazwyczaj jest w nim ciepło, dobro, pachnące ciasto, kompoty w piwnicy, miłość najbliższej osoby, dzieci i wnuków. Wygląda więc na to, że dokładnie taki dom udało mu się stworzyć wspólnie z żoną Martą.

  Pierwsza czyli A. Osiecka pozostawiła go z małą Agatą… Obie zony nie były Żydówkami….On owszem jest…

  Polubienie

 24. Atrojko,
  zajrzałam do biografii Janusza Korwin-Mikkego.
  zakladka: Życie prywatne:

  „W 1966 Janusz Korwin-Mikke zawarł związek małżeński z Ewą Mieczkowską. Z małżeństwa urodziło się dwóch synów: Ryszard (ur. 1968) i Krzysztof (ur. 1971). Po rozwodzie w 1973 związał się z Małgorzatą Szmit (ślub kościelny w 1993), z którą ma troje dzieci: Kacpra (ur. 1974), Jacka (ur. 1977) i Zuzannę (ur. 1982). Z dwóch innych nieformalnych związków posiada córki: Korynnę (ur. 1983) i Nadzieję (ur. 2011) oraz syna Karola (ur. 2013). W 2016 ponownie wstąpił w związek małżeński z matką dwójki swoich najmłodszych dzieci – Dominiką Sibigą.”

  A zatem jego zycie przebiega zgodnie z porzekadłem: „On był stały, tylko one sie zmieniały.”

  Jego aktualna żona jest mlodsza od jego najstarszej córki.
  To prawie jak kazirodztwo ….

  Polubienie

 25. Awi.Współczesne czasy z całymi systemami trzymającymi w ryzach różne ludzkie temperamenty nie pozwalają niektórym jednostkom w pełni rozwinąć skrzydeł, dlatego nie ma już takich bohaterów jak chociażby ten, o którym Antoni Malczewski wołał: ” Ej! Ty na szybkim koniu gdzie pędzisz, kozacze?.”, a Juliusz Słowacki (chudziutki, ale tez z temperamentem) apelował: „Ziemio kurhanów nie marz o nich — zaśnij! „…. (Szczęsny Potocki, przy nim współcześni Olbrzymi wysiadają) Ja tam lubię spokój, porządek, ciszę, umiarkowanie, nawet gdy czytam o tych Wielkoludach Historii, to jest to dla mnie za silne przeżycie. Jednak … nie dziwi nic. Przez ostatnie dni przybita jestem męką jaka spotkała Ofiarę Księdza Chrystusowca https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/i-aca-539-18-odpowiedzialnosc-koscielnej-osoby-prawnej-522687360

  Polubienie

 26. O ciosach zadawanych przez Ordo Iuris ofiarom LGBT – już nie mam siły czytać, https://m.telewizjarepublika.pl/ordo-iuris-pozywa-srodowiska-lgbt,94176.html Przemoc, cios za ciosem, zamykanie krzyczących, spychanie do kąta, do boku przy użyciu najwyższych sił , instytucji, urzędów, stanowisk, organizacji …. Przemoc, terror, groza …i jeszcze ten wirus. Trzecia wojna światowa. Mam wrażenie, że teraz to globalne rozpasione Happy Easter dołączyło do uciśnionych non-happy na całym świecie. I nie wierzę, że doświadczenie grozy coś zmieni. Giganty w tej chwili obezwładnione i uwięzione po wyjściu z niewoli wirusa na wolność- dopiero pokażą siłę swojego uderzania – odwetu! Przynajmniej psychicznie trzeba przygotować się na czekające nas wszystkich cierpienie, na zadawane przez nich ciosy. Kiedy taki Goliat jeden z drugim – widziało się to już nie raz – będzie w końcu upadał z łoskotem obezwładnionego cielca – łza się w oku zakręci z odwiecznego smutku wywołanego odwiecznym pytaniem: I po co Ci to było?! Gigancie!

  Polubienie

 27. Chór uwięzionych w Babilonie…w polskiej operze był na cenzurowany.. od 1968r..W 1983 r jednak podczas trwania stanu wojennego wystawiła Nabucco Opera Ślaska w Bytomiu .Scenografia robiła wrazenie niezwykłe..
  Kraty,kraty kratyyyy i za nimi jeńcy..uwięzieni.. Realnie sytuacja obecna podobna….trochę.
  Tamten spektakl był niezwykły ..Ministrowie od kultury byli ..podlegli władzy..wojskowej..ale wystawiono to na Śląsku jakby trochę na boku..daleko od centrum. Tęsknota za wolnością wyśpiewana przez chór..działala jednak na wszystkich widzów. Na mnie jednak większe wrażenie robiła scenografia..
  Ludzie wychodząc z Opery milczeli..byli szarzy..bladzi…tacy jakby ,,nieoperowi”..a może właśnie operowi??
  Izraelitki za kratami na scenie podobne były do styranych Ślązaczek..z Bytomia..tramwajowych pasażerów z Rudy Ślaskiej czy Chorzowa…..
  -Dzisiaj inne kraty..
  psalm.137
  Siadaliśmy nad rzekami Babilonu.
  Płakaliśmy, gdy wspominaliśmy Syjon.
  2 Na tamtejszych* topolach
  zawiesiliśmy swoje liry*c.
  3 Bo ci, którzy nas trzymali w niewoli, domagali się pieśni,
  ci, którzy z nas drwili, chcieli rozrywki:
  „Zaśpiewajcie nam jakąś pieśń Syjonu”.
  4 Ale jak moglibyśmy śpiewać pieśń Jehowy
  w obcej ziemi?
  5 Gdybym zapomniał o tobie, Jerozolimo,
  to niech moja prawa ręka zapomni wszystko, co umie*e.
  6 Niech mi język przylgnie do podniebienia,
  jeśli nie będę pamiętał o tobie,

  Polubienie

 28. Pani AVI…szanowna Pani jest najbliżęj pana Turnau’a..Zna pani jego telefon…może trzeba mu zrobić zakupy?…albo zaopatrzyć w leki..? Pogadać nieco..
  Jezus stanął miedzy nimi…to prawda ale m.in tak im mówił..
  ,,, Tego dnia — pierwszego dnia tygodnia — gdy było już późno, uczniowie przebywali razem. Ze strachu przed Żydami zamknęli drzwi. Wtedy Jezus zjawił się wśród nich i powiedział: „Pokój wam”m. 20 Następnie pokazał im ręce i bok, a uczniowie ucieszyli się, że zobaczyli Pana. 21 Jezus jeszcze raz im powiedział: „Pokój wamp. Jak Ojciec posłał mnie, tak ja posyłam was”r. 22 Po tych słowach dmuchnął w ich kierunku* i powiedział: „Przyjmijcie ducha świętego. 23 Jeśli komuś przebaczycie grzechy, oznacza to, że zostały mu przebaczone, a jeśli komuś nie przebaczycie, oznacza to, że nie zostały mu przebaczone”……
  ..POSYŁAM WAS…!…!

  Pani AVI… PROSZĘ W NASZYM IMIENIU ZADZWONIĆ I POZDROWIĆ PANA REDAKTORA…
  Gdybym dmuchnął w pani kierunku nic by to nie przyniosło ale gdy pani zadzwoni to serce pana Jana zapuka…radośnie.. Jak pani wie Jezus po Zmartwychwstaniu nie tylko stanął… ale dalej pociezał strapionych Apostołów…i ani słówka o tym ze tak zwiali… tylko POKÓJ WAM! pokój pani.. pokój strwożonym..pokój słabym.. pokój rodzinom chorych i zmarłych..

  Polubienie

 29. Atrojka immponujemi twoja znajomość literatury polskiej..i operatywność w jej ,,obrazkach” takich dynamicznych..zwłaszcza.
  Co do Ordo Iuris..i innych podobnych instytucjach…to przypuszczam że ..katastrofa społeczna która nadchodzi zmieni wiele układów i zależności w publicystyce..telewizjach…internecie.Wściekłość i eksplozje będą sie w sieci nasilać…ale to pieniądze i władza będą decydować…kto i co będzie znaczył…Ponadto jak już widać wzmoże sie cenzura i kontrola.
  ,,WZIĘCI PUB-LICYŚCI”..nawet w budce z piwem nie znajdą publiczności… a płatnej….to juz chyba tylko w wojsku i policji na rozkaz..

  Polubienie

 30. Dziękuję Awarcho, łatwo było mi zapamiętać typowo romantycznego bohatera, który nazwał siebie Szczęsnym, a był raczej Nieszczęsny – oczywiście nie ze względu na ilość posiadanych dzieci (16), tylko ze względu na literacką fotogeniczność, czyniącą z niego dobrą zakąskę do tematów poruszanych przez romantyków —> narodowowyzwoleńczych.
  Publicystyka musi się podnieść z upadku, wtedy będzie czytana.

  Polubienie

 31. „Po tych słowach dmuchnął w ich kierunku…. „/ z komentarza p.Awarcho/

  Zdrętwiałam przeczytawszy o tym „dmuchaniu” Jezusa i zajrzałam czym prędzej do Biblii Warszawskiej:
  Uff: „To rzekłszy TCHNĄŁ na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świetego.”

  ps. Przyznam, ze nie rozumiem przesłania Pańskiej wypowiedzi skierowanej do mnie. Przytoczylam ten cytat, bo to wazne i pierwsze słowa Jezusa po Zmartwychwstaniu (a dzisiaj Swięto Zmartwychwstania Pańskiego!), skierowane do apostołów. (Wczesniej rozmawiał tylko z Marią Magdaleną, kiedy przyszła do grobu).

  A co do p.Redaktora Turnaua, to naprawdę ma wiele bliższych ode mnie osób (z kręgu swojej Redakcji, Tygodnika, Więzi, Klubu Przyjacioł, ks. Boniecki, etc.), które z pewnoscią nie zostawiły go samego.

  Polubienie

  1. Szanowna Pani Awi, proszę się nie de’fek,tau’ować Panem Awarcho. Proporcje Jego nóg i skrzydeł [do korpusu i innych części ciała] nie osiągnęły najwidoczniej jeszcze u tego osobnika tej właściwej jedynie białym* łabędziom harmonii [czarnych niestety w naturze nigdy nie widziałem], pozwalającej ich wyobraźni zrywać się każdorazowo do pełnego gracji, posuwistego płynnego lotu ponad stadem przyglądających im się ze zdziwieniem i zazdrością kaczek [taplających swoje (pełne pomarańczowego wdzięku) pomarańczowe łapki [od świtu do zmierzchu: w familijnym, przydomowym cieplutkim błotku]. Mam nadzieję, że nie odczytuje tego Pani w żaden sposób pod czyimkolwiek adresem jako zamierzoną uszczypliwość [niestety nazbyt często korygowany jestem (nie tylko za nią) przez „nieżyjącego” Ojca i starszego brata :_( ☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️

   Polubienie

  2. That’s right, Angelo.
   Michael is right. Ask Mr.
   Jan Turnau for editing
   tools. Good sculpture need
   s talent, but first of all the
   right tools.
   ☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️

   Polubienie

 32. Atrojko, mam nadzieję, że obecna katastrofa zdrowotna mocno podetnie skrzydła Tęczowo-Brukselskiej, Agresywnej Ideologii i takie instytucje jak Ordo Iuris nie bedą (byc może) potrzebne. Ale to jeszcze nie ten moment.
  Teraz Ordo Iuris musi ratowac dzieci i mlodzież przed deprawacją w szkołach , a rodziny przed odbieraniem im dzieci pod byle pozorem (Niemcy, Norwegia, Szwecja).

  Ludzie mówią, że nieszczęscia chodzą parami. Nie wystarczyła ta TĘCZOWA ZARAZA, przyciągneła jeszcze ZARAZĘ CORONAVIRUSA.

  Polubienie

 33. Awi,te działania – ratownicze – Ordo Iuris są szlachetne, ale widziałam na twitterze jakieś dziecko właśnie wyrośnięte, wniebogłosy płaczące, że prokuratura nasłana przez Ordo go ściga. Jak tak można. Ja mam za słabe nerwy, by o tym wszystkim czytać. Rozumiem wojna między Prokuraturami czy między Fundacjami – ale taki zmasowany atak na jednostki,,, to mnie przerasta.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s