Dwóch ich było, dwóch niezwykłych. Czy Kościół jest tajemnicą?

Ewangelia Mateusza 3,13-17

Dzisiaj niedziela upamiętniająca chrzest Jezusa. Jak to, Jezus ochrzcił się, jak my, był już za Jego życia taki chrześcijański sakrament? Nie, niemniej był już jakoś podobny obrzęd, sakrament wyprzedzający: symboliczne obmycie połączone z wyznaniem grzechów w rzece izraelskiej Jordan, działanie duszpasterskie Jana Chrzcicielem właśnie zwanego. Otóż Jezus przychodzi z rodzinnej Galilei nad ów Jordan i prosi Jana, żeby i Jego ochrzcił. Byli krewnymi: Jan był synem Elżbiety, zapewne ciotki (babki?) Maryi, która odwiedziła ją wnet po zwiastowaniu, że będzie matką Syna Bożego (Ewangelia Łukasza 1). Zaznaczał wprawdzie, że przedtem się nie znali (Ewangelia Jana 1, czyli chyba o owym synostwie wiedział nie ze źródeł rodzinnych, ale ze szczególnego natchnienia Bożego. Powiedział więc teraz Jezusowi, że teraz przecież powinno być na odwrót, ale On na to, że ”godzi się wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”, co znaczy, że taki jest Boży plan zbawienia. Powiem po swojemu: tego chce Bóg. Bóg chrześcijański, Bóg pokory: kto się poniża… Po czym ewangelia zaznacza, że Jezus natychmiast wyszedł z wody, czyli nie potrzebował wyznawać żadnych swoich grzechów. Po czym w końcu „otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego na Niego”. A głos z owego nieba synostwo owo potwierdził. Zbawcza misja Jezusa się zaczęła.

A mój komentarz jest taki, że wszystko to po ludzku przedziwne. Wszystko: nie tylko owe zjawiska nadnaturalne, także pokora obydwu. Jezusa czującego się Synem Bożym i Jana, sławnego już proroka, który odnosi się do jakiegoś cieśli z pogardzanej Galilei, jakby był kimś, kto go tak bardzo przerasta. To chyba również nadnaturalne, a w każdym razie pośród polityków naszych rzadkie: tutaj każdy za największego mieć się często wydaje.

A teraz po staremu Jonasz tutejszy: jest jeszcze krótki w „Magazynie Świątecznym”.

Czy Kościół jest tajemnicą? Tak się mianowicie nazywa moją religijną wspólnotę. Pamiętam, że swego czasu krytykował ten zwyczaj translatorski ksiądz profesor Tadeusz Gogolewski. Wyjaśniał, że Kościół nie ma nic do ukrywania: należy zostawić słowo grecko-łacińskie „misterium”. Dobrze, ale instytucja owa wydaje mi się ciągle mimo starań papieża Franciszka jednym wielkim sekretem. Nadal utajniane jest w nim okropnie dużo!

Rozumiem, że nie wszystko należy zaraz rozgadać. Są naturalnie ludzkie sprawy prywatne, intymne, publikować je ma prawo chyba tylko ich, by tak rzec, właściciel. Są również publiczne, w których obowiązuje słusznie jakowaś dyskrecja. Zarazem jednak Biblia przekazała nam taką obserwację życiową: „Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a coście w izbie szeptali do ucha, głosić będą na dachach” (Ewangelia Łukasza 12,2-3). Chodzi mi nie tylko o przeraźliwe przestępstwa księżej pedofilii, nie tylko o duchowne umiłowanie mamony. Tajemne są na przykład fakty nieamoralne przecież, jak na przykład rozkład kardynalskich głosów podczas wyborów kolejnego biskupa rzymskiego: że najwięcej dostał kardynał Ratzinger i został Benedyktem XVI, a Bergoglio mniej. Media ujawniły to wnet.

Jest też szkodliwa skłonność do milczenia w sprawach jeszcze innych. Papież Franciszek powiedział niedawno do członków Międzynarodowej Komisji Teologicznej (cytuję za portalem „Fronda“) „Teolog musi iść naprzód, musi więcej studiować. Musi też zajmować się tym, co nie jest jasne, ryzykując, że wzbudzi dyskusję. Ale musi się to odbywać w gronie teologów. Natomiast Ludowi Bożemu teolog musi dawać niezawodny pokarm wiary. Nie może karmić Ludu Bożego sprawami dyskusyjnymi. Aspekt relatywizmu, tak to nazwijmy, który zawsze będzie obecny w dyskusji, niech pozostanie między teologami. Takie jest wasze powołanie! Ale nigdy nie wprowadzać tego do ludu, bo lud na tym traci. Traci orientację i traci wiarę. Ludowi dawajcie zawsze pewny pokarm, który buduje wiarę.”

Naturalnie i tak bardzo śmiały w promowaniu „glasnosti” papież miałby rację, niemniej mam tu pewien problem. Rzecz w tym, że owym rozgłaszaniem zajmują się przecież zawodowo nie tylko kościelne media. Przykład koronny to kwestia dziewiczego poczęcia Jezusa przez Maryję. Otóż niejeden biblista, także rzymskokatolicki, wyraża wątpliwości, czy wiara w owo dziewictwo, choć mająca oparcie w dwóch relacjach ewangelijnych, Mateusza i Marka (choć właśnie nie we wszystkich czterech, jest aby na pewno niezbędna do fundamentalnej wiary chrześcijan, iż Jezus był Synem Bożym. Napisał to w jednej ze swoich książek (jako współautor trójwyznaniowego „Credo”) ksiądz Wacław Hryniewicz, ale to książka, nie medium. Tymczasem jednak ukazał się pierwszy numer periodyku polskiego pod tytułem „Biblia. Największe tajemnice”, który dość obszernie także o tym pisze. Oraz – co ważne – pisze nieantykościelnie, podając argumenty za i przeciw w sposób spokojny, czysto informacyjny. O owym sporze teologicznym wiemy, owszem, z pierwszego tomu dzieła „Jezus z Nazaretu” o Jezusowym dzieciństwie, napisanym przecież samego Josepha Ratzingera-Benedykta XVI i w Znaku też po polsku, a jakże wydanym. Papież broni tam oczywiście stanowiska tradycyjnego, niemniej innego bynajmniej nie ukrywa. Polemizuje z hipotezą, jakoby wiara w poczęcie Jezusa z Ducha Świętego była wzorowana na wierzeniach innych religii, egipskich oraz greckorzymskich. Herkules miał się narodzić ze związku Zeusa z Alkmeną itp. Ratzinger tłumaczy, że podobieństwo do wiary chrześcijańskiej jest tutaj pozorne.

Tak czy inaczej, sporu nie da się przed wiernymi ukryć, a gdy ktoś się dowie, zgorszyć się może milczeniem raczej.

A jest jeszcze na przykład inne biblistyczne pytanie, czy pokłon mędrców z ewangelii Mateuszowej to nie jest tylko jakby chrześcijański midrasz, czyli opowieść nie faktograficzna, mająca jakoś skomentować kaznodziejsko któryś fragment Biblii. Tutaj może narodzenie Chrystusa i przyjęcie Go właściwe nieraz bynajmniej nie przez tych, którzy powinni uznać Go pierwsi.

Na koniec zupełny melduję, że obejrzałem głośny film „Dwóch papieży”. Najpierw irytowało mnie mocno, że historyczna faktografia nie jest to zgoła, co gorsza, pomysły własne twórców nieprawdopodobne, szczególnie ta polemika Franciszka z Benedyktem wstępna, taki odważny, jeszcze Bergoglio przecież, wobec samego papieża nie mógł być. Potem jednak na przykład owo spowiadanie się wzajemne jakoś mnie bardzo wzruszyło. Radzę zatem obejrzeć.

Reklama

243 myśli na temat “Dwóch ich było, dwóch niezwykłych. Czy Kościół jest tajemnicą?

 1. Napisałem „wg dowolnego przekładu”, ale jednak nie: Przyjaciele Pana Jana, którzy popierają i promują kult Maryji bo Jehowa nie jest ich Bogiem i właśnie dlatego usuwają Jego święte imię ze swoich przekładów Biblii przekręcili również werset 28-my jak niżej (jak wszystko zresztą od 325 r. n. e. pod dyrektywą Konstantyna).

  _______________________
  Ewangelia wg Łukasza 11: 24 – 28

  Nawrót do grzechu

  24 Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: „Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem”. 25 Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. 26 Wtedy idzie i bierze siedem innych duchów złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam. I stan późniejszy owego człowieka staje się gorszy niż poprzedni».

  Prawdziwie błogosławieni

  27 Gdy On to mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś». 28 Lecz On rzekł: «Owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je».

  / Wg BT, katolickiego przekładu Biblii Tysiąclecia, wydanie III, Pallottinum /

  _______________________
  Ewangelia wg Łukasza 11: 24 – 28

  24 „A gdy duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia, a gdy nie znajdzie, mówi: Wrócę do domu swego, skąd wyszedłem. 25 I przyszedłszy, zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. 26Wówczas idzie i zabiera z sobą siedem innych duchów, gorszych niż on, i wchodzą, i mieszkają tam. I bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny.”

  27 „A gdy On to mówił, pewna niewiasta z tłumu, podniósłszy swój głos, rzekła do niego: Błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, które ssałeś. 28On zaś rzekł: Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go.”

  / Wg przekładu Biblii Warszawskiej /

  Polubienie

 2. Przeczytałam w sieci, że Władysław Gomułka ostrzył pióro satyryczne temu autorowi. Gdy sekretarza zabrakło, zabrakło panu Januszowi twórczej weny.. Inni twierdzą, że więzienie mu iskrę Bożą odebrało………. Cały czas te czasy jakieś pokręcone.

  Polubienie

 3. Zwróć uwagę w obu przekładach na werset 28-my.

  Nie tylko w przekładzie Biblii Warszawskiej, ale we wszystkich pozostałych dostępnych w języku polskim przekładach Jezus zanegował to, na co w wersecie 27-ym chciała zwrócić uwagę przysłuchująca się w tłumie (i chyba nie bardzo rozumiejąca o czym własściwie Jezus mówi) kobieta.

  „Nie zadaję się z ludźmi przewrotnymi”, napisał w jednym ze swoich psalmów Dawid. A Pan Jan się zadaje. Również Awarcho przystał do Niego (do p. Jana na tym blogu od wielu lat). I chyba właśnie dlatego, po długoletniej u Pana Jana na tym blogu edukacji, zarzuca nas wionącymi „pustką” tekstami. zamiast Jezusa promuje Freuda. W ostatnim ze swoich wpisów sugeruje, że (za wartymi uwagi, analizowanymi przez siebie skrupulatnie (jak Jan zresztą) mentorami) możliwe jest, że jednak Jezus nie był schizofrenikiem :_) /

  Polubienie

 4. Zwróć uwagę w obu przekładach na werset 28-my.

  Nie tylko w przekładzie Biblii Warszawskiej, ale we wszystkich pozostałych dostępnych w języku polskim przekładach Jezus zanegował to, na co w wersecie 27-ym chciała zwrócić uwagę przysłuchująca się w tłumie (i chyba nie bardzo rozumiejąca o czym własściwie Jezus mówi) kobieta.

  „Nie zadaję się z ludźmi przewrotnymi”, napisał w jednym ze swoich psalmów Dawid. A Pan Jan się zadaje. Również Awarcho przystał do Niego (do p. Jana na tym blogu od wielu lat). I chyba właśnie dlatego, po długoletniej u Pana Jana na tym blogu edukacji, zarzuca nas wionącymi „pustką” tekstami. zamiast Jezusa promuje Freuda. W ostatnim ze swoich wpisów sugeruje, że (za wartymi uwagi, analizowanymi przez siebie skrupulatnie (jak Jan zresztą) mentorami) możliwe jest, że jednak Jezus nie był schizofrenikiem /

  Polubienie

  1. Przyjaciele Pana Jana, którzy popierają i promują kult Maryji bo Jehowa nie jest ich Bogiem i właśnie dlatego usuwają Jego święte imię ze swoich przekładów Biblii przekręcili również werset 28-my jak niżej (jak wszystko zresztą od 325 r. n. e. pod dyrektywą Konstantyna).

   Polubienie

 5. / Dotyczy Ewangelii wg Łukasza 11: 24 – 28 (oba teksty wg dwóch różnych przekładów: BT i Biblii Warszawskiej zacytowane powyżej /

  Polubienie

 6. „Wielbi moja dusza Jehowę” a nie: „Wielbi moja dusza Pana”, ponieważ Maria oddawała cześć Jehowie, a nie Maryji, katolickim Świętym i Jezusowi.

  Polubienie

 7. ______
  Psalm 26

  Osądź mnie, Jehowo, bo postępuję nieskazitelnie+.
  Jehowo, niezachwianie Ci ufam+.
  2 Zbadaj mnie, Jehowo, i wypróbuj.
  Oczyść moje najskrytsze myśli* i moje serce+.
  3 Bo zawsze mam przed oczami Twoją lojalną miłość
  i postępuję zgodnie z Twoją prawdą+.
  4 Nie zadaję się* z tymi, którzy oszukują+,
  i unikam tych, którzy ukrywają, kim są*.
  5 Nienawidzę towarzystwa złych ludzi+
  i nie chcę zadawać się* z niegodziwymi+.
  6 Jehowo, obmyję ręce na znak niewinności
  i będę kroczył wokół Twojego ołtarza,
  7 żeby słyszano moje dziękczynienie+
  i żeby opowiadać o wszystkich Twoich zdumiewających dziełach.
  8 Jehowo, kocham dom, w którym mieszkasz+,
  miejsce, w którym przebywa Twoja chwała+.
  9 Nie zmieć mnie* razem z grzesznikami+
  ani nie odbierz mi życia z ludźmi dopuszczającymi się przemocy*,
  10 którzy swoimi rękami czynią to, co haniebne,
  a swoją prawą rękę napełniają łapówkami.
  11 Ja będę postępował nieskazitelnie.
  Uratuj* mnie i okaż mi łaskę.
  12 Stoję na równym gruncie+.
  Będę sławił Jehowę w wielkim zborze*

  —-> http://www.jw.org

  Polubienie

 8. 4 Nie zadaję się* z tymi, którzy oszukują+,
  i unikam tych, którzy ukrywają, kim są*.
  5 Nienawidzę towarzystwa złych ludzi+
  i nie chcę zadawać się* z niegodziwymi+.

  Polubienie

 9. —-> Janowi to nie przeszkadza (i nie tylko Jemu). Jest przecież teologiem, potrafi więc wszystko sam sobie i innym wytłumaczyć.

  Polubienie

 10. Stokrotki ty po…cu totalny weż wreszcie te pigułki .Wszy zeżarły ci to co ludzie otrzymałi od Boga.
  Oszczzerco bezczelny i maniaku..

  .„Nie zadaję się z ludźmi przewrotnymi”, napisał w jednym ze swoich psalmów Dawid. A Pan Jan się zadaje. Również Awarcho przystał do Niego (do p. Jana na tym blogu od wielu lat). I chyba właśnie dlatego, po długoletniej u Pana Jana na tym blogu edukacji, zarzuca nas wionącymi „pustką” tekstami. zamiast Jezusa promuje Freuda. W ostatnim ze swoich wpisów sugeruje, że (za wartymi uwagi, analizowanymi przez siebie skrupulatnie (jak Jan zresztą) mentorami) możliwe jest, że jednak Jezus nie był schizofrenikiem :_) /

  To ja a potem Atrojka przez długi czas prowadziła przekonywanie tego chorego człowieka..który jednak nie był tak agresywnu i obłudny jak ty Obrzydliwcze Tfuj… udający Ś.J… LECZ GŁOWĘ..

  Polubienie

 11. Już wiadomo kim jesteś wyklali cię ze zboru i masz kaca moralnego .. Odrzucony dokonuje sz szczególnej zemsty na swoich ..prezentująć manię i kretyństwo i oszczerstwa..podpierane biblijnymi tekstami. Czytelnicy czytają i myslą czy to możliwe aby być takim cymbałem?Skutek…taki !: ,,Za nic tego nie słuchajcie takie są efekty BYCIA Ś.j.. TO JEDYNY WNIOSEK” !

  Panu Leszkowi Nowakowi bardziej współczułem jednak..Był skrmniejszy i jakiś czas słuchał Atrojki która dialogowała z nim ..na poziomie.. Był ateistą a on zarzucał Jezusowi schizofrenie i napisałpracę ,,naukową”

  DOZNAJESZ ULGI ….BO RZEKOMO GŁOSISZ CHRYSTUSA.?….urojenia te i te z koniem też ustapią ..ale trzeba iść do apteki UWIERZ … A BĘDZIESZ ZYŁ!!.

  To była ostatnia rada jaka do ciebie napisałem Już się nie dam sprowokować..

  Polubienie

 12. Awarcho, udzielę Ci jeszcze jednej rady (wiem że nikt ich nie lubi ale muszę). Jeżeli już cytujesz osoby niezrównoważone dobrzy byłoby gdyby były to krótkie cytaty opatrzone zrównoważonym komentarzem. Z chwilà gdy tracisz równowagę osłabiasz siłę swojej argumentacji. Poza tym gdy jedynie mówisz co myślisz o czymś o czym mówisz należy to uzasadnić. Jeśli ja np. wyrażam o kimś opinię, że jest „debilem” lub „idiotą” lub używam podobnych epitetów uzasadniam dlaczego tego kogoś tak odbieram. Nigdy jednak nie używam tego rodzaju określeń do osób rzeczywiście chorych. Dlatego też bardzo często epitety takie wrzucam w pazurki. Miało to już miejsce na tym blogu i chodziło o Osobę, która twierdziła, że wierzy w Jezusa Chrystusa i jednocześnie kwestionowała i podważała Biblię.

  Polubienie

  1. ______________
   Łukasza 24: 27 i 32b
   ______________

   27 „I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego”

   32b «Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?»

   / Wg BT, katolickiego przekładu Biblii Tysiąclecia, wydanie II, Pallottinum /

   Polubienie

 13. _______________________
  Ewangelia wg Mateusza 4: 18 – 23
  _______________________

  18 „A [Jezus] idąc wzdłuż wybrzeża Morza Galilejskiego, ujrzał dwu braci: Szymona, zwanego Piotrem, i Andrzeja, brata jego, którzy zarzucali sieć w morze, byli bowiem rybakami. 19 I rzekł do nich: Pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi! 20 A oni natychmiast porzucili sieci i poszli za nim. 21 I odszedłszy stamtąd dalej, ujrzał innych dwu braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata jego, którzy wraz z ojcem swoim, Zebedeuszem, naprawiali w łodzi swoje sieci, i powołał ich. 22 A oni zaraz opuścili łódź oraz ojca swego i poszli za nim.”

  Uzdrawianie chorych w Galilei

  23 „I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach i głosząc ewangelię o Królestwie i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród nich.”

  / Według przekładu Biblii Warszawskiej /

  Polubienie

 14. „Tak czy inaczej, sporu nie da się przed wiernymi ukryć, a gdy ktoś się dowie, zgorszyć się może milczeniem raczej.” – napisał Pan Redaktor o sprawach teologicznych w Kościele, a ja uparcie myślami wciąż wracam do tej Azjatki. Jeśli obecny Papież taki skory do ukrywania kulisów różnych spraw przed widownią, przed maluczkimi-niewtajemniczonymi —– to tym bardziej przekonuje mnie, że incydent z kobietą przy Szopce Bożonarodzeniowej, był pewnego rodzaju szopką przedstawioną maluczkim – by każdy sobie z niej wyciągnął wnioski na swoją maluczką głowę – iż oto nawet Świętemu Ojcu zdarza się stracić cierpliwość i odruchowo dać po łapach komuś, kto go natarczywie szarpie za rękę. Więc ktoś taki nie jest zaraz bokserem damskim – jak go natychmiast klasyfikują różni feminiści, jedynie broni się, jak umie . To tylko moje domysły, Ale gdyby prawda wyszła na jaw, gdyby Papież przyznał się, że to było przedstawienie – …………………..Czy byłabym zgorszona? Zgorszona raczej nie, pomyślałabym chyba! – „nie mój cyrk, nie moje małpy”, ale widocznie jest ich tyle, że inaczej się z nimi nie da, Słowo nie trafiało – to może szopki takie i temu podobne trafią im do rozumu?
  Szopek nie brakuję i artystów z Bożej Łaski na deskach wymyślanych przez siebie „teatrów” też niemało. Niekiedy nieopatrznie można się wciągnąć w czyjeś „teatry” , ale trzeba przejrzeć na oczy i nie dać się w nieskończoność wariatowi pociągać za sznurek jak marionetka. Chyba że ktoś to lubi……… lub ma jakiś cel uświęcający te prymitywne środki dla prymitywnych ludzi. Biją mu brawo, a on się kłania (Szymborska)….

  Polubienie

 15. Jeśli to była szopka przy Szopce – to tropy tego przedstawienia wiodą do różnych miejsc, mnie powiodły do Korei Północnej. Proszę, co o niej piszą w wikipedii: „Prawa człowieka w Korei Północnej opierają się na konstytucji (obecną wersję przyjęto w 2016 roku). Według organizacji zajmujących się prawami człowieka (m.in Amnesty International, Freedom House, Human Rights Watch) Korea Północna stale łamie prawa człowieka. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych Korea Północna łamie prawa człowieka na masową skalę w sposób systematyczny i zorganizowany. Koreę Północną oskarża się m.in. o ograniczanie dostępu do pożywienia, przetrzymywanie obywateli w obozach koncentracyjnych, stosowanie tortur, masową dyskryminację całych grup ludności i nieuzasadnione aresztowania. ”
  Prawa człowieka w Polsce…. cicho, bo okrzykną zdrajcą – kim oni są ci , co tak z tą zdradą jak z kukiem na muniu się mają?

  Polubienie

 16. ,,ŚWIETLISTE DUSZE”… 14.99..pLN BEZ KOSZTÓW WYSYŁKI

  Bardzo ciekawa książka, opisująca przepowiedzianą przez Jezusa Chrystusa Iskrę, która ma wyjść z Polski.Cytat z „Dzienniczka” św. Faustyny nr 1732:”Gdy się modliłam za Polskę – usłyszałam te słowa: Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje”. – Jezus do św. Faustyny, Łagiewniki 1937 r.

  Oto niektóre z komentarzy czytelników:

  Tomek: „Niezwykłe świadectwo drogi do wewnętrznej dojrzałości i właściwego spojrzenia na to czym jest ludzkie życie i że zranienie jest pojemnością na Łaskę. Duch Święty mocno powiał”.

  xtro: „Książka jest niesamowita”.

  Wojtek: „Teraz zaczynam wszystko rozumieć w swoim życiu”.

  Marceli: „Wyśmienita porcja wiedzy duchowej, niematerialnej”.

  Marcin: „Arcydzieło – JESTEM W SZOKU . Polecam”.

  Lucek: „Książka jest świetna”.

  Michał: „Szczerze polecam-książka rzuciła nowe światło na moje życie”.

  Bernard: „To mi w duszy grało, lecz tak powiedzieć nie potrafiłem. Wielkie dzięki za piękny tekst, za wszelkie dobro, które on uczyni. W imieniu wszystkich dzieci Ziemi”.I

  lość stron: 144, oprawa miękka.

  Zamówienia są realizowane po uprzedniej wpłacie na nr konta: Maciej Modzelewski, ul. Czachowskiego 62, 26-510 Chlewiska, Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku: 49 9132 0001 0003 6290 3000 0010

  Powyższe wycięte z ALLEGRO I JEST W ŚCISŁYM ZWIĄŻKU Z TA PANIA Z LINKU KTÓRA WYSTOSOWAŁA 4 LISTY DO EPISKOPATU.
  MA NIEWĄTPLIWY ZWIĄZEK,,, IDEOWY” Z PORTALEM NAJLEPSZGO KATOLIKA I TROCHĘ Z TRYDENCKIM OBRZĄDKIEM…Iskra wyjdzie z Polski.. Promocyjna cena na ALLEGRO 14.99 PLN.
  Entuzjastyczne oceny czytelników..
  Rzęsisty deszcz…i jednocześnie ocieplenie klimatu powoduje rozwój dżunglii…w której roi się od,, Żywiołu Pańskiego” Beatyfikowana Faustyna woła z nieba do Polaków… podobnie jak Leszek Nowak ale jednak inaczej..

  Polubienie

 17. Autorko polecanej książki jest Ilona Różalska. Na YT opowiada i swojej pracy: wydała tę książkę za prawie 6 tys. zł. ale nakład się nie rozkupuje. Autorka jest przekonana, że niepotrzebnie pisała fragmenty tej książki na swoim blogu. Ludzie sobie przeczytali, kupować nie chcą. Mam wrażenie, że gdyby podjęła odpowiednią współpracę, jak np.słynny jasnowidz pan Jackowski, rozeszłaby się nieco lepiej… Może nie chce, nie wiem. Poza tym więcej iskry w panu jasnowidzu niż w pani Ilonie …

  Polubienie

 18. ,-, Kiedy przeszli przez całą wyspę i dotarli aż do Pafos, spotkali Żyda o imieniu Bar-Jezus, który był fałszywym prorokiem i uprawiał czary. 7 Przebywał on u prokonsula* Sergiusza Pawła, człowieka znanego z bystrości umysłu, który bardzo chciał posłuchać słowa Bożego i wezwał do siebie Barnabasa i Saula. 8 Ale ten, który uprawiał czary, nazywany też Elimasem (imię to znaczy właśnie „uprawiający czary”) zaczął się im sprzeciwiać, próbując odwieść prokonsula od wiary. 9 Wtedy Saul, zwany również Pawłem, napełniony duchem świętym, uważnie na niego spojrzał 10 i powiedział: „Ty synu Diabła! Ty wrogu wszystkiego, co prawe, pełen wszelkiego oszustwa i podłości! Czy nie przestaniesz wypaczać słusznych dróg Jehowy*? 11 Jehowa* wyciąga przeciw tobie rękę i oślepniesz. Przez jakiś czas nie będziesz widział światła słonecznego”. W tym momencie oczy zaszły mu mgłą i ogarnęły go ciemności. Kręcił się w kółko, próbując znaleźć kogoś, kto by go poprowadził za rękę. 12 A prokonsul, gdy zobaczył, co się stało, uwierzył, zdumiony tym, czego dowiedział się o Bogu”

  ,,Jasnowidz” opisany przez Łukasza ewangelistę w Dziejach Apostolskich….oślepł..Stał się raczej czarnowdzem”

  Polubienie

 19. Wangelia – jedna ze sławniejszych w świecie jasnowidzących, ociemniała Bułgarka – gdy miała 56 lat, władze Bułgarii przyznały jej rentę i wyznaczyły wysokość opłat za korzystanie z wizyt u jasnowidzki. TO JEST RZĄD! Jak mało który, u nas czarnowidze potrzebujący jasnowidzów zjedliby ją żywcem, zamęczyli, wyzyskali do cna……… Rząd raczej sobie głowy nie zawraca takimi osobami. Lwom rzucane są na pożarcie……..

  Polubienie

  1. Skoro katolicy uważają za osobę ducha, to czemu by nie uznać zwierzęcia. Może te zwierzę ma więcej ducha od niejednego osobnika człekokształtnego? Z tego co widać, człekokształtni potrafią się zabijać dla religii, ideologii, pieniędzy, itp., czego nie widać u osobników zwierzęcych.

   Jak można jeszcze gnoić i zgnoić Noblistkę Tokarczuk? Pytam poważnie.
   Nie dziwię się że ten autor z tego filmiku to ulubieniec Awi!

   Teraz z innej beczki:
   Dlaczego dobrzy ludzie głosują na złych polityków? – pyta Jacek Żakowski

   Ludzie jedynie wierzą w dobro, a nie są dobrzy i masz odpowiedz Żakowski.
   Gdyby ludzie byli dobrzy to na dobru by zależało. Im jedynie zależy na tym żeby mieli co włożyć do garnka i wypić małpeczkę i stąd głosowanie na „dzikusów”, którzy zapewniają pełen garnek i małpeczkę.

   Polubienie

  1. „Pośle Kaczyński, wraz ze swoją świtą, bądźcie przeklęci za to, że tak bardzo skłóciliście i podzieliliście naród na dwa wrogie rozpalone, zwalczające się obozy, gotowe skoczyć sobie do gardeł przy pierwszej iskrze. Za to, że wczorajsi przyjaciele, są dzisiaj zaciętymi wrogami. Za to, że wykrzesaliście z Polaków ogromne pokłady wzajemnej nienawiści. Za to, że brat staje przeciw bratu. W końcu do krwi” – napisał w emocjonalnym wpisie na Facebooku Wadim Tyszkiewicz.

   To tylko półprawda i nic więcej. Za to wszystko co dzieje się obecnie w Polsce jest odpowiedzialny Instytucjonalny KK, który od wieków wpajał w te tępe mózgownice wiarę, a nie dobre czyny. Dzisiaj nawet tak znany felietonista, jak Jacek Żakowski nie potrafi pytania prawidłowo przedstawić, myśląc, że ludzie są dobrzy. Gdyby ludzie byli dobrzy nie głosowali by na PiS, nie głosowali by na Hitlera, itd.. Ludzie tylko i aż wierzą w dobro, bo tak zostali ukształtowani przez instytucjonalne religie. Dowodem dobrym jest tu Stokrotki. On tylko wierzy że dobro może być „tam”, a nie TU, bo tak został, niestety, ukształtowany, jak i wiele milionów ludzi.

   Polubienie

 20. Ludziom wystarczy dać NADZIEJĘ na dobro po śmierci, a my będziemy mieć kasę (z tych) i władzę (nad nimi) TU, bo daliśmy im NADZIEJĘ PO ŚMIERCI.

  MAJSTERSZTYK!!!

  Gdyby istniał ten Wasz „Bóg” (miłościwy i kochający ludzi) już dawno zrobiłby z tym oszustwem porządek!!!

  Polubienie

 21. Dziwię się bardzo że ludzie głosują na PiS, który nie tylko skłóca Polaka z Polakiem, ale przede wszystkim prowadzi (a raczej nie prowadzi) dyplomacji zagranicznej, a jedynie, co mu dobrze wychodzi to skłócanie nas Polaków ze wszystkimi w koło. UE już prawie wyprowadził z Polski i czekać trzeba aż Polskę wyprowadzi z UE stwierdzając że „wstaje z kolan”. Popatrzcie jak wygląda telewizja publiczna? Gebels gdyby żył pozazdrościł by tej partii, jak potrafi prowadzić propagandę na rzecz jedynej sprawiedliwej i prawnej partii. Czy ludzie są tak ślepi i nie widzą, w co nas ta partia pakuje i jaka będzie nasza przyszłość? Przecież gołym okiem widać że od Polski się już niemal wszyscy odwracają tyłem, a Putin widząc to, po putinowsku dokłada Polakom. Ślepi jesteście!!!!???

  Polubienie

  1. Najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że PiS popiera Instytucja Rzymsko Katolicka, czyli państwo Watykan – bo ma w tym interes dla siebie, taki, jak od wieków. Dziel i Rządz!

   Polubienie

 22. Hołownia ma u mnie przegrane (nie będę na niego głosował).
  Jeżeli się decyduje na branie udziału w szopce, to przynajmniej niech nie nagłaśnia swojej szopki! Chyba wiadomo o co chodzi?

  Polubienie

 23. „Jan był synem Elżbiety, zapewne ciotki (babki?) ” św. Hipolit Rzymski – przeczytałam gdzieś w sieci – twierdził, że matka Elżbiety i matka Marii były siostrami… Badacze zajmujący się genealogią świętej Rodziny widocznie nie byli w stanie tego potwierdzić albo uważali to za nieistotne ( a może coś kompromitującego w tamtych staroświeckich czasach oczywiście, mogłoby wyjść na jaw, więc ukryli?)
  Różnie się dzieje, dziś ludzie nie są aż tak łatwo dający się wstrząsać różnymi szemranymi wieściami, ostrożnie podchodzą do sensacji, może jedynie starsze pokolenie jeszcze żywiołowo jak szampan w butelce reaguje, ale też już staje się coraz bardziej powściągliwe. Wśród zawiłości koligacyjnych zdarzyło mi się kiedyś mieć do czynienia z uczniem, który miał wujka w młodszej klasie, i niekiedy – naciągany przez tego swojego wujka na chipsy, wzdychał oczy unosząc do nieba…. (Summa summarum – z młodszym bratem ostatecznie wyszedł mu większy problem niż z młodszym wujkiem) …. ale to już kryminalne historie, lepiej trzymać się od nich z daleka…..

  Polubienie

 24. (Przykładem bardziej znanym i niestety – poruszajacym mnie (całą noc nie spałam, gdy się o tym dowiedziałam) jest np kwestia pani Julitty Krajewskiej – córki czy nie córki Seweryna – w końcu nie wiadomo, komu wierzyć? i to właśnie niepokoi, komu współczuć; ojcu czy córce?) (Kto jest ofiarą czyją?)

  Polubienie

 25. https://fakty.interia.pl/deutsche-welle/news-raport-open-doors-najwieksze-we-wszech-czasach-przesladowani,nId,4272026

  Trzeba współczuć ofiarom ..bo to straszne. Jeżęli powodem prześladowań i dyskryminacji jest wyznawana religia.
  Watpliwości jednak budzi kilka spraw. W kilku krajach Ameryki np Mexyku są porachunki polityczno mafijne między kartelami narkotykowymi i przemytniczymi. W kościołach przechowywane bywały czasem..towary” atrakcyjne.Policja scigając przestępców starła się z uzbrojona grupą i w trakcie potyczki spalono Kościół plebanie itp. Upodstaw leży bieda i przestępczość…w której biedacy zdobywają środki do życia.
  Wiadomo ze w Indiach Turcji i Indonezji i gdzieś tam jeszcze chrzescijanom trudniej o pracę i,, tonący brzytwy się chwyta.” Wrogie ideologie podsycane przez prasowych i telewizyjnych ujadaczy walczą w demonicznych zmaganiach. Zawzięci zwolennicy w na terenie RP posunęli sie do kilku zbrodni …Nie nadano im tytułu przesladowania”… bo obie strony używały krzyża..
  Skomplikowana jest sytuacja w Ameryce….bo wybudowanie muru na granicy z Meksykiem może być potraktowane jako przesladowanie katolików . W Meksyku ograniczona jest konstytucją propaganda publiczna religii. Z G.NIEDZIELNEGO ..o katolickim Meksyku z czasu Benedykta papieża
  >Ostatecznie deputowani wprowadzili wiele zmian w głosowanym projekcie. Choć uznali wolność religijną, to jednak obwarowali ją ograniczeniami. Dodali stwierdzenie, że nikt nie może wykorzystywać publicznych aktów wyrazu wolności religijnej w celach politycznych lub propagandowych. Usunęli zapis o prawie rodziców do wychowywania dzieci zgodnie ze swymi przekonaniami. Zachowali także zasadę, że sprawowanie kultu powinno odbywać się w miejscach kultu, a poza nimi – tylko wyjątkowo i będzie to przedmiotem osobnej regulacji prawnej.

  Tak więc – wbrew początkowo wyrażanym nadziejom – nadal trzeba będzie każdorazowo uzyskiwać pozwolenie na odprawienie Mszy św. poza kościołem, na odbycie procesji i pielgrzymki. Dotyczy to wydarzeń religijnych organizowanych nie tylko przez katolików, ale przez wszystkie wyznania i religie. Nie zmienia się też zakaz prowadzenia lekcji religii w szkołach, nawet gdy są prywatne i otwarcie wyznaniowe, oraz brak dostępu do mediów.”,<

  no i trochę historii tej wolności ,,PODBIJAJĄC obecny Meksyk, Hiszpanie narzucili jego mieszkańcom katolicyzm. Kiedy nadeszła pora na prawne uregulowanie kwestii religijnych, wykorzystano fragmenty Constitución de Cádiz (ustawa hiszpańska z 1812 roku). Artykuł 12 głosił: „Religią Narodu Hiszpańskiego jest i na zawsze pozostanie jedyna prawdziwa religia — wiara katolicka, apostolska, rzymska”. Nieco później, w roku 1824, nadano Meksykowi konstytucję, w której powiedziano: „Religią Narodu Meksykańskiego jest i na zawsze pozostanie wiara katolicka, apostolska, rzymska. Państwo chroni ją mądrymi i sprawiedliwymi prawami i nie pozwala praktykować jakiejkolwiek innej”. Chociaż ustawodawstwo tego kraju kilkakrotnie rewidowano, myśl tę powtórzono jeszcze w roku 1843, nie tylko wysuwając Kościół katolicki na pierwszy plan, ale w gruncie rzeczy dyskryminując wszystkie pozostałe religie.

  Dopiero w 1857 roku Benito Juárez, meksykański mąż stanu, przystąpił do modyfikowania przepisów, wydając tak zwane ustawy Reformy. Zamierzał doprowadzić do „nacjonalizacji posiadłości kościelnych” oraz do „wzmocnienia politycznej i ekonomicznej pozycji państwa, a osłabienia wpływów Kościoła [katolickiego]” (Historia de México, tom 10, strona 2182). W roku 1859 prawa te uzupełniono „Ustawą o nacjonalizacji dóbr kościelnych” oraz przepisem o udzielaniu ślubów przez urzędników państwowych (tylko tak zawarte małżeństwa miały być legalne). W roku 1860 weszło w życie „Prawo o wolności religijnej”.

  Ustawy Reformy dawały ludności częściową wolność religijną, co miało stanowić gwarancję, że katolicyzm nie będzie już jedynym dopuszczalnym wyznaniem w kraju. Jednakże ta nowo uzyskana swoboda była warunkowa i dość ograniczona. Wprawdzie uwzględniono istnienie w Meksyku innych religii, ale nie przyznano im żadnych uprawnień ani ich nie zalegalizowano. Ustawy Reformy miały na celu osłabienie wpływów Kościoła katolickiego, zarazem jednak odbiły się negatywnie na pozostałych wyznaniach. Niemniej mogły one działać nieco swobodniej, a religie protestanckie z USA rozpoczęły w Meksyku ewangelizację.

  W roku 1917 ustawy Reformy jeszcze zaostrzono. …co spowodowało przesladowanie katolickiego kleru.

  Ustawa w 1992 roku wiele zmieniła jednak nie ustanowiła JEDNEJ RELIGII PAŃSTWOWEJ I DOMINACJI ..
  Niestety wielu odbiera to jako ,,przesladowanie''…Trzba jednak uwierzyć w fakty ze wielu duchownych zangazowanych politycznie po jakięęś stronie poległo okrutnie zamordowanych nieraz były to i dalej sa porachunki finansowo gangsterskie…i nie chodziło w nich o Chrystusa czy Ewangelię ….

  Polubienie

 26. Optyyka historyczna tych wydarzeń i reform i prześladowań znalazła jednak wyraz w zanaym stwierdzeniu @ Najlepszego zaczerpnieta z Faustyny.. W 1864 r został wypuszczony Szatan z Piekła gdy w AMERYCE ,,UCHWALONO PO WOJNIE SECESYJNEJ USA. WOLNOŚC RELIGIJNĄ”’ W 1864 R/
  Klasztorne rozmowy i modły przeorów i dywagacje i dysputy w okresie międzywojennym skupiały się na ,,zagrożeniu masońskim ‚ z AMERYKI… Modlitwy do ,,serca Jezusowego” aby ochronił Polskę przedmasonami zaowocowały zastrzeleniem Narutowicza Prezydenta R.P.
  -Do dzisiaj słychać piekielny rechot .niektórych gorliwych wiernych prasowych i telewizyjnych.
  W wizjach i głowie zakonnicy…Jezus wybrał Polskę…!! i Iskrę…Już drukują książki i grożą wojną atomową Ameryce.. Objawi się jeszcze nie jeden Tumor Mózgiewicz..który z głosu Nieba bedzie słał ,,odezwy do polskich generałów” jak w tym Jutubie..

  I pomyśleć że inspiracją do tych rzeczy….jest treść pamiętnika jak piszą nieco niezdrowej i niepełnosprawne zakonnicy. Duch tych rzeczy jednak ma korzenie w Watykanie.. bo
  – Po zduszenu Wiosny Ludów przez Europejskie tyranie Pruską Ruską Austraiacką i Francuską …duch rewolucyjny przeniósłsię do Ameryki.. inajpierw wybuchł w Meksyku tam Kanclerz Metternich nie miał takich wpływów choć było to też dziedzictwo Katolickich Habsburgów. Papież osobiście potepiał wszystkie ruchy wolnościowe przeciw władzy JAK NAZWAŁ ,,,Umiłowanego Syna JÓZEFA HABSBURAGA.”
  -Rewolucja Juareza…w Meksyku przyniosła przewrót a Habsburgowie dziedzice musieli uciekać b.szybko.
  Kościół utracił wałdzę i wszedł w okres represji..
  W USA ..BYŁA TO NAJKRWAWSZA WOJNA BRATOBÓJCZA…amerykanów….Zaowocowała tym nad czym tak bardzo ubolewa ..m.in.Najlepsiejszy Katolik… Amerykanie wykonali szereg poprawek w Konstytucji i oddzielili realnie koscioły od Państwa..UCHWALAJĄC WOLNOŚĆ RELIGIJNĄ..
  .Nie opisano wprawdzie który prezydent otrzymał klucze od Piekła….ALE EFEKTEM JEST BRAK DOMINACJI JAKIEGOKOLWIEK WYZNANIA I WOLNOŚĆ WYBORU.
  – Pomimo ewidentnych wojen z Islamem i zamachów..i wpływu amerykańskich Żydów…państwo nie zakazało wyznawać religii Mahometa….bo wie że religia zginie śmiercią samodestrukcyjną…tylko trzeba jej na to pozwolić.
  a czasem ujawnić to co niejawne.

  Polubienie

 27. Piramidalny jest pocieszny. A kogo ma popierać Kościół Katolicki? Koalicję Obywatelską, której głównym ideologiem jest Jażdżewski? Platforma Obywatelska przyjęła ostry kurs antykościelny – i zrobiła to na trzeźwo, przeprowadzając kalkulację korzyści i strat. To był ich wybór. I tylko takie zestawienie pozwolę sobie zrobić: dwa lata temu, rok temu gdy pojawiały się pomówienia o molestowanie sprzed trzydziestu czy czterdziestu lat pod adresem księży – Platforma każde takie pomówienie uważała za prawdziwe w 100 procentach. A gdy teraz pojawiają się pomówienia pod adresem marszałka Grodzkiego o sprawy sprzed 20 – 30 lat, to Platforma każde takie pomówienie uważa za fałszywe. Przedtem Platforma zbijała kapitał polityczny na pomówieniach – teraz sama doświadcza ciężaru pomówień.

  Polubienie

 28. Piramidalny..Lukki…Przekonanie ze Bóg jest obojętny na to jest Błędne. On ma też inna miarę rzeczy nić czowiek.
  W proroctiw Samuela opisano upadły ród kapłański Helego. Ojciec był arcykapłanem i miał 2 synów łajdaków pijaków i o rozpustników. Kradli z ofiar przynoszonych p rzez wiernych i zaraz obok świetego Namiotu ..mozna rzec Kosciła korzystali z usług platnych kobiet nierządnych. Kto wie czy nie za tolerancję i ,,uzyczenie ..terenu.”
  ,,Tatusiowi skarzyli się zgorszeni wierni że to skandal,ze się ,,nie godzi” i ze to grzech..
  Tatuś z wyrozumieniem upominał….ale cotam.??
  Naród był taki sam jak nauczyciele tamtej religii i wierzył mocno że JEST WYBRANY”
  Naród wyruszł więc na Filistynów na wojnę miał ze sobą Kapłanów synów Helego…a oni zabrali jeszcze Arkę Przymierza..na wojnę Zwycięstwo na Mur” Jahewh z nami Ród Kapłański wojnę pobłogosławi…
  ,,Bóg zwycięży”’ skąd my to znamy? Zamiast ,, Arki P rzymierza”…której nie ma naród weźmie ,, Cudowny Obraz”..BÓG MUSI ZWYCIĘŻYĆ” !!!.. NO I ODPOWIEDNIA PARTIA..partia Boga!!

  Niestety w przypadku ówczesnych Żydów Jahweh miał odmienne zdanie.. i lud dostał regularny,, łomot”.Cudowna ARKA znalazła się w mocy pogan i musiała sobie radzić sama. No nabroiła trochę i wrogowie i tak dostali trochę po pogańskich paluchach.. Choć naprawdę nie były to paluchy ale hemoroidy…Plaga śmiertelna..Wyprawili więc ,,zdobycz” na furze ciągniętej przez krowę razem z okupem do Izraela….Mieszkańcy granicznego Bet- Szemesz…strasznie się uradowali Złożyli furę razem z..krową w ofierze całopalnej swemu Bogu Arkę postawili na kamieniu i ….się stało! Tekst zdumiewa.. wręcz.. ,,Za patrzenie na Arkę prawdopodobnie bez szacunku zaraza zabiła ok 50000 ludzi.!!!
  Morał trzeba wyczytać…Do świętych rzeczy jest ustanowiony Kler..Wtedy byli to Lewici i oni mieli prawo patrzeć na Arkę bo byli do tego powołani…Święte jest swięte nawet jeśli jest to ,,święte molestowanie”
  Bóg nie zabił Pinechasa i Chofniego kapłanów synów Helego GDY ARKĘ ZABRALI NA WOJNĘ bo wg ustanowionych praw MIELI PRAWO!! Mimo że byli rozpustnikami.. Zginęli dopiero z rak Wrogów.
  .Lud natomiast prawa nie miał..ani samodzielnego składania ofiar…ani ,,patrzenia na ARKĘ PRZYMIERZA..
  Jaki z tego płynie komunikat dla ODBIORCY….? ŁAJDACY NAWET ŚWIĘCI ŁAJDACY ZNAJDĄ SWÓJ PRZYKRY KRES…Prosty lud…zaś to prosty lud….ma swoje miejsce i powinien czekać bo za karę spotka go zaraza….Tak mu to wytłumaczą za pomocą tych fragmentów Pisma które do tego sa użyteczne.
  Tak czy owak oni trzymają klucze poznania rzeczy…a lud jak na tureckim kazaniu.

  . PS.. CI KTÓRZY NIE SĄ KATOLIKAMI TEŻ MAJĄ używanie z tego eposu..
  ,,Pokora jest dobra na wszystko..pokora na pensję za niską…pokora na straszną drożyznę ,pokora na bzdury przedziwne….Pokora gdy dręczy cię ZMORA NA WSZYSTKO PRZYDATNA POKORA
  -POKORA GDY PIECZE CIĘ ZGAGA ..BO ONA NA WSZYSTKO POMAGA!!

  No palcem moria nie zbołtajesz….palcem maku nie utriosz”…Wie o tym Władimir Władimirowicz…i inni.

  Polubienie

 29. W proroctiw Samuela opisano upadły ród kapłański Helego. Ojciec był arcykapłanem i miał 2 synów łajdaków pijaków i o rozpustników. Kradli z ofiar przynoszonych p rzez wiernych i zaraz obok świetego Namiotu ..mozna rzec Kosciła korzystali z usług platnych kobiet nierządnych. Kto wie czy nie za tolerancję i ,,uzyczenie ..terenu.”
  – Awarcho

  A w Biblii w Ksiedze Samuela czytamy tylko to: „Ale synowie Hellego byli nikczemni i nie znali prawa. Nie trzymali sie tez prawa obowiązujacego kaplanów.”
  Ale gdzie mowa o tych usługach nierządnych kobiet obok swietego Namiotu?

  Polubienie

 30. 22 Heli był już bardzo stary, ale słyszał o tym, jak jego synowie postępowali+ ze wszystkimi Izraelitami, i o tym, że współżyli z kobietami, które służyły przy wejściu do namiotu spotkania. [1 sam.2:22]]

  B.W .22 Heli był już bardzo stary, ale słyszał o tym, jak jego synowie postępowali ze wszystkimi Izraelitami, i o tym, że współżyli z kobietami, które służyły przy wejściu do namiotu spotkania.

  KUBIETY KTÓRE USŁUGIWAŁY…. PRZY WEJŚCIU…kto to był? Co to za kobiety? Czy Izraelitki moralnie zyjące mogly w taki sposób ,,usługiwać,,” w Przybytku Pańskim? To ewidentny NIERZĄD ZA KTÓRE ZAKON PRZEWIDYWAŁ JEDYNA KARĘ …,,Duchowni”’ Pinechas i Chofni i inni za nierząd wg Prawa powinni ponięśc śmierć..Wg ksiegi kapłańskiej córka kapłana dopuszczajaca się rozpusty płciowej miała być spalona w ogniu. Synowie nie mieli a przynajmniej nie powinni mieć .. ulgi.. Kapł..21:9

  ako ojciec i arcykapłan w Izraelu Heli nie dopisuje pod względem zbożnego karcenia. Jego dwaj synowie, , usługują jako kapłani, ale są „nicponiami” zainteresowanymi wyłącznie jedzeniem oraz zaspokajaniem nieczystych pragnień seksualnych. Nie zadowalają się częścią daru ofiarnego przypadającą im według prawa Bożego i PRAWO JEGO , LEKCEWAŻĄ.. posyłają sługę, by od Izraelity składającego ofiarę żądał surowego mięsa, zanim tłuszcz zostanie spalony na ołtarzu. Chciwi, cieleśnie usposobieni synowie Helego, wykorzystując swą pozycję w namiocie spotkania, dopuszczają się rozmaitych występków, czym kalają czyste wielbienie Jehowy. Nawet gdy wychodzi na jaw, że utrzymują niemoralne stosunki z kobietami, które usługują u wejścia do przybytku, Heli nie usuwa ich z urzędu, lecz tylko łagodnie strofuje. Darzy swych synów większym szacunkiem niż Jehowę (1Sm 2:12-17, 22-25,
  29).
  Nie jest jasne jakie,, kobiety” tego się dopuszczały z kapłanami…Izraelitki w tym czasie przychodziły sie modlic jak Anna prosząca o potomstwo. Służbę w Namiocie stanowili zazwyczaj mężczyźni z pokolenia Lewiego..Nawet otwieranie drzwi i noszenie sprzętów należało domężczyzn lub chłopców. jak np Samuel ..

  ,,NIERZĄDNE KOBIETY” NIE OZNACZA ŻE BYŁY TAM ZATRUDNIONE PŁATNE PROSTYTUTKI…chociaż tekst tego nie wyklucza ŻE MOGŁY TAM PRZYCHODZIĆ
  Per saldo był to NIERZĄD KALAJĄCY ŚWIATYNIĘ I PERSONEL..Lud i kapłani jedną moralność prezentowali ..

  Polubienie

 31. NAJLEPSZY..PRZYSIĄDŹ NAD KSIĘGĄ I UWAŻNIE POCZYTAJ… 3 Mojż ,..czyli Kapłańska a w twojej Wulgacie ma też NAZWĘ ,, LEVITICUS” opisuje wymagania wobec kapłanów. 1 Samuelowa opisuje dzieje rodu Helego ..rodu kapłańskiego . ..i jego upadek..Ostatni z tego rodu arcykapłan Abiatar zdjety został z URZĘDU PRZEZ SALOMONA… Przepychanki dynastyczne i sukcesyje partyjno-królewskie..z udziałem s.. światobliwego,,duchowieństwa” to rzecz stara.. No muszą dbać o,, INTERES PANA BOGA…”

  Polubienie

 32. ,,NAJLEPSZA… super”…! męska garderoba nie zawsze ukryje płeć. Dołęga Mostowicz napisał takie dzieło,, Bracia Dalcz i S.ka”.. Ale tutaj maska się przydać może…tylko trzeba czegoś odwrotnego niż depilacja.
  W powieści sekretarka zauważyła ze pan Dyrektor nienagannie ogolony był …ale pachniał damska perfumą.

  Polubienie

 33. Najlepszy, Awarcho kiedyś zapytał Ciebie dlaczego usunęłeś ze swojego nicka “katolika” i teraz już nie jesteś “najlepszym katolikiem” ale jesteś (w ogóle) Najlepszym ? Jeżeli jest tak, jak twierdzisz to zapewne wiesz (podobnie jak przed II-go soborowa [przymiotniki nie zawsze pisze się razem] katolicka hierarchia) znacznie lepiej od Boga co jest, czego nie ma i czego zwłaszcza nie powinno być w Piśmie Świętym. Posiadasz niekwestionowane prawo (jak trochę niżsi od Ciebie rangą Ojcowie Twojego kościoła) usuwać z Biblii imiona i przekręcać wersety do których (tak jak i Oni) czujesz wyjątkową AWERSJĘ.

  Awarcho już to wkleił, ale ja to wkleję jeszcze raz, dokładnie tak jak stoi w oryginale:

  / Nie czuj się urażony, że będę po Tobie (i po wszystkich pozostałych „Najlepszych”) poprawiał /

  ________________________
  Pierwsza Księga Samuela 2: 12 – 34
  ________________________

  Karygodne czyny synów Helego

  12 Synowie Helego, istni synowie Beliala, nie zważali na Jahwe, 13 ani na prawa kapłańskie wobec ludu. Jeżeli kto składał krwawą ofiarę, gdy gotowało się mięso, zjawiał się sługa kapłana z trójzębnymi widełkami w ręku. 14 Wkładał je do kotła albo do garnka, do rondla albo do misy, i co wydobył widełkami – zabierał kapłan. Tak postępowali ze wszystkimi Izraelitami, którzy przychodzili tam, do Szilo. 15 Co więcej, jeszcze nie spalono tłuszczu, a już przychodził sługa kapłana i mówił temu, kto składał ofiarę: «Daj mięso na pieczeń dla kapłana. Nie weźmie on od ciebie mięsa gotowanego, tylko surowe». 16 A gdy mówił do niego ów człowiek: «Niech najpierw całkowicie spalę tłuszcz, a wtedy weźmiesz sobie, co dusza twoja pragnie», odpowiadał mu: «Nie! Daj zaraz, a jeśli nie – zabiorę przemocą». 17 Grzech owych młodzieńców był wielki względem Jahwe, bo lekceważyli ofiary dla Jahwe.
  18 Samuel pełnił posługi wobec Jahwe jako chłopiec ubrany w lniany efod. 19 Matka robiła mu mały płaszcz, który przynosiła co roku, gdy przychodziła wraz z mężem złożyć doroczną ofiarę. 20 Heli błogosławił Elkanie i jego żonie, mówiąc: «Niech Jahwe da ci potomstwo z tej żony w zamian za uproszonego, którego oddała Jahwe». I wracali do siebie do domu. 21 Jahwe wejrzał na Annę: poczęła i urodziła trzech synów i dwie córki. Samuel natomiast wzrastał przy Jahwe.
  22 Heli był już bardzo stary. Słyszał on, jak postępowali jego synowie wobec wszystkich Izraelitów 4. 23 Mówił więc do nich: «Czemu dopuszczacie się tych czynów, wszak od całego ludu słyszę o waszym niewłaściwym postępowaniu. 24 Nie, synowie moi, niedobre wieści ja słyszę, mianowicie że doprowadzacie do przestępstwa lud Pański. 25 Jeśli człowiek zawini przeciw człowiekowi, sprawę rozsądzi Bóg, lecz gdy człowiek zawini wobec Jahwe – któż się za nim będzie wstawiał?» Nie posłuchali jednak napomnienia swego ojca, bo Jahwe chciał, aby pomarli.
  26 Młody zaś Samuel rósł i coraz bardziej podobał się tak Jahwe, jak i ludziom.
  27 Do Helego przybył mąż Boży i powiedział mu: «Tak mówi Jahwe: Wyraźnie objawiłem się domowi twojego praojca, gdy jeszcze byli w Egipcie i należeli do [sług] domu faraona. 28 Spośród wszystkich pokoleń izraelskich wybrałem ich sobie na kapłanów, aby przychodzili do ołtarza mojego celem składania ofiary kadzidła, aby wobec Mnie przywdziewali efod, a Ja dałem domowi ojca twojego wszystkie ofiary spalane domu Izraela. 29 Czemu depczecie po moich ofiarach krwawych i pokarmowych, jakie zarządziłem 6? Dlaczego szanujesz bardziej synów swoich niźli Mnie, iż tuczycie się na najwyborniejszych z wszystkich darów Izraela – ludu mojego? 30 Dlatego [taka] wyrocznia Jahwe, Boga Izraela: Wyraźnie powiedziałem domowi twojemu i domowi ojca twego, że będą zawsze chodzić przede Mną, lecz teraz – wyrocznia Jahwe – dalekie to ode Mnie. Tych bowiem, którzy Mnie szanują, szanuję i Ja, a tych, którzy Mnie znieważają – czeka hańba. 31 Właśnie nadchodzą dni, w których odetnę ramię twoje i ramię domu twojego ojca, aby już nie było starca w twoim domu. 32 Będziesz widział 7, podczas gdy Bóg udzieli Izraelowi wszelkiego dobra; w twoim domu nie będzie starca po wszystkie czasy. 33 Nie wytracę jednak u ciebie doszczętnie człowieka składającego dla Mnie ofiarę, tak by się zużyły twoje oczy, a dusza się wyniszczyła ze strapienia, podczas gdy ogół twego domu zabity zostanie [mieczem] ludzi8. 34 Znakiem, że to się spełni, będzie to, co się zdarzy twoim dwom synom, Chofniemu i Pinchasowi: obydwaj zginą tego samego dnia.”

  / Wg BT, katolickiego przekładu Biblii Tysiàclecia, wydanie II, Pallottinum /

  —-> Dodam jeszcze, że Jahwe to Bóg, z którego jedna z komentatorek, Awi, drwi sobie na tym blogu, bardzo możliwe, że nie czyta tekstu świętego uważnie lub dobrała sobie nieodpowiednich Nauczycieli i nie zdaje sobie sprawy z tego, co robi;

  1-sza Księka Samuela 2: 30b

  30b „Tych bowiem, którzy Mnie szanują, szanuję i Ja, a tych, którzy Mnie znieważają – czeka hańba.”

  / Wg BT, wydanie II jak wyżej, Pallottinum /

  Polubienie

 34. Dlaczego BT opuszcza w 1 Samuela 2: 22 drugą część wersety, który przytoczył Awarcho i o który zapytał Najlepszy:

  22A gdy Heli zestarzał się bardzo i dowiedział się o wszystkim, co jego synowie czynili całemu Izraelowi, a także o tym, że obcowali z niewiastami, które służyły u wejścia do Namiotu Zgromadzenia,23Mawiał do nich: Czemu dopuszczacie się tych rzeczy, o których słyszę jako o waszych złych uczynkach od całego tego ludu?

  BT w komentarzu do 1 Samuela 2: 22 podaje, że LXX opuszcza tę część wersetu. Ale LXX nie jest oryginalnym tekstem hebrajskim. LXX jest najstarszym znanym tłumaczeniem oryginalnego tekstu hebrajskiego na język grecki.

  Grecka „Septuaginta”.
  Greckojęzyczni Żydzi oraz chrześcijanie w Egipcie i innych krajach korzystali z greckiego przekładu zwanego
  Septuagintą (oznaczanego często symbolem LXX). Prace nad nim rozpoczęto podobno w Egipcie za panowania Ptolemeusza II Filadelfosa (285-246 p.n.e.), kiedy to — jak głosi tradycja — 72 uczonych żydowskich przełożyło na grekę Pięcioksiąg. Później z jakichś powodów zaczęto mówić o 70 tłumaczach, a ów przekład Pięcioksięgu nazwano Septuagintą, co znaczy „siedemdziesiąt”. Następnie powstawały przekłady kolejnych ksiąg (których tłumacze posługiwali się różnym stylem: od dość dosłownego po raczej swobodny), aż wreszcie w II w. p.n.e., być może jeszcze przed r. 150, gotowe było kompletne tłumaczenie Pism Hebrajskich. Odtąd Septuagintą zaczęto nazywać całe dzieło. To właśnie z niego często cytowali pisarze Chrześcijańskich Pism Greckich. Księgi apokryficzne dodano do Septuaginty najwyraźniej już po jej skompletowaniu (zob. APOKRYFY).

  Do najstarszych rękopisów Septuaginty należy papirus 957, czyli papirus Rylands 458, przechowywany w Bibliotece Johna Rylandsa w Manchesterze. Pochodzi z II w. p.n.e. i zawiera fragmenty Księgi Powtórzonego Prawa (23:24 do 24:3; 25:1-3; 26:12, 17-19; 28:31-33). Z I w. p.n.e. pochodzi inny manuskrypt — papirus Fuad 266 (własność Egipskiego Towarzystwa Papirologicznego w Kairze), który obejmuje fragmenty drugiej połowy Księgi Powtórzonego Prawa według Septuaginty. W różnych miejscach tekstu greckiego zapisano hebrajskim pismem kwadratowym tetragram imienia Bożego (JHWH) (zob. ILUSTRACJA, t. 1, s. 326; JEHOWA).

  Istnieją zatem liczne rękopisy Septuaginty — od fragmentarycznych po niemal kompletne. Należą do nich trzy słynne kodeksy majuskułowe spisane na welinie: watykański i synajski (oba z IV w. n.e.) oraz aleksandryjski (z V w. n.e.). Kodeks watykański zawiera prawie cały tekst Septuaginty, część Kodeksu synajskiego zaginęła, w Kodeksie aleksandryjskim zaś brakuje tylko fragmentów Księgi Rodzaju, 1 Samuela oraz Psalmów.

  Cały artykuł dotyczący nie tylko LXX znajdziesz tutaj:

  https://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/1200004554

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s