„I rozbiło namiot wśród nas”. Zwingli wręcz panteistą! O Janie Pawle II różnie

Ewangelia Jana 1,1-18

Prolog do czwartej ewangelii niebywały. Moi trzej bibliści trzech wyznań, arcybiskup prawosławny Jeremiasz, rzymskokatolicki ksiądz Michał Czajkowski i pastor zielonoświątkowy Mieczysław Kwiecień, w naszym Ekumenicznym Przekładzie Przyjaciół przetłumaczyli ten tekst oryginalnie. Od razu zerwanie z translatorską tradycją: „U początku jest Słowo i Słowo jest ku Bogu, i Bogiem jest Słowo. Dzięki Niemu wszystko się stało, co powstało. W Nim jest życie…” Wbrew greckiemu oryginałowi czas teraźniejszy zamiast przeszłego to był pomysł naszego świętej pamięci władyki: albowiem przecież Słowo nadal JEST! Mietek w niedawnej ze mną rozmowie nazwał to pierwszeństwem teologii przed gramatyką, a ja napisałem w moim wstępie do całego przekładu, że tak powinno być, bo nie chodzi tutaj o chronologię, ale ontologię. Czemu zaś „ku Bogu”, nie „u Boga”? Znowu Jeremiasz: bo tak jest na ikonie Trójcy Rublowa, gdzie Osoby Boże są jakoś do siebie zwrócone. Na koniec, czemu tu ów namiot? Bo tak jest dosłownie w oryginale: wspomnienie niegdysiejszego życia koczowniczego, ale i ewangelijna teraźniejszość: wszak apostoł Paweł, aby nie być dla nikogo pieniężnym ciężarem, trudnił się właśnie szyciem namiotów.

Trochę teraz o tekstach dzisiejszych. W kwartalniku ewangelicko-reformowanym „Jednota” zaskakujący artykuł profesora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej Rafała Marcina Leszczyńskiego o trzecim z wielkich inicjatorów reformacji, Ulrichu Zwinglim. Zapamiętałem go jako radykalnego interpretatora sakramentalnej obecności eucharystycznej: że to tylko obecność symboliczna (Kalwin – duchowa, Luter – w polemice z Zwinglim właśnie – jednak obecność realna, fizyczna). Otóż Zwingliego i Lutra dzielił także ich stosunek do filozofii. Pod wpływem Erazma z Rotterdamu Zwingli tej nauki bynajmniej nie odrzucał. Argumentację rozumową w przeciwieństwie do Lutra bardzo cenił. Niestety jednak zapatrzywszy się w filozofię platońską poprzez stoicyzm, gnostycyzm doszedł w swoim rozumowaniu do panteizmu wręcz. Twierdził mianowicie, że byty inne niż Bóg nie mogą działać samodzielnie, bo wtedy istniałby przypadek. Te inne istnienia nie są więc w swoich działaniach samodzielne, bo gdyby przyjąć, że mają wolną wolę, moc i wolność Boża byłaby przez to ograniczona. Myśliciel szwajcarski doszedł również do wniosku, że ciało ludzkie, materia jest nie tylko niedoskonała, ale wręcz zła, doprowadziła do ludzkiego upadku. A przecież z Biblii wynika, że świat materialny przez Boga stworzony jest ze swej natury dobry. Autor artykułu w „Jednocie” teologów ewangelickich przed takimi poglądami ostrzega.

Na koniec tradycyjnie mojego Jonasza myślenie nie ciche.

Wchodzimy w rok pamięci o wielkich naszych na „W”. 18 maja stulecie urodzin papieża Wojtyły, 7 czerwca beatyfikacja prymasa Wyszyńskiego. Oby to się odbyło bez burzenia pomników, ale i bez nadmiaru kadzidła. „Magazyn nieuziemiony”, czyli „Kontakt”, kwartalnik młodzieży z warszawskiego KIK-u, zredagował numer o Janie Pawle II. Chce dzisiaj porozmawiać o nim po prostu obiektywnie, czyli też krytycznie. Zrobił to głosami autorów o poglądach rozmaitych. Niektórzy przypominają tamte dni sprzed laty, uniesienia patriotyczne: 16 października 1978, ale też pierwszą do ojczyzny pielgrzymkę. Rzecz w tym jednak, że to było bardzo dawno, czterdzieści lat minęło… Tak zwane pokolenie JP II powoli wymiera, ja jestem coraz bardziej wyjątkiem. Na katolickich falach jest także generacja, do której należy redaktor naczelny „Kontaktu” Ignacy Dudkiewicz (rocznik 1991). Oni patrzą już na Kościół często inaczej niż staruszkowie, tyle że akurat ja też jestem tutaj mało typowy. Tak się złożyło, że od dawna pożądam nowości, a gdy chodzi o krytycyzm, powodów przybyło, z księżą pedofilią na czele. Dlatego też spokojnie czytam o różnych wobec naszego papieża zarzutach, mimo że niektóre uważam za wątpliwe. Jeżeli będę go bronił, to naprawdę nie bałwochwalczo: przypomnę, że uznanie za amoralną antykoncepcji także od dawna wydawało mi się wątpliwe i to w „Więzi” kilka dekad temu wyłożyłem był.

Zarzuty wobec Jana Pawła II, nie tylko te, które wyczytałem w „Kontakcie”, to przede wszystkim ukrywanie księżej pedofilii. Złożyły się na takie wielkiego papieża błędy czynniki rozmaite. Przede wszystkim swoista naiwność: każdy sądzi według siebie, zatem jemu taka kapłańska potworność wydawała się nieprawdopodobna. Zmyślona przez „komunę” czy innych Kościoła wrogów. W „Kontakcie” wyczytałem nawet o niezrozumieniu cierpienia ofiar, a to już mi się całkiem nie widzi, do Karola Wojtyły nie pasuje. Natomiast oczywiście bał się tych grzechów kościelnych ujawniania, jeśli rzeczywiście się wydarzyły, w myśl tradycyjnej apologetyki: aby jednak nie gorszyć. Przecież panowała jeszcze w Kościele mentalność totalnego sekretu, z którą walczy na dobre dopiero papież Franciszek. Nawiasem pisząc, polecam w styczniowym numerze miesięcznika dominikańskiego „W drodze”, zawsze lubiącego publikować po prostu prawdę, tekst Włodzimierza Bogaczyka o kościelnym polskim kneblu dla wszystkich, co śmią się wychylić i jakąś prawdę powiedzieć. No i naturalnie nasz papież ulegał doradcom, przede wszystkim swemu współpracownikowi najbliższemu, biskupowi Dziwiszowi, Rzecz to bezsporna w końcu, że on ewangelizował, a kolejne kurie rządziły. A w ogóle to gdyby nie było Jana Pawła II, nie byłoby Franciszka: otwarcie tego pierwszego nie tylko ekumeniczne nie bywa raczej kwestionowane, chociaż pod wpływem kardynała Ratzingera dokonał niejednej nominacji w dawnym duchu.

Kardynał prymas Stefan Wyszyński – wracam do tej drugiej naszej postaci ogromnej – także nieomylny nie był i także to należy mówić i pisać. Pomniki – to jeszcze o JP II – są potrzebne, byle nie w nadmiarze (do tego w guście nie bardzo okropnym): pamiętamy grymas papieski podczas bodaj już pierwszej pielgrzymki do ojczyzny (chyba w Tarnowie), bo bywają ludzie, którym na kulcie swojej osoby jakoś nie zależy. Tacy byli w naszej historii, oby zdarzali się dalej.

Reklama

293 myśli na temat “„I rozbiło namiot wśród nas”. Zwingli wręcz panteistą! O Janie Pawle II różnie

 1. STOKROTKY
  Fragment z Rzymian który cytowaleś w obecnej sytuacji i obecnej polszczyźnie lepiej oddaje sens w PNŚ A BRZMI TO ZDANIE TAK.:
  -18 Tak więc jak przez jeden występek doszło do potępienia najróżniejszych ludzi, tak przez jeden prawy czyn najróżniejsi ludzie mogą być uznani za prawych i otrzymać życie 19 Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu stanie się prawymi. 20 Prawo zostało wprowadzone, żeby ujawnić występek. A gdy grzech się rozplenił, jeszcze obfitsza okazała się niezasłużona życzliwość. 21 Po co to wszystko? Żeby tak jak ze śmiercią królował grzech, tak dzięki prawości królowała niezasłużona życzliwość zapewniająca życie wieczne za sprawą Jezusa Chrystusa, naszego Pana.😎😎

  BT.. TEN FRAGMENT ZACYTOWANY PRZEZ CIEBIE sugeruje zaplanowaną eskalację Grzechu

  -natomiast Prawo weszło, niestety, po to, by przestępstwo jeszcze bardziej się wzmogło. Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska, aby jak grzech zaznaczył swoje królowanie śmiercią, tak łaska przejawiła swe królowanie przez sprawiedliwość wiodącą do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.”–

  przekład Toruński
  -A Prawo weszło dodatkowo, by[ zaobfitował upadek;] a gdzie zaobfitował grzech, tam łaska tym bardziej zaobfitowała;

  Ja osobiście nie podejrzewam Boga ..o celowe działanie do eskalacji grzechu ale raczej ujawnienia słabości człeka z prochu.

  Polubienie

  1. Widzisz, nie każdy to rozumie. Jak ktoś nie ma zainteresowania nie będzie niczego dochodził. Co tylko przyjdzie mu do serca i co mu się spodoba to przyjmie za prawdę. Człowiek zarozumiały sądzi Boga, a przy okazji nie wie, że samego siebie. Początkiem mądrości jest bojaźń Jahwe. Tak więc ten, który się Go boi nie będzie podejrzewał Boga o nikczemne czyny.

   Polubienie

 2. stokrotki ponadto przeczytaj dobrze List Do Galatów tam pisze dużo o,, owpcach ducha”…o cierpliwości i pokoju. Sadzisz tych kretynów idiotów..i innych w przecinkach między JWORG A ..JWORG A JWORG..
  Podejrzewam ze twój koń jak Oślica Ballaama ..kiedys kopnie cię w odwłok.

  Polubienie

  1. Czasami mnie ponosi, ale na ogół się hamuję. A poza tym nawet jeśli i tak wszystkich lubię (bo wszyscy są moimi braćmi). Tylko nie ci, którzy grzeszą przeciwko duchowi świętemu. Nie mnie jednak sądzić, którzy to są? Jak mógłbym?! Epitety są dobre bo mogą nam pomóc się otrząsnąć. Jeßli np. ktoś zwraca mi uwagę pierwsze co robię zastanawiam się czy może ma akurat rację ?

   Polubienie

 3. „ZAMIAST RZETELNEJ WIEDZY O BOGU.. belkot rozjuszonych i dobrze zapłaconych i nakarmionych ,,znawców”.” – Awarcho

  Nie można nauczyć się Boga, natomiast można poszukiwać (wierzyć). Zdaję się że niektórzy chcą nas uczyć o czymś, co sami pojęcia nie mają.
  I tak w prosty sposób Awarcho z Boga uczynił materialny byt, któremu właśnie podlega człowiek. Jednym zdaniem – stworzyliście Boga na obraz i podobieństwo swoje i stąd się bierze chęć nauki o Bogu.
  Jeszcze raz – NIE MOŻNA NAUCZYĆ SIĘ BOGA, bo nie jest to Byt materialny, tak jak człowiek.
  Stwórca jest nierozpoznawalny dla człowieka i całe szczęście. Gdyby był rozpoznawalny uczyniono by z „NIEGO” to samo co z Bogiem, którego zaszufladkowano w materializmie.
  Stwórca to nie nie facet z brodą i w spodniach o którym można uczyć!!!! Z Boga uczyniliście faceta z brodą i w spodniach i stąd tak się oberwało kobietom!

  Polubienie

  1. Zapomniałem o najważniejszym – Boga stworzyli faceci na obraz i podobieństwo swoje, rodzaju męskiego i stąd się wzięło niewolnictwo kobiet, które mają służyć mężczyznom. Bardzo łatwo to dowieść i szkoda że tym tematem tak mało osób się interesuje.

   Polubienie

 4. (ciekawe też, co stworzono, aby mężczyzn uczynić niewolnikami – bo takowi też istnieli i pewnie istnieją – oraz także szkoda, że tym tematem tak mało osób się interesuje)

  Polubienie

 5. „Dalej warto też pomysleć nad jego proroctwem

  Ich książętami ustanowię chłopców
  i nieobliczalni* będą nad nimi panować.
  5 Ludzie będą gnębić jedni drugich,
  każdy swojego bliźniego.
  Chłopiec zaatakuje starca,
  a mało znaczący nie będzie się liczył z poważanym
  6 Każdy chwyci brata w domu swojego ojca i powie:
  „Ty masz płaszcz, więc bądź naszym przywódcą.
  Panuj nad tym rumowiskiem”.
  7 Ale ten zaprotestuje:
  „Nie będę opatrywać waszych ran*,
  nie mam w domu ani jedzenia, ani ubrania.
  Nie ustanawiajcie mnie przywódcą tego ludu”.” – Awarcho

  To nie jest proroctwo. To jest opis tego, co było. Rozważny i rozsądny człowiek zawsze stwierdzi tak – żadnych wniosków z przeszłości człowiek nie potrafi wyciągać i z tegoż powodu zawsze będzie tak, jak było. Nasza ludzka historia jest tego wybitnym dowodem.
  Czy ja jeżeli stwierdzę to, co jest dzisiaj i przypiszę to naszej przyszłości to będę uznany za proroka? Nie, sam bym zaprotestował, gdybym był uznany. Ludzie się mało zmienili, wciąż leniwi tak jak byli, tak są. Myślenie ludzi „boli”, wolą żeby myślano za nich i stąd mamy, co mamy. Najlepszym dowodem jest na moje twierdzenie, jak PROPAGANDA (kłamstwa) działa na lud. Niektórzy „myślą” że jak telewizja Najwyższa pokazała i powiedziała to tak jest. Nie, tak nie jest! Jest tak, jak sobie wzajemnie układamy życie w tym niesamowitym podziale (przez tych wielkich cymbałów) na pierwszy i drugi sort i nieustannie walczymy ze sobą, żeby korzyści odnieśli ci najwięksi z największych bogów. Tak było i tak jest i nie zmieni się dopóki, dopóty ludzie nie zaczną samodzielnie myśleć pracując nad sobą.

  Muszę też przyznać otwarcie, że coś pozytywnego idzie – coraz większa grupa ludzi zaczyna samodzielnie myśleć i pracować nad sobą. Niestety, jest ich wciąż za mało żeby zmiana naszego życia na lepsze była tak w oczywisty sposób widoczna. Wciąż takich ludzi za mało! Szybciej to postępuje w Europie Zachodniej – może dlatego że tam mniej wszelkiej maści różnych „szamanów” (znawców Niepojętego).

  Zajmijmy się tym, co dla nas pojęte, a gwarantuje że będzie lepiej niż jest i było. Na przykład dlaczego tak mało w nas przyzwoitości i próbować na to pytanie odpowiadać? Oczywiście nie szukając w tym winy diabelskich sił, a tylko ludzkich. Szukać przyczyn naszego postępowania, bo to jest jedyna droga na lepsze jutro, a nie wyznanie i ciągłe wałkowanie o tym, co nikt nie ma pojęcia.

  Polubienie

 6. W tym naszym ludzkim „burdelu” za dużo „znawców” od spraw NIEPOJĘTYCH, a za mało ZNAWCÓW od spraw naszego ludzkiego „burdelu”. I to by było podsumowanie naszego wiekuistego gęgania o niczym, tak żeby odwrócić uwagę od ISTOTY naszego ludzkiego problemu, jakim jest ten nasz ludzki „BURDEL” (brak przyzwoitości).

  Polubienie

 7. Jeszcze żadne wyznanie nie uczyniło przyzwoitości ludzkiej. Historia i terazniejszość tego dowodem. Może warto nie „nauczać o Bogu” (Niepojętym), a zająć się przyziemnymi sprawami ludzkimi (przyzwoitością ludzką). Tu jedynie widzę gwarancję naszego lepszego jutra! Dotrze?

  Wiarę w NIEPOJĘTNOŚĆ pozostawmy w sferze intymności każdego człowieka tak jak powinien być seks!

  Warto spróbować, może wszystkim wyjdzie to na dobre i powiększy przyzwoitość tak bardzo oczekiwaną przez wszystkich.

  Polubienie

 8. Lukki spróbuj jednak jeszcze raz przeczytać wszystko co napisałeś i pomyśl.
  Atrojka słusznie zauważyła ze niewolnicy mężczyźni ..byli i ktoś ich uczynił niewolnikami.,,Bóg;; którego definicję i genezę tak określiłeś…to nie ten który składa obietnice w które ludzie wierzą.
  Gdybyś sam wiedział i powiedział ,,stworzylem Boga” szybko zanalazłbyś się w odosobnieniu. …ALBO W IZOLACJI.. z tego powodu że JESTEŚ CZŁOWIEKIEM. Gdy ty mówisz ,,,stworzyliście sobie boga”…też nie wszyscy w to uwierzą….że wiesz co mówisz..Wiele tzw antropomorfizmów w tekście Biblli…jest konsekwencją tego że to Człowiek jest na podobieństwo Boga osoba inteligentna i jest w stanie pojmować rzeczy trudne i być wdzięczny ŻE jest czlowiekiem.

  NIE RZĄDZĄ LUDŹMI …TYLKO INSTYNKTY I ODRUCHY…Koń Stokrotnego czuje siano i wodę i paszę ale nie potrafi mu podziękować ,,,i gdy go Stokrotny sprzeda szybko obwącha nowego właściciela i nie będzie dziekował Stokrotnemu za dotychczasowe zasługi…Nie będzie się wzruszał wschodem słońca..Koń nie będzie tęsknił do Stworzyciela i miał nadzieję na Życie Wieczne..ani na niebo. Instynkt podpowie mu kiedy zdechnie.
  Człowiek został stworzony do innych celów..i z marzeniem i nadzieją….Jak napisano ,,Bóg włożył wieczność w jego serce” Jeżeli ateista ma wizję przyszłości gatunku ,, homo sapiens” to marną i .chyba” nigdy nie wieczną.
  Zazwyczaj są to wizje katastroficzne…kasacyjne..bardzo ponure…Bez Boga nie można zwyciężyć zła…

  Polubienie

  1. Awarcho, podtrzymuje to, co napisałem.
   Czas zająć się przyziemnymi sprawami, a Boga pozostawić w spokoju i pokoju. Wierzysz, to zostaw to dla siebie, tak jak ja, który też wierzę, ale ze swoją wiarą się nie obnoszę. Traktuję swoją wiarę intymnie i nikogo tym nie „namaszczam”, tak jak wyznawcy i wszelkiej maści szamani.

   Polubienie

 9. No i Lukki Dekalog właśnie uczy przyzwoitości w Imię Boga…ale zaczyna od przedstawienia Autora…i od początku do końca chodzi o Przyzwoitość..zwykła codzienna przyziemną bo w Niebie Jak w niebie jakoś dają sobie radę.Problemy dotykają LUDZI…Sformułowano te rzeczy w stylu i formie imperatywnej i konkretnej..
  Ty nie będziesz miał Bogów Cudzych. Ty nie będziesz kradł.. Ty nie będziesz cudzołożył…itd…itp…Nie będziesz mordował.
  ,,Będziesz Miłował..”. Czy koń by to przyjął? Ani żadnej rzeczy która jego jest…! Czy koń czy osioł ma poczucie własności i jest zdolny pojmować własność innego konia? Albo świadomość ,,rodziny”?matki ojca? braci ? Wymagania postawiono człowiekowi i doprawdy nie zrobił tego człowiek ani koń.!

  Polubienie

  1. Już w Starożytnym Egipcie był znany tak zwany dekalog i prosiłbym żeby sobie nie przywłaszczać przyzwoitości na potrzeby swojej religii lub wiary. Podobno w Egipcie Starożytnym miał wpływ na ludzi inny Bóg i inny Bóg wybrał Naród wiadomy i wyprowadził od tegoż innego Boga i „powiedział”: „nie będziesz miał innych Bogów…..”.

   Jesteśmy wciąż karmieni niewiedzą i stąd daleko nam do wiedzy o nas samych i naszego pochodzenia. Nie jest tak, że pochodzimy wszyscy od Adama i Ewy, jak nam wciskają niektórzy, choćby Stokrotki. Nie jest tak że Bóg stworzył ziemię i wszystko na niej, a potem słońce (jasność). Bez energii słonecznej ziemia nie miała prawa istnieć i kręcić się wokół słońca. Bóg został stworzony na potrzeby władzy człowieka nad człowiekiem, a nie dla przyzwoitości ludzkiej. Historia ludzka jest dobitnym tego dowodem.

   Jestem za tym, żeby bogom patrzeć dobrze na ręce, a zwłaszcza, co czynią i jak dzielą społeczeństwa i Narody. Oczywiście chodzi o bogów przy władzach religijnych i państwowych. Nie bez powodu powiedziano, że władza pochodzi od Boga, ja domyślam się dlaczego?

   Polubienie

  1. „…a sam Donald Trump w twitterowym wpisie zapewnił, że wszystko jest w porządku i podkreślił, że trwa jeszcze szacowanie strat.” cytat z artykułu z linkowanego wyżej.

   Te prezydent czuje się bogiem i sprowadzi na nas nieszczęście!
   Natomiast polskie władze wchodzą mu bez mydła…..

   Polubienie

   1. Piramidalny, nie martw się Trumpem, Twoja „wiara w przyzwoitość Człowieka” w oderwaniu od Niepojętego zwycięży! Ale musisz bardziej się udzielać. Bardziej aktywnie działać na rzecz swojej Ideologii :_) Stawię Ci za przykład Fidela Castro. Potrafił przemawiać do Narodu całymi godzinami (oczywiście dopóki żył bo teraz już nie może). Właśnie dlatego Jankesi nie mieli na Cubę wstępu i nie mogli sobie z nim poradzić ! Za mało się udzielasz, chyba że nie wierzysz w przyzwoitość jaką głosisz, o jakiej twierdzisz, że bez ingerencji Niepojętego w nasze sprawy zwycięży ten świat ! Czy Ty stawiasz siebie wyżej od Jezusa Chrystusa, który powiedział: „ZIEMIA I NIEBO PRZEMINĄ, ALE SŁOWA MOJE NIE PRZEMINĄ” i „JA (a nie Piramidalny, który się jeszcze nie narodził) ZWYCIĘŻYŁEM ŚWIAT” ?

    Polubienie

  1. Ze wszystkiego robi się ideologie, co wam niewygodne!
   Obłędny jesteś i w obłęd popadłeś!

   Mój pogląd na świat nie jest ideologią w przeciwieństwie do Twojej, którą tu nieustannie propagujesz, jasne!!!

   Wypadam stąd – to nie miejsce dla ludzi samodzielnie myślących!

   Polubienie

   1. Typowo po polsku Piramidalny. Każdy Polak własnąrzrpkę sam dla siebie skrobie. I właśnie dlatego (zwłaszcza ludzie ze „zgniłego„ Zachodu się z nas nieustannie śmieją. Liberum Veto & Good Lack! (pisze się też: Good Luck!).

    Polubienie

   2. —-> Typowo po polsku Piramidalny. Każdy Polak własną rzepkę skrobie. I właśnie dlatego (zwłaszcza ludzie ze „zgniłego„ Zachodu (Niemcy i nie tylko!) się z nas śmieją. Liberum Veto! 😕😕😕 Good Lack!

    Polubienie

   3. Jeśli twój samochód to zwykły szrot, najwyższy czas aby do Ciebie dotarło, że musisz kupić nowy :_) . Z „p” i „l” (ani z religijnymi „o”) ani z ludźmi pokroju „P” :_) raczej Nowej Zdrowej Europy nie Zbudujesz
    😀😀😀😀😀

    Polubienie

   4. Chyba że masz bardzo silną wiarę, wtedy nic nie ma dla Ciebie niemożliwego (ale Piramidalny jej nie ma)

    Polubienie

   5. ________________
    Ewangelia wg Mateusza 17: 14 -20

    Uzdrowienie epileptyka

    14 „Gdy przyszli do tłumu, podszedł do Niego pewien człowiek i padając przed Nim na kolana, 15 prosił: «Panie, zlituj się nad moim synem! Jest epileptykiem i bardzo cierpi; bo często wpada w ogień, a często w wodę. 16 Przyprowadziłem go do Twoich uczniów, lecz nie mogli go uzdrowić». 17 Na to Jezus odrzekł: «O plemię niewierne i przewrotne! Jak długo jeszcze mam być z wami; jak długo mam was cierpieć? Przyprowadźcie Mi go tutaj!» 18 Jezus rozkazał mu surowo, i zły duch opuścił go. Od owej pory chłopiec odzyskał zdrowie. 19 Wtedy uczniowie zbliżyli się do Jezusa na osobności i pytali: «Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić?» 20 On zaś im rzekł: «Z powodu małej wiary waszej. Bo zaprawdę, powiadam wam: Jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: „Przesuń się stąd tam!”, a przesunie się. I nic niemożliwego nie będzie dla was.”

    / Wg BT, II wydanie, Pallottinum /

    Polubienie

 10. / Powyższy suplement jest wyłącznie dla tych, którzy nie stawiają siebie wyżej od Jezusa Chrystusa (jeśli uważasz się za mądrzejszego od Niego to może oszczędź sobie czasu i nie słuchaj tego ani nie czytaj, weź sobie do serca rady Piramidalnego) /

  Polubienie

 11. ________________________
  Ewangelia wg Mateusza 17: 14 -20
  ________________________

  Uzdrowienie E…

  14 „Gdy przyszli do tłumu, podszedł do Niego pewien człowiek i padając przed Nim na kolana, 15 prosił: «Panie, zlituj się nad Europą! bardzo cierpi! 16 Przyprowadziłem ją do Twoich uczniów, lecz nie mogli jej uzdrowić». 17 Na to Jezus odrzekł: «O plemię niewierne i przewrotne! Jak długo mam was znosić? Przyprowadźcie ją do Mnie!» 18 Wtedy Jezus rozkazał surowo, i zły duch ją opuścił! Od owej chwili odzyskała ona swoje zdrowie. 19 Wtedy uczniowie zbliżyli się do Niego na osobności i pytali: «Dlaczego my nie mogliśmy jej uzdrowić?» 20 On zaś im rzekł: «Z powodu waszej małej wiary. Zaprawdę mówię wam: Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej górze: „Przesuń się stąd tam”, a przesunie się! I nic niemożliwego nie będzie dla was!”

  / Wg BT, katolickiego przekładu Biblii Tysiąclecia, wydanie XXXIII, Pallottinum /

  Polubienie

 12. 😀😀😀😀

  —-> Zaimki odnoszące się do naszego UKOCHANEGO KONTYNENTU powinno pisać się dużą literą, tak więc poprawię:

  ________________________
  Ewangelia wg Mateusza 17: 14 -20
  ________________________

  Uzdrowienie E…

  14 „Gdy przyszli do tłumu, podszedł do Niego pewien człowiek i padając przed Nim na kolana, 15 prosił: «Panie, zlituj się nad Europą! bardzo cierpi! 16 Przyprowadziłem Ją do Twoich uczniów, lecz nie mogli Jej uzdrowić». 17 Na to Jezus odrzekł: «O plemię niewierne i przewrotne! Jak długo mam was znosić? Przyprowadźcie Ją do Mnie!» 18 Wtedy Jezus rozkazał surowo, i zły duch JĄ opuścił! Od owej chwili odzyskała Ona swoje zdrowie. 19 Wtedy uczniowie zbliżyli się do Niego na osobności i pytali: «Dlaczego my nie mogliśmy Jej uzdrowić?» 20 On zaś im rzekł: «Z powodu waszej małej wiary. Zaprawdę mówię wam: Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej górze: „Przesuń się stąd tam”, a przesunie się! I nic niemożliwego nie będzie dla was!”

  / Wg BT, katolickiego przekładu Biblii Tysiąclecia, wydanie XXXIIIa, Pallottinum /

  Polubienie

 13. A teraz bardzo ponura wiadomość dla wszystkich „chrześcijan”:

  —-> Jezus nie uzdrowi Europy (nawet jeśli Ją przyprowadzi przed Niego Episkopat Polski) ponieważ Jezus i Jego Ojciec mają razem w stosunku co do Niej Inne plany:

  1 / Księga Daniela 2: 44,

  2 / Ewangekia wg Mateusza 24: 14.

  Polubienie

  1. Okay, lubię Piramidalnego (no ale cóż, nie zgadamy się) Bardzo podobają mi się teksty z Izajasza, które przytoczyłeś i których nie tylko Piramidalny nie bierze sobie do serca. Piramidalny nie musi. Ale ci, którzy uważają się za chrześcijan chyba powinni? Jezus powoływał się na Izajasza. Jak uważasz? Zawsze powinniśmy być delikatni? Jezus w Świątyni stoły powywracał, a więc sięgnął po metody jakimi posługiwał się Eliasz. Z kobietami (nawet jak coś do Niego miały (Marta) ) postępował z dużą wyrozumiałością i bardzo delikatnie. Piramidalny nie jest kobietą. Uważasz, że powinniśmy milczeć? Myślę, że Piramidalny wszystko przemyśli i wyciągnie wnioski.

   Polubienie

 14. Nie uważam milczenia za cnotę …ale czasem trzeba. Piramidalny nie jest głupcem jest po prostu rozczarowany religią ale nie sama Wiarą. Aczkolwiek wiara wg niego to co innego niż myślimy. On jest jak rozumiem …typem agnostyka czy jak to pisze czasem AVI DEISTY.. CZYLI..,, BÓG MOŻE BYĆ” I ZAPEWNE JEST…. i niech sobie będzie.. Sam kiedyś tak miałem że zbyt natarczywe ,,przekonywanie” odrzucało mnie od towarzystwa.
  Gdy czytasz Psalmy uważnie dostrzeżesz jak wielu różnych środków wyrazu i przekazu używa Autor…aby sie przekaz ,,nie przejadł”.. Pomimo upływu tysiącleci ciągle atrakcyjne.
  Piramidalny to człowiek …uczciwy…ale zrażony do świata ..i nie on jeden.
  Zważ proszę zapisany w Biblii fakt ze Bóg z miłością wysłał Swego Syna .. ale CI CO GO SŁUCHALI I TAK NIE UWIERZYLI….Raczej nad nimi ubolewał..niż przezywał od kretynów czy idiotów. Spróbuj podobnie..choć wiem ze to nie łatwe..
  U PIRAMIDALNEGO WIDZĘ JEDNAK cnotę Jest Szczery, nie klnie..jak czasem ja..to robię..i próbuje odwoływac się do Rozumu.Robi to ..różnie…ale konsekwentnie. . Nie mozna nikogo rozliczać z tego czego nie ma.

  Polubienie

  1. Ja też lubię Piramidalnego,za to że jest.Niegłupi i zawsze sobą /myślę że czasem zaklnie prywatnie jako upust emocji.Ważne że nieszkodliwie/.
   /ja nie klnę,ale dlatego że nie umiem.Naprawdę nie umiem,nawet jak się złoszczę – b.żadko/.

   Polubienie

   1. Ewo, możesz tego się jeszcze nauczyć 😀 Ale nie wiem czy warto, bo do czego niby by Ci się to przydało? Ludzie klną (zwłaszcza mężczyźni) bo wtedy czują się bardzo męscy :_) Z czasem już chyba z przyzwyczajenia. A kobiety? Zawsze zastanawiałem się dlaczego, jeżeli już to robią? Chyba żeby wkraczającym dopiero co w wiek dorosłości młodym mężczyznom się przypodobać :_) Te narwane i pijące razem z nimi pod blokiem piwo. Domyślam się, że trudno im skończyć szkołę (chociaż nie wątpię, że nie ich wszystkich to dotyczy). Kląć potrafią też dobrze ułożone i kulturalne panienki. Te, które jednak sobie z jakiś powodów później nie radzą żyją zapewne w nieustannej traumie, ich życie jest jednym niekończącym się pasmem cierpień i dramatem. I tu, w tym miejscu, wypełniają się słowa Pawła z Listu do Rzymian, w którym stwierdza: „Całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje razem z nami aż dotąd w niewysłowionych westchnieniach” – List do Rzymian 8: 18 – 23. Przyzwoitość, o której pisze Piramidalny, z racji wolnego wyboru, „zarezerwowana” jest chyba tylko dla tych, którzy chcą być przyzwoici. Wszystkich nie można przecież do niej zmusić :_) Dlatego nie bardzo wierzę w „ideologię” Piramidalnego, który się zastanawia (bo Niepojęty i Jego dzieła są dla Niego niepojęte) skąd się wzięła wolna wola ? Jak gdyby chciał powiedzieć, że zamiast niej jesteśmy po prostu zaprogramowanymi Automatami. Według tej teorii genetycy podłubią jeszcze trochę w DNA i wszystko rozwiążą. Wielu w to wierzy. Ignorują to, co Pismo Święte ma do powiedzenia na temat grzechu. Tak więc według nich nie jakiś Niepojęty ale Oni uwolnią nas od konsekwencji „spapranego” przez Niepojętego programu i zaprowadzą w przyszłości na Ziemi Raj :_) Piramidalny w to wierzy. Nie bierze jednak pod uwagę, że wodór na Słońcu się wypala, tzn. przekształca się w hel. Kiedy proces ten dobiegnie swojego końca (Piramidalnego zresztą już nie będzie) nasza przyszłość zależeć może już tylko i wyłącznie od Boga. Dlaczego więc już teraz nie zacząć poważnie brać pod uwagę tego, o czym mówi Biblia?

    Polubienie

   2. Kilka „już” należy wyrzucić :_( Piramidalny nie pomoże bo też tak ma (lub podobnie) albo trochę inaczej 😀 Ale jednak zawsze. Do perfekcji to nam wszystkim daleko. Sama przyzwoitość nie pomoże. Przyzwoity lekarz zabił swojego pacjenta bo mu nie to lekarstwo zaaplikował :_)

    Polubienie

 15. Przeglądam teksty zamordowanego dziennikarza. Jest ich wiele… U podstaw przemian ustrojowych – jakich był i świadkiem, i ofiarą – dziennikarz ten dostrzegał pojawiający się wówczas problem współodpowiedzialności bez możliwości współdecydowania. Odwrotnością ściśle matematyczną tego problemu byłoby współdecydowanie bez współodpowiedzialności i ——> chyba …. w takim kierunku idziemy , co jest bardzo smutne, a przeciwko czemu był w nim BUNT, nazywany niekiedy depresją.

  Polubienie

 16. „(P)roblem współodpowiedzialności bez możliwości współdecydowania. Odwrotnością ściśle matematyczną tego problemu byłoby współdecydowanie bez współodpowiedzialności” – Atrojka

  —-> Chyba warto się tym tematem zająć:

  / ( I chyba znowu się pokłócimy, ponieważ jest to bardzo dobry wątek dla wszelkiej maści rebeliantów, którzy nie uznają żadnej władzy poza własną…)

  —-> Bardzo mnie ciekawi w jaki sposób Awarcho to pociągnie (jeżeli problem ten go zainteresuje) /

  Polubienie

 17. „Przetrzymujący mnie funkcjonariusz SB poinformował mnie, że chwilowo to wygląda na zabawę, ale z czasem przestanie być zabawne… Proszę Pana Prokuratora o zainteresowanie się moją sprawą i o spowodowanie zaniechania tych praktyk, gdyż są dokuczliwe i mam poczucie zagrożenia” Tak pisała w 1987 r., w dobie kolejnych podwyżek cen żywności, opału, energii i benzyny. jedna ze znanych kobiet, żona działacza opozycji… To był rozpaczliwy głos jednej z tysięcy kobiet w czasach PRL. Dziś podobne słowa mogłyby napisać – chyba miliony? – mających poczucie zagrożenia i uświadamianych przez funkcjonariuszy, że to tylko wygląda zabawnie, a wkrótce przestanie być zabawą…. Napisać do kogo? Chyba tylko do Pana Boga. Amen

  Polubienie

 18. Stokrotki… po pierwsze Awarcho nie jest Rebeliantem..i bez względu jak oceniają go inni ,,różnej maści”…nie ma to większego znaczenia.
  Pani Atrojka pisała w odniesieniu [ chyba] ..do procesów społecznych w Polsce.. Leski ..którego ja tylko pamiętam z ,,Wiadomości ” chyba właśnie był jednym z wielu…którzy nie potrafili się ,,dopasować” do przemian w społeczeństwie.Depresja na którą się leczył jest ciężką chorobą która demoluje psychikę i wyłącza człowieka z ,,obiegu.”Tacy ludzie często są postrzegani jako ,,odmieńcy,”filistyni, a ponieważ jest kilka odmian depresji trudno ją sklasyfikować i jeszcze trudniej wyleczyć.Bywa i tak że ..osoby powiedzmy ,,nadmiernie religijne” odbierają zamknięcie sie w sobie…jako egoizm i malkontenctwo …Tacy nie dość że nie zrozumieją i nie pomogą ..to bywają przyczyną dobicia człowieka do ,,gruntu”..swoimi idiotycznymi ,,zachętami” Typu np ..Co ty się martwisz wiesz przecież ..że już wkrótce”? Zaintersowanie człowiekiem i dotarcie do,, jego duszy” to zajęcie trudne..Biblia w dawnym wydaniu tak powiada
  ,,Serce czlowieka jest jak głęboka studnia…lecz mąż roztropny potrafi z niej naczerpać” Włąśnie odpowiedzialność chrześcijańska nakazuje się komunikować nawet a zwłaszcza z posępnym ,,mrukiem”..,,opryskliwym MĄDRALĄ”..I DOWIEDZIĘĆ SIĘ CO MU LEŻY NA SERCU.
  ,,Wspóludział” i ,,odpowiedzialność” ma kilka wymiarów i kilka aspektów…oraz mnóstwo tzw odniesień.
  Środowisko dziennikarzy i publicystów to dżungla szczególna…Niektórzy nie wytrzymują ryku ,,drapieżców”.W tej dźungli ..nie można dziaałać nie akceptując i nie respektując jej dzikich praw.Dowodem bez wątpienia czytelnym w tym świecie pióra…jest sam tenże blog.Ileż tu padało inwektyw w kierunku Autora Gospodarza.Gdyby on sie jeszcze tym przejmował zanadto może by sie rozchorował. Sługus Sorosa I Agory..pisze partyjne referaty na zmówienie Springera.. . Jezeli to kończy sie tylko na papierze czy klawiaturze..to pól biedy..Mozna zaszczuć człowieka i pozbawić go pracy,zepsuć mu opinię…..wpędzić w depresję .Wykończyć jego rodzinę..napuścić Bandziorów …Azjatów lub ,,Kwiat Pragi”…PO PROSTU NIE DAĆ ŻYĆ…
  W ŚRODOWISKU ŚWIĘTOŚCI ABSOLUTNYCH…tż bywa trudno.. poprzez język i swisty system klasyfikacji rodem z feudalnych czasów i Patrichatów. Patriachat np wszystkiego wymaga np w całym systemie motywacyjnym odwołując sie do Najwyżsego Autorytetu..Boga Ojca Papy….ale za nic nie bierze odpowiedzialnośći..Mowa na pogrzebie bywa bardzo ,,budująca” i ,, napychająca nadzieją”. Dla nieboszczyka bez znaczenia..dla słuchających…jest pociechą…ale zaraz potem są ,,obowiązki”..
  No trzeba być Odpowiedzialnym a nie zaraz umierać..!! A ja żyjesz działaj..i pomnażaj,, Dobra”

  Ja stary złośliwiec mam w pamięci typowe przemówienie ..pewnego bardzo odpowiedzialnego Pastora w tv..
  amerykańskiej… ,,Ty który otrzymałeś od Pana Tak wiele? kim byłbyś bez Niego? Czy nie mógłbyś dać choć trochę Jego Kościołowi? ” Oczywiście chodziło o kasę…
  w innym wymiarze brzmi to nieco inaczej w gramatyce i brzmieniu…ale treśc jest zawsze jedna. Jesteś Zobowiązany..,,. Nie masz urlopu od Pana BOGA!”

  ATEIŚCI ALBO INNI MÓWIĄ JEDNAK ZE TO BÓG JEST NA URLOPIE I ODPOCZYWA..
  Depresyjny mężczyzna jakoś zaprosił innego chorego. do domu pod dach..chyba z powodów altruistycznych..Ten poderżnął mu gardło. Depresja często ujawnia skłonności samobójcze i samobójcze myslii. Nie wiadomo czy ten zabójca był tez chory i jaki charakter miał ten związek .

  JEST TEŻ WIELU LUDZI KTÓRZY W OBAWIE PRZED ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ..szukają wyjścia w ,,chorobie psychicznej”…Pogodzenie się z tzw,,losem ” jest niełatwe.NIE KAZDY CZŁOWIEK MA MOCNE ŁOKCIE..ale każdy chcialby mieć poczucie wartości..Słabość to rzecz degenerujaca..i jednostka jej poddana utonie bez nadziei i pomocnej ręki.
  Józio,, DWDZIESCIAGROSZY..” TO POCZUCIE SŁABOŚCI PRZERYWA NA DWIE GODZINY jeśli ,,spożyje”.
  On nie ma siły i środków aby sie przed tym bronić inni stosują INNE ŚRODKI..
  ZNAM KILKORO LUDZI Z MOJEGO OToCZENIA KTÓRE OD LAT Z PROBLEMEM SIE MIERZĄ..i ani poradnia ani modlitwy nie zatrzymały procesu….NIESTETY…
  problem rozwiązuje Wysoce Nieodpowiedzialna Śmierć… też NIESTETY

  Polubienie

 19. Wcześniej diabeł i kobieta, teraz śmierć i kobieta (Wysoce Nieodpowiedzialna) – niestety , taka jest struktura języka,. którym wyraża się nie tylko to, co wyraża, co najbardziej się przyjęło wśród użytkowników, wyraża się coś więcej …, nawet jeśli ktoś nie wyraża, to odbiera się znacznie więcej i niekoniecznie tak, jak chciał Autor! Śmierć jednak jest ta, a nie ten. Niby istnieją synonimy, jednak takie, że lepiej ich nie używać, aby nie wyszła z nimi jakaś groteska albo raczej aby nie wyszedł Cyrk z nie moimi małpami. Np. Wysoce Nieodpowiedzialny Pan Żniwiarz….. znów skosił nie we właściwym czasie i niewłaściwą osobę…. ? Inny synonim: Wysoce Nieodpowiedzialny Kres Życia dopadł, spotkał, poprowadził na drugą stronę…. powiedział, że skończyła się zabawa, to wszystko przestało być zabawne …. Masakra! Teatr absurdu. Czy funkcjonariusz winien temu, że jest jaki jest i że takim, jaki jest oraz ze względu na to, że jest właśnie taki ustanowiono go tym, czym ustanowiono —- i niby kto zadecydował, że „ustanowiono” …… W okolicznościach śmierci znanego dziennikarza pada słowo środowisko. Ministerstwo Środowiska zostało zlikwidowane, teraz w jego miejsce ustanowiono Ministra Klimatu Michała Kurtykę… Może lepiej , nawet tutaj, na tym blogu – środowisko jest jakie jest , niezidentyfikowane, niedające się tak łatwo i jednoznacznie sklasyfikować i coś tym zrobić. Nikt nie jest w stanie tego środowiska ulepić inaczej niż jest ono już ulepione. Może więc Minister Klimatu wpłynie na poprawę warunków klimatycznych ?

  Polubienie

  1. Atrojko, nie narzekaj na język. Język tworzą raczej kobiety, a nie mężczyźni. Chyba właśnie dlatego tak dużo w nim rodzaju żeńskiego. Mu wstawiamy tam jedynie przecinki i kropki :_) Taka nasza rola 😀

   Polubienie

  1. Ecclesiastes 5: 8

   8 „If you see any oppression of the poor and a violation of justice and righteousness in your district, do not be surprised about the matter.a For that high official is being watched by one who is higher than he is, and there are others who are still higher than they are.”

   —-> Do you believe in it ?

   / Wierzysz w to ? /

   Księga Kaznodziei 5: 8

   Znajdziesz tutaj:

   https://www.jw.org/pl/biblioteka/biblia/bi12/ksi%C4%99gi-biblijne/#?insight%5Bsearch_id%5D=f4fe292c-2b84-45de-9ac9-5f5b3cfb4bea&insight%5Bsearch_result_index%5D=0

   _________________
   Lub Koheleta 5: 7 wg BT
   _________________

   7 „Gdy widzisz ucisk biednego
   i pogwałcenie prawa i sprawiedliwości w kraju,
   nie dziw się temu,
   bo nad wysokim czuwa wyższy,
   a jeszcze wyżsi nad oboma.”

   / Wg BY, katolickiego przekładu Biblii Tysiąclecia, wydanie II, Pallottinum /

   Polubienie

  2. Życie tych, którzy uciskajà drugich nie jest wieczne. Ci którzy to robią będą rozliczeni z tego co robią (i być może również zostaną wybaczone im ich czyny). Stalin umierał w konwulsjach i zanim ostatecznie oddał ducha nikt mu z jego otoczenia szklanki wody nie podał. Może po zmartwychwstaniu i rozliczeniu go z wszystkich jego czynów Bóg mu wybaczy. a może nie. Ewangelia wg Jana 5: 28 – 29

   Polubienie

  3. —-> Człowiek zda sprawę z każdego bezużytecznie wypowiedzianego słowa, a co dopiero z czynów ?

   Mateusza 12: 36 – 37

   36 „A powiadam wam: Z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. 37 Bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony».”

   Polubienie

   1. / Sąd odbywa się każdego dnia, przejrzyj sobie statystyki wypadków samochodowych. Dzisiaj katujesz swojego bliźniego, a już następnego dnia (albo jeszcze tego samego po południu) możesz zostać pociągnięty za to do odpowiedzialności. Jak człowiek umiera nie ma świadomości upływu czasu. Według Jezusa Sąd odbędzie się nad Tobą po zmartwychwstaniu (a nie w czasie realnym w chwili Twojej śmierci) Nie ma zresztą znaczenia, której uwierzysz teologii i czy w ogóle w to wierzysz. Na pewno zostaniemy, tak jak powiedział Jezus, ze wszystkiego rozliczeni. Jana 5: 28 – 29

    https://www.jw.org/pl/biblioteka/biblia/bi12/ksi%C4%99gi-biblijne/#?insight%5Bsearch_id%5D=f4fe292c-2b84-45de-9ac9-5f5b3cfb4bea&insight%5Bsearch_result_index%5D=0

    Polubienie

 20. Jak to wygląda w świetle poruszanego przez zabitego dziennikarza problemu współodpowiedzialności i współdecydowania – to raczej chyba mało kto chciałby się zanurzyć w te srogie głębiny Wschodu i sprawdzić…..

  Polubienie

 21. Proszę pani Szanownej…
  S.J. nie zwalczaja PAŃSTWA ANI W ROSJI ANI W POLSCE…i nigdy tego nie robili…nawet gdy ich prześadowano i więziono. Wdzięczność wobec Państwa wyrażają w uszanowaniu władzy i podporządkowaniu się ustanowionemu prawu w zakresie takim który nie jest w kolizji z Prawem Boga.
  Klauzula sumiena jest nieco odmienna od katolickiej.Modlitwy za władzę zaleca List do Rzymian…BO JEJ JAKOŚĆ w codziennym bycie ma duże znaczenie. Napastliwość Kościoła Rzymskiego na innowierców nie ttylko Ś.J.. jest znana i historycznie udokumentowana. Nie chodzi bynajmniej tylko o Żydów. GREKOKATOLIKOM,,PRAWOSŁAWNYM I…lUTERANOM TEŻ SIĘ DOSTAWAŁO…..
  Prawosławna Cerkiew…obcina znowu katolików i grekokatolików…i metodystów i innych a duży wpływ na te ,,działania ma Polityka”.
  Więżieni w Chinach czy Korei mimo wrogości Państwa tez nie zwalczali ani nie zwalczali władzy Państwa.
  Zapisano w dokumentach że komendant Oświęcimia Hoess..miał fryzjera i kucharkę i ogrodnika z grona uwięzionych Ś.J…BO WIEDZIAŁ ŻE TRZYMAJĄCY BRZYTWĘ GOLIBRODA.. JEST ..NIEGROŹNY I NIE PODERŻNIE GARDŁA.
  Watpię bardzo czy ja będąc na miejscu tego golibrody …na pewno goliłbym mu tylko ..brodę.. aczkolwiek wiem ze żadne desperackie akty nie są .. wolą Boga.
  Tam w Oświęcimiu Ś.J…MOGLI PODPISAĆ ,,LOJALKĘ” i wyjść.. Żydzi takiej szansy nie mieli.. Mój dziadek ojciec mamy..nie podpisał i nie wrócił.. Umarł po ciężkim pobiciu..a reszta przeszła marsz śmierci.
  Otrzymała rodzina zawiadomienie że zmarł na płuca.
  Ten sam kk.. wsparł niemiecki faszyzm i jego wojenna machinę mając pewność że mu się to opłaci..

  Polubienie

 22. JESZCZE CO DO OWEJ WDZIĘCZNOŚCI…..byłem osobiście na 4 Kongresach gdzie w publicznej modlitwie dziękowano za przychylność władzy. Byłem na kilkunastu zgromadzeniach regionalnych ..gdzie mówcy zalecali podporządkowanie władzy i szanowanie państwa i dziękowanie za wolność. wyznania. ..oraz modlitwy.
  Tymczasem nie udało mi sie nigdy dotychczas usłyszeć coś podobnego w Radiu Maryja. Mimo że przez kila lat słuchałem Ojdyrzenia…dosyć często.. Zazwyczaj są to roszczenia i krytyka państwa które łożyło miliony ..miliardy na ,,Toruń” i Kościół.Może warto pomysleć jak wdzięczność Państwu za wolność religijną okazują sami Polacy..i jakie są objawy..? ..tej wdzięczności.Jak tę wolność religii konsumują?

  Polubienie

 23. „Za rozmowy religijne ŚJ.. PROPONUJĄ 7 LAT…” /Awarcho/

  Drogi panie, prosze sie tylko zastanowic, jak te pańskie „ROZMOWY RELIGIJNE Ś.J.” wyglądają chociażby na tym Blogu. Towarzyszy im , od kilku lat można to łatwo obserwować, nieustanny atak na POLSKI KOŚCIOL, na duchownych, na biskupów , na wiare i religię katolicką … …..

  Pan redaktor Turnau wszystko wybacza, ale Cerkiew Rosyjska nie jest, jak widać, taka łagodna i nie chce dać sie opluwać przez Swiadków Jehowy, ktorzy posiedli wylączny monopol na jedyną słuszną religię.

  ps. A niemiecki faszyzm (a raczej nazizm!) wspierali równiez obficie niemieccy luteranie.

  Polubienie

 24. To kk..nadał faszyzmowi niemieckiemu,,tożsamość polityczną” po uznamiu rzadu fawszystowskiego przez Watykan i ustanowienia szambelaństwa. i ambasadorów..Oczywiście te i inne kompromitujace rzeczy chciałaby aby Ś.J ..I INNI CHWALILI…BO PANI TAK SOBIE ŻYCZY.
  Anoalogicznie Polakom nie wolno mówić yło o Katyniu…bo tak życzyła sobie PZPR. To ze pani powinno być wstyd za Kościół… zastepuje pani wykrętem i odwrócenie kota ogonem. To nic nowego…
  Kiedyś w pewnym sląskim mieście pani za kierownicą przejechała czerwony zna na skrzyzowaniu i po uderzeniu w Forda który ruszał..zaczęła wrzeszczeć na prwidłowo jadącego kierowcę.Gdy wysiadł zaczęła go kopać po kostkach i drapać…Uspokoił.ją z trudem policjant…ale nie dawała za wygraną…i..dalej wrzeszczała…Spokój nastapił dopiero gdy policjant wezwał pogotowie..
  – Pani oczekuje z racji niewiadomej …aby o K.K mówić i pisać tylko tak jak kiedyś O PZPR.
  Ten czas minął..Droga pani.. Pani raczy sobie przypomnieć swoje plucie i kpiny z wszystkich na tym blogu..kobiet męzczyzn..
  Kopać po kostkach może pani w SWOIM NAJBLIZSZYM OTOCZENIU..jesli ludzie będa tolerancyjni jakoś wytrzymaja.. Jesli nie….inaczej zareagują.
  Próba zamykania ust innym ..i nacisków prawnych na grupy religijne czy narodowe kończy się źle..
  Przykładem obecne zatargi.. wewnątrz i na zewnątrz ..i obciachy..Proszę nie siać wiatru i zatargów bo to juz znamy..na tym forum. Proszę wskazać osobę na tym forum z który pani nie miała ,,na pieńku” i jakim prawem sie pani tu tak kokoszy? Jakim prawem pani wolno pluć..? Kpić z innych kobiet a mnie czy innym..nie wolno pisać treści znanych z publicystyki i historii… ?
  KIM PANI JEST DO DIABŁA…aby ustalać i dawać granty.
  Czy t Pani zawdzięcza Polska Usrój i Wolność.. czy to Pani będzie stanowić prawa i cenzury/
  Skąd takie Ego u ,,chrzescijanki?…Na argumenty z Biblii ma pani zazwyczaj tylko inwektywy…I PANI PISANIE NIE ZAWIERA NICZEGO OPRÓCZ USTAWICZNYCH KŁ,ÓTNI I POLITYKI..krytyki i napaści na publiczne osoby które nie spełniaja politycznych kryteriów…Prosze zrozumieć… ale wolę pogadać na rózne tematy z kelnerką w Mc Donaldzie…ma więcej taktu i szacunku do Ludzi..Nie powtarza bredni o Noblistakach o marszałkach Senatu…nie narzuca swojego zdania..i nie jest tak pretensjonalna.
  Blog jest miejscem publicznym i jeśli Pani nie odpowiada towarzystwo[ a tak pani pisze] ..to nie msi pani czytać!
  Mam prawo sądzić że już nic nie dadza pani osobiste telefony do Redaktora..i usuwanie niewygodnych..

  Polubienie

 25. Ja też nie chciałbym, aby pani idole nie pluli na mnie… ani na innych adwersarzy.. Oto płonie Amazonia Australia.. a pani idol obrońca ,, pedała” z Poznania [pedał to pani ulubione określenie..] ZWALCZA ZIELONYCH EKOLOGÓW.?! Ja sie w to nie wtrącam bo to ..diabelskie jeziorko ..polityka..Czy jednak jego Eminencja to samo by mówił gdyby mu się pod tyłkiem paliło?.. A pani Szanowna mówiłaby ,, brawo Księże biskupie” gdyby spłonęły z tego powodu warszawskie parki lasy Kabackie ,Palmiry. Celestynów, Bielany Kampinos,.i inne. No może troszkę …empatii dla ludzi i szacunku dla przyrody..To dzieło Boga..a On obiecał ,,,zniszczyć tych co niszczą ziemię” Tyle ze dla tych ludzi sŁOWO BOGA NIE ZNACZY WIELE I TO MÓWIĄ CO IM WYGODNE.

  żeby tak zaciemnic w umyśle….nie do wiary.. nie do wiary.. nie do pomyslenia…A jednak ecce homo…?

  Polubienie

 26. —-> „A prawdy, które są w Piśmie Świętym są zakryte” – Apostoł Paweł.

  Atrojko, rozsądź które z dwóch wyżej zacytowanych zdań jest prawdziwe, a które fałszywe. Bardzo pomocne – w kwestii tozstrzygnięcia tego sporu – mogą być teksty:

  _________________
  1 List do Koryntian 4: 6
  _________________

  6 „Mówiąc to, miałem na myśli, bracia, mnie samego i Apollosa, ze względu na was, abyście mogli zrozumieć, że nie wolno wykraczać ponad to, co zostało napisane, i niech nikt w swej pysze nie wynosi się nad drugiego.”

  / Wg BT, katolickiego przekładu Biblii Tysiąclecia, wydanie II, Pallottinum /

  O R A Z :

  _____________________
  2 Listu do Koryntaian 4: 3 – 4
  _____________________

  3 „A jeśli nawet Ewangelia nasza jest ukryta, to tylko dla tych, którzy idą na zatracenie, 4 dla niewiernych, których umysły zaślepił bóg tego świata, aby nie olśnił ich blask Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga.”

  / Wg BT, katolickiego przekładu Biblii Tysiąclecia, wydanie II, Pallottinum /

  —-> Ostatnio Atrojko zajmowałaś się logiką więc Twoja opinia może okazać się bardzo pomocna w tej sprawie.

  Polubienie

 27. „Prawdy, których nie ma w Piśmie
  Świętym są w nim ukryte” 😀😀😀

  —-> „A prawdy, które są w Piśmie Świętym są zakryte” – Apostoł Paweł.

  Polubienie

 28. Ja swoją opinię wypowiedziałam o godz.17.50, jest klarowna, konkretna i krótka. Te mętne wody długaśnych i ciagle powtarzanych na tym blogu ogólników i mało kulturalnych emocji p.Awarcho nie sa juz od dawna dla mnie przekonywujące.
  Prosze sie nie trudzić z odpowiedzią, , bo ja tego juz nie czytam.

  Polubienie

 29. Awi, Towarzystwo Watch Tower przez długi czas stało na stanowisku, że ludzie będący świadkami wydarzeń roku 1914 zobaczą na własne oczy Armagedon. Pokolenie to (poza kilkoma jeszcze chyba osobami) dawno już wymarło, a Armagedonu nie ma. W związku z tym faktem Watch Tower opublikowało inne wyjaśnienie słów Jezusa z Mateusza 24: 34 i 35 (po Jego wyjaśnieniach z tego samego rozdziału 24-go ,teksty od 3-go do 14-go). Wyjaśnienie to (to nowe wyjaśnienie) mimo że mnie nie przekonuje nie kwestionuję go. Po prostu intuicyjnie wyczuwam, że Jezus mówiąc o pokoleniu, które nie miało przeminąć odniósł te słowa wyłącznie do wydarzeń jakie rozegrały się w Jerozolimie w roku 70 n. e. w chwili gdy dokładnie wypełniły się Jego słowa (z Mateusza 24: 3). Zgodnie z nimi Rzymianie zrównali Żydom ich świątynię z ziemią, dokładnie tak jak im to Jezus zapowiedział i od wypowiedzenia tych słów faktycznie nie przeminęło jedno pokolenie (i nie na zakładkę co może szerzej objaśnić Ci Awarcho, ale dosłownie). Ponieważ w tej kwestii nie mam wyrobionego zdania w jaki sposób powinniśmy rozumieć poprawnie słowa Jezusa z Ewangelii wg Mateusza 24: 34 (jeśli chodzi o współczesne czasy) nie rozpowszechniam poglądu jaki ma wtej chwili w tej sprawie wielu moich współwyznawców. To, o co chciałbym Ciebie Awi zapytać to: jak Ty interpretujesz słowa kogoś, kto reprezentuje Twoje wyznanie i mówi: „Prawdy, których nie ma w Piśmie Świętym są w nim ukryte” oraz: „Jezus Chrystus jest Bogiem, Duch Święty jest Bogiem, a także Ojciec jest Bogiem ale nie ma trzech Bogów, ponieważ jest tylko jeden Bóg”? Co Ty o tym sądzisz?

  Polubienie

 30. Oto ,,bblijna i ,,logiczna nauka” duchownego. Piułsudski miał być w Piekle bo został z Kościoła ekskomunikowany…Wizjonerka zajrzała do nieba i zobaczyła sad nad Piułsudskim..
  – Bóg GO POTĘPIŁA NIE ZA ZMACHY ,ZABIJANIE CARSKICH URZĘDNIÓW I WOJSKOWYCH I INNE DZIEŁA ALE ZA TO ZE OTOCZYŁ SIĘ MASONAMI I RZEKOMO LEKCEWAZYŁ CAŁE ŻYCIE KOŚCIÓŁ.!

  – Elementy z międzywojennej koscielnej propagandy i ,, historyczne ”rzekomo bzdury…oraz tradycyjnie FETYSZ.
  Mamusia,, ZIUKA” wszyła mu potajemnie medalik ,,Matki Bozej”…i Ziuk gdy stanął na sądzie w niebie miał adwokatkę.,,.,,.Ależ Chryste on nosił cały czas medalik… Ja go chroniłam!”..
  Zatem wystarczy coś z fetysza którym handluje Kościół i zamiast do piekła ..orzeczono czyśćiec..
  Logika jest jasna i przejrzysta…i przydatna na dzisiejszy dzień..Chora nieco a głowe Faustyna była tubą międzywojennej propagandy. Piułsudski nigdy nie krył swej rezerwy do Kościoła. Potem nie chciał go Sapieha wpuscić na Wawel .
  -Duchowny zamiast ewangelii dalej wtyka w mózgi wiernych kłamstwa i bzdury nie oparteani na Biblii ani na historycznych faktach.Jest to mozliwe tylko dlatego ze Piekło jest narzędziem skutecznym..oraz wielu innym fetyszom.
  -Dywan Śmierci” itp itd…no regularne bzdury na otumaninych ludzi. Zero ..zero ..zeero.Broń Boże żeby wierny próbował sam myśleć. Zamiast tego są wizje i treści wygłodzonej postem i rygorem zakonnicy. O wpływie długotrwałego głodu na umysł Kościół wie od tysiącleci…Przyśnić się może wszystko..co sie zasugeruje albo ,,sugerowało codziennie”. NP.. PIUŁSUDSKI I GRODZKI ..to podłe,, sukinsyny i masony.”Wyuczone bezustannym rózańcem neurony w mózgu…zatrutym ketonami głodowymi..działają jak ekran telewizora ..
  -Biada maluczkiemu który słucha tego głosu zamiast Jezusa i Dobrej Nowiny ..aż roi sie od kłamstw i piekielnych pogróżek.
  – Gdy Luter stanął w Wormackim Sejmie oskarżany o herezje.. powiedział..Jeżeli znajdziecie coś w Piśmie przeciwko temu co mówię osądźcie mnie.” Jeśli nie to po co mnie tutaj wezwaliście?”
  Bełkot zademonstrowany tutaj o wyłączności Kościoła ..jest stary starszy niż Kościół..i jest przyczyną grzechu i głupoty ..Oraz oddalenia mas od Ewangelii. i Boga.
  Tzw,, Kościelny Chrystus” dopiero ma dywany przy którym ,, domniemany ,,Dywan Śmierci ”Piułsudskiego to malutka ściereczka do kurzu. ,,Kościelny Chrystus” od kilku lat zmaga się z ,,Kościelnym Mahometem” bo mają krwawe porachunki. Duchowni w Rijadzie taką sama pianę wala na głowy słuchających którzy buty zostawili pod meczetem..
  – Chrapią gardła nienawiścią …bo niczego innego nie mają. TAM GRA ROLĘ RODZINA MAHOMETA I RÓZNE SZCZEPKI ISLAMU…i nawet kobyła na której jeździł… zamiast medalika wszytego w turban bo im nie wolno…
  Ofiarami jak zawsze są ludzie dzieci niosące na plecach dynamit do zwalczania wrogów proroka ..czy dzieci w skrytych burdelach …a w Europie tez dzieci i inni. słabi…i ulegli….starannie,, zaszpachlowani” w konstrukcji ,,świętych ścian”..
  W POLSCE OFIARĄ JEST SPOŁECZEŃSTWO.. ofiary są coraz śmielej napastowane bite i czasem sztyletowane w tramwajach w knajpach ..bici już są profesorowie wyładowcy na U.W. ..DZIENNIKARZE I inni też.
  Sprawcy sa albo,, psychiczni ” albo nieznani.. No kto jest więc winien ze bija w morde profesora w Tramwaju bo mówił po niemiecku? Uświęcony bywa szalik kibola i bejsbol na JASNEJ GÓRZE ..sztandary klubu ,,Orczyk Polski”. z Jędrzejowskiej Jakubowej Woli.. nie Chrystus….A PRZYBYLI TAM INTENCJONALNI ,,PĄTNICY” jeszcze trzymaja flachy z ,,Okocimiem”

  Polubienie

 31. Ewo.. Biblia daje obietnice i tym obietnicom ja wietrzę.. Ziemia bedzie trwac na zawsze… to słowa wypowiedziane w GENESIS do Noego po potopie.. I słońce i siew i żniwo..
  – W Apokalipsie zapowiedziano że Bóg zniszczy między innymi tych którzy niszczą ziemię.
  Nie bójmy sie zapowiadaczy..bo ich celem był strach i dalej ten cel mają. Strach to narzędzie szatana i wielu się nim posługuje…
  ,, Noe wyszedł więc z arki razem z synami, żoną i synowymi. Wyszły też wszystkie żywe stworzenia: wszelkie stworzenia latające i wszelkie inne zwierzęta, wszystko, co się porusza po ziemi — według swoich rodzajów Potem Noe zbudował ołtarz dla Jehowy i złożył na nim ofiary całopalne ze zwierząt czystych oraz czystych stworzeń latających. I Bóg poczuł przyjemną* woń. Wtedy też postanowił: „Już nigdy nie przeklnę ziemi* z powodu człowieka, bo jego serce jest skłonne do zła od samej młodości. I już nigdy nie zniszczę wszystkiego, co żyje, tak jak to uczyniłem. Od tej pory na ziemi nigdy nie ustanie siew i żniwa, zimno i

  ,,Trzymaj się ścieżki prawych

  Bo tylko prostolinijni będą mieszkać na ziemi

  i nienaganni* na niej pozostaną.

  Ale niegodziwi będą usunięci z ziemi,

  a postępujący zdradziecko będą z niej wyrwani” [Przysłów r 2:21.]

  Objawienie rozdział 11

  A 24 starszych, którzy zasiadali na swoich tronach przed Bogiem, upadło na twarze, oddało Mu cześć i powiedziało: „Dziękujemy Ci, Boże , Wszechmocny, który jesteś i który byłeś, bo użyłeś swojej wielkiej mocy i zacząłeś królować. Ale narody bardzo się rozgniewały i Ty okazałeś swój wielki gniew.

  – Nadszedł też wyznaczony czas na to, żeby osądzić umarłych i nagrodzić Twoich niewolników — proroków — i świętych, i bojących się Twojego imienia, małych i wielkich, oraz żeby….
  -Zniszczyć Tych, Którzy Niszczą* Ziemię”.

  Bóg nie pozwoli zniszczyć dzieła Stworzenia.. Jest silniejszy od chciwych świętych religiantów”.
  NASZĄ NADZIEJĄ JEST WIARA W JEGO OBIETNICE nie w ludzkie brednie.

  Dlatego wierzymy i działamy bo wiemy że NIGDY NIE JESTEŚMY SAMI jeśli działamy zgodnie z Jego Wolą i Jego Słowem… Nie zastępujemy Słowa Bożego bredniami …

  Niech będzie z tobą Bóg..Ewo..

  Polubienie

 32. Różnie bywa. trudno osądzić – co jest prawdą. Niekiedy poszukującemu oczy się otwierają, po czym znowu zamykają. (Sorry, że nie na temat, ale taka refleksja mi się nasunęła w związku z przełożeniem frazy : U Boga” na „Ku Bogu” i jednocześnie przejrzeniem informacji sieciowych na temat najbardziej znanego i pomocnego ludziom jasnowidza w Polsce – Jackowskiego)

  Polubienie

 33. Pół roku wstecz skatowano nad Odra we Wrocławiu asystenta z Uniwersytetu zdjecia obiegły internet. Podobno był widywany na z,,,,zbyt postępowej manifestacji”. Z ambon nie padł ani jeden wyrzut sumienia ani jedno napomnienie… DLACZEGO?
  Czy wiara magielmutter i magielfrau wszystko wyjaśni? Czy ten ,,Białostocki Jezus Albo ten Jezus Międlara to stanie sie normą?…NO NIKT Z AMBONY NIE SZEPNĄŁ SŁOWA…?
  Niech nikt sie nie łudzi…nawet ateiści mają sumienie…cóż dopiero wierzący…oni osadza tę ,,ewangelizację” wg serca i wg rozumu.

  Polubienie

 34. Tak!!! Czyja to wina??? Zdjęcia skatowanego asystenta uniwersyteckiego (może ateisty, może katolika, może Świadka Jehowy – nie wiadomo) obiegły świat. Natomiast nie obiegły świata żadne i niczyje słowa potępiające ten akt. Sama wielokrotnie pod przybranymi nickami i pod swoim własnym potępiałam agresorów, napominałam Międlara, aby się opamiętał, aby nie pobudzał we Wrocławiu narodowców do agresji. I też nic. I bardzo dobrze, inaczej ta ich agresja – stada baranów – skierowałaby się w moją stroną, a ja nie mam aż takich nadzwyczajnych zdolności, by całe stado ujarzmić…. Z pojedynczymi rogatymi łebkami – jeszcze jakoś sobie radzę, ale nie z subkulturą! Zatem Panie Awarcho!!! Do dzieła – potępiaj tak, aby potępienie obiegło cały świat i zmieniło oblicze tego świata. Macte animo! Sam Papież dał się poszarpać kobiecie! Ale wziął sobie to do serca!!!! ( i do rozumu raczej bardziej!)

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s