Przyszedł i jeszcze przyjdzie. Obrona Kościoła przez atak

Księga Izajasza 2,1-5

Ewangelia Mateusza 24,37-44

I oto już adwent. „Adwentus” to po łacinie przyjście, to zatem czas oczekiwania na dwa Chrystusowe nadejścia. To, co było, i tamto, co będzie na jakimś tego świata końcu. Zawsze czas radości, nie pokuty, jak wielki post.

Perspektywa bliska: czterech grudniowych tygodni, na których końcu Boże Narodzenie. Potocznie, rodzinnie największe katolickie święto, aczkolwiek uczono mnie dawniej, iż teologicznie najważniejsza jest Wielkanoc. Naturalnie jednak oba są jakoś równie ważne i nie rywalizują ze sobą przecież. Pamiątka wydarzenia niesamowitego: Wcielenia oraz pamiątka faktu również niezwykłego – Zmartwychwstania. Będziemy zatem wspominać radośnie to, co stało się przed wiekami. Narodził się już wtedy według chrześcijan Mesjasz, oczekiwany przez lud izraelski „pomazaniec”, „namaszczony pośrednik Boga, wyznaczony do pełnienia misji decydującej o losach narodu wybranego” („Encyklopedia biblijna”), a raczej nie tylko jego, o czym przeczytamy dzisiaj w Księdze Izajasza.

Odpowiednikiem zaś hebrajskiego terminu „masziach” było już w starotestamentalnym przekładzie Pisma na język grecki, Septuagincie, słowo „Christos”. Już też w najwcześniejszych księgach Nowego Testamentu jest ono jakby drugim imieniem Jezusa. Chociaż też jest – zauważam również za tamtą encyklopedią – u Pawła w 1 Liście do Tesaloniczan 2,14 i 5,18 Jego jakby tytułem, kiedy kolejność słów jest odwrócona: „Chrystus Jezus” (już jednak nie w przekładzie Biblii Tysiąclecia). I ten tytuł stosują do Niego wielokrotnie biblijni autorzy, choć w ich relacjach sam Jezus używa go niechętnie (Marek 14,62, Mateusz 26,64, Łukasz 22,68.69) .

Jeszcze jeden nawias dygresyjny: między chrześcijanami a religijnymi Żydami jest zatem fundamentalny spór, czy Mesjasz przyszedł już, czy dopiero przyjdzie. A jeżeli przyjdzie dopiero na sąd ostateczny, to – jak głosi eschatologiczna anegdota – zapytają Go, czy to Jego pierwsze przyjście, czy drugie, a On odpowie w języku dzisiaj niemal globalnym: – No comments…

No i wreszcie o tekstach biblijnych na dzisiaj. Otóż mamy tam właśnie perspektywę eschatologiczną, taka jest przez pierwsze dwa tygodnie. Paruzja, to spolszczone słowo greckie z kolei, przyjście również oznacza. Prorok Izajasz napisał, że „Bóg

Jakuba będzie rozjemcą między ludami i sędzią dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swe włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny”. Przedświt jakby tego: Unia Europejska. A w Ewangelii Mateusza powiada Jezus, że Syn Człowieczy przyjdzie niespodziewanie, nie wiadomo, kiedy, więc musimy być gotowi w każdej chwili. Przepowiednie rychłego końca świata błądzą, niemniej obowiązuje harcerskie: „Czuj, czuj, czuwaj”.

Teraz tradycyjnie Jonaszowe „głośne myślenie”. Obroną Kościoła jest atak

Mądrze napisał w „Plusie-Minusie” Tomasz Terlikowski. Tłumaczył teologicznie, że popełniane u nas przez hierarchię kościelną błędy wynikają z „herezji klerykalnej” i bronić ich żadną miarą nie wolno. Dołączył w ten sposób do nieustannego nauczania papieża Franciszka i jego sekundantów, co myślą sobie, że najlepszą obroną naszego Kościoła jest atak. Oczywiście nie na jego wrogów zewnętrznych, ale owych wewnętrznych. Po prostu na nasze „błędy i wypaczenia” (wyrażenie z samokrytyki towarzyszy radzieckich). Albowiem największym wrogiem

Kościoła jest on sam, jak się chyba kiedyś rzekło świętej pamięci biskupowi Pieronkowi.

A takich obrońców Kościoła przez atak jest u nas niemało. Odważniejsi są pośród duchowieństwa oczywiście ci bez żadnych konfekcyjnych kolorków, „czarni” po prostu i tyle. Na przykład przyjaciel mój od wieków, jeleniogórzanin, jak ja, Józef Puciłowski, OP, czyli – dowcip prastary, ale jary – pies Pański, albowiem „Domini canis”. Szczeka „słusznie i naukowo” (znowu termin bolszewicki). Ostatnio w „Tygodniku Powszechnym”, gdzie konwersował niedawno z tamtejszym kościołoznawcą, redaktorem Arturem Sporniakiem, oraz w świeżo wydanej książce WAM- owskiej pod filuternym tytułem „WIARYgodne chrześcijaństwo. O Kościele z miłością, acz ciut złośliwie”. Są to jego kazania niedzielne, głoszone w dominikańskim krakowskim Kościele o godzinie trzynastej.

Co do autora samego: niektórzy jego konfratrzy starszego pokolenia używają jeszcze tradycyjnie dwóch imion, zakonnego i chrzestnego on jednak, choć już osiemdziesięciolatek, nie chciał być Franciszkiem Józefem, jak cesarz Austrii. Jako pół Węgier jest jakoś z monarchą związany, ale nie miał ochoty. Ma ochotę natomiast krytykować niektórych polskich hierarchów.

Na przykład arcybiskupa Wacława Depo, który 11 listopada w swojej katedrze częstochowskiej powiedział, iż „prawdziwego patriotyzmu nie zbudujemy bez wiary w Boga”. Józek przypomina mu Kotarbińskiego, Szymborską, Barbarę Skargę… W tejże rozmowie z Arturem Sporniakiem broni natomiast prymasa Wojciecha Polaka przed zarzutem, że wypowiedział się on o okropnym plakacie Marszu Niepodległości bardzo delikatnie. Jako honorowy przewodniczący Episkopatu nie powinien mówić ostro, dzieląco. Wypowiada się zresztą inaczej, niż wielu hierarchów. No i broni Józek zakonnic, traktowanych jak ich służące przez „prezbiterów” niektórych. Jedna z nich, „oślica Balaama” kapitalna, skończyła także 80 lat! Wiem to też z „TP”, tym razem najnowszego. Dla obojga jubilatów gratulacje kolosalne!

Teraz o książce ciut złośliwej. Kaznodzieja ów cytować innych autorów uwielbia. Niektórzy konfratrzy się zeń podśmiewają, ale w przedmowie do dzieła Dawid Kusz OP tłumaczy go, że to ze skromności: bo nie chce uchodzić za mędrca. Ważne zresztą, kogo cytuje. Także kardynała Waltera Kaspera, podług polskiego hierarchy Franciszkowy zły duch… A jedna z cudzych myśli takowa: „Uparcie powtarzam, że niejednokrotnie potrzeba dziś ewangelizacji: pasterzy, prezbiterów, a nawet biskupów”. To rzekł biskup polski opolskiemu Andrzej Czaja, chyba nie tylko z doświadczenia osobistego. A autor sam tak: „Prześladowanie, wrogość. W najlepszym wypadku niechęć. Zawsze były, są i będą udziałem chrześcijan, chrześcijaństwa! Kościół, Kościoły chrześcijańskie, chrześcijanie powinni być najbardziej czujni, gdy są doceniani, głaskani, uprzywilejowani”. I dalej, że na „głaskaniu” bardzo źle wyszedł Kościół hiszpański za czasów generalissimusa Franca. Stał się wtedy częścią faszystowskiej dyktatury! Do dziś zbiera tego owoce! Ostrzeżenie dla Kościoła w Polsce zapewne.

Może jeszcze coś o książce ogólnie. Zaglądam do spisu treści: dzieło jest podzielone na trzy części, nazwane tak: „Wiara, która nie boi się myśleć”, „Nieustraszone sumienie” i „Kościół bez formaliny”. Tytuły rozdziałów niektórych: „Wiara wolna od przepisów, czyli powołani do wolności”, „Przebaczyć sobie, drugiemu i Kościołowi”, „Pokusy triumfalizmu, czyli Kościół uziemiony”. Poczytajmy.

Reklama

209 myśli na temat “Przyszedł i jeszcze przyjdzie. Obrona Kościoła przez atak

 1. Achaz usunał ołtarz ze światyni Jehowy i wstawił sobie na Jego miejsce taki, jaki mu się spodobał (pogański ładniej wygladał 😀). Jeroboam wymyślił sobie dzień i święto, którym zastapił święta ustanowione przez Jehowę i które On Izraelowi 3 razy do roku obchodzić. nakazał. Chrześcijaństwo usunęło 2-gie przykazanie z Dekalogu (zakazujace sporzadzania rzeźb i wizerunków kultowuch) i ostatnie 10-te rozbiło na dwa. Teraz, 25-go grudnia zasiadzie do stołów i będzie się modliło (nie do Jehowy rzecz jasna tylko do Chrystusa) żeby im Bóg wszystkie grzechy wybaczył… Po Pismo Święte – jeśli nawet sięgnie – to wyłacznie po wybrane wersety. Zrobi to, na co będzie (tak jak Achaz i Jeroboam) miało ochotę. Reszta wierzacych i raz do roku praktykujacych nie obchodzi.

  Polubienie

 2. —-> Achaz usunał ołtarz ze światyni Jehowy i wstawił sobie na Jego miejsce taki, jaki mu się spodobał (pogański ładniej wygladał 😀). Jeroboam wymyślił sobie dzień i święto, którym zastapił święta ustanowione przez Jehowę i które On Izraelowi 3 razy do roku nakazał obchodzić. Chrześcijaństwo usunęło 2-gie przykazanie z Dekalogu (zakazujace sporzadzania rzeźb i wizerunków kultowuch) i ostatnie 10-te rozbiło na dwa. Teraz, 25-go grudnia zasiadzie do stołów i będzie się modliło (nie do Jehowy rzecz jasna tylko do Chrystusa) żeby im Bóg wszystkie grzechy wybaczył… Po Pismo Święte – jeśli nawet sięgnie – to wyłacznie po wybrane wersety. Zrobi to, na co będzie (tak jak Achaz i Jeroboam) miało ochotę. Reszta, wierzacych i raz do roku praktykujacych —-> nie obchodzi !!

  Polubienie

 3. Dot. komentarza z 4 grudnia z 18:34
  i Ewy komentarza z 5 grudnia z 12:03

  “Ewo, jeśli wierzysz w Chrystusa to nie negujesz tego, co jest napisane w Ewangelii. A w Ewangelii (i wcześniej w Pismach Hebrajskich) stoi bardzo wyraźnie kto jest Wrogiem Nr 1 w stosunku do Boga. Cały świat jest pograżony w hipokryzji i kłamstwie. I naprawdę nie jest łatwo się z tego wyzwolić. Biblia wyraźnie mówi o demonicznych religijnych kultach od których Izrael miał stać z dala. Ale Diabeł promuje filozofię wg której w każdej religii jest coś dobrego. Jak temu przyjrzeć się w świetle tego, co jest napisane w Słowie Bożym to jasne jest i oczywiste, że to bezczelne kłamstwa. Wersetów nie będę przytaczał. Cała Biblia od Księgi Rodzaju do Apokalipsy rozprawia na ten temat. Ale wyznawcom “nominalnego chrześcijaństwa” ciężko się ja czyta. O wiele łatwiej celebruje i obchodzi religijne uroczystości.”

  Polubienie

 4. Panie AWARCHO, JA NAPRAWDĘ BARDZO CENIĘ PAŃSKA WIEDZĘ BIBLIJNĄ, ale zupełnie nie rozumiem dlaczego Pan uważa że ja pochwalam to co robią niektórzy duchowni katoliccy. Zapewniam Pana, że dostrzegam całe zło jakie toczy tę INSTYTUCJĘ, ale nie podniecają mnie kolejne przypadki, które Pan tak szczegółowo omawia.
  I jeszcze jedno, my chrześcijanie, katolicy i protestanci tacy jak luteranie, kalwiniści i metodyści, naprawdę wiemy, że świętujemy Narodzenie Syna Bożego/Mesjasza i bardzo proszę o zaprzestanie tego wmawiania , że czcimy rzymskiego Mitrę. Ta narracja dobra dla kandydatów na braci do Sal Królestwa.
  Implementacja wiary chrześcijańskiej w Cesarstwie Rzymskim była procesem bardzo trudnym i nic dziwnego, ze sięgano do starych wzorców z czasów politeizmu rzymskiego.

  Polubienie

 5. Awi, nikt nie twierdzi, że czcisz Mitrę. Czcisz Chrystusa. Ale czy obchodzac Boże Narodzenie robisz to tak jak Ci Twój Pan nakazał..?

  Polubienie

 6. Zwłaszcza jeśli weźmiesz pod uwagę biblijne teksty z Pismo Świętego jakie zostały tutaj przytoczone…

  Jak Aaron ulał Izraelitom złotego cielca nie powiedział: “Jutro będzie swięto ku czci Baala” ale: “Jutro będzie święto ku czci Jehowy”. Otwórz Biblię i sprawdź.

  Polubienie

 7. Nadto zwyczaj obchodzenia urodzin wywodzi się z egocentrycznej i czysto pogańskiej gloryfikacji własnego “jA” (co zwłaszcza powinniśmy rozważyć w sytuacji gdy Jakub napisał iż “para zaledwie jesteśmy”). Dlaczego Chrystus miałby znajdować upodobanie w takiego rodzaju gloryfikacji? Zawsze wywyższał Ojca, a nie siebie. Gloryfikacja solenizanta zamiast Boga, w przypadku gdy wyprawiamy swoje własne urodziny to wybacz, Awi ale jest to już w tym kontekście spora przesada. Nie uczcisz Chrystusa w sposób w jaki by sobie życzył mieszajac Jego Osobę, postawę i naukę z tego rodzaju (i o pogańskiej genezie ) nie majace nic wspólnego z Ewangelia uroczystościa.

  Polubienie

 8. —> Nadto zwyczaj obchodzenia urodzin wywodzi się z egocentrycznej i czysto pogańskiej gloryfikacji własnego “jA” (co zwłaszcza powinniśmy rozważyć w sytuacji gdy Jakub napisał iż “para zaledwie jesteśmy”). Dlaczego Chrystus miałby znajdować upodobanie w takiego rodzaju gloryfikacji? Zawsze wywyższał Ojca, a nie siebie. Gloryfikacja solenizanta zamiast Boga, w przypadku gdy wyprawiamy swoje własne urodziny to wybacz, Awi ale jest to już w tym kontekście spora przesada. Nie uczcisz Chrystusa w sposób w jaki by sobie życzył mieszajac Jego Osobę, postawę i naukę z tego rodzaju (i o pogańskiej genezie ) nie mającą nic wspólnego z Ewangelia uroczystościa.

  Polubienie

 9. Pani Avi ja nie piszę ani nie uważam ..że pani osobiśie pochwala i godzi się z NIEmoralnymi i innymi wybrykami …i rozumiem że chce pani zachować wiarę…Mówię o kwestii zaufania do tego co Kaze i Uznaje Instytucja. i Teologowie. Dam taki bieżący i gorący przykład…..Obecna władza..za pracę w aparacie dawnej milicji,bezpieki czy nawet wojska czy sadownictwa..obniżyła emerytury wielu osobom. Ja nie oceniam czy słusznie czy nie słusznie..to nie moja sprawa. Za pracę uczciwą i gorliwą dla Aparatu czy w Aparacie..dawnego systemu ukarano wielu ludzi np kierowcę czy telegrafistę albo elektronika….[może nawet tłumacza dokumentów?] Wszystkie te domniemane osoby..tylko wykonywały swoją pracę przcującna swoja egzystencję.
  Niesławna i nieraz zbrodnicza przeszłość INSTYTUCJI….w konsekwencji zaszkodziła niejednokrotnie ,,Bogu Ducha Winnym solidnym fachowcom. Kierownictwo tych Instytucji się zabezpieczyło materialnie i formalnie…a w wilu przypadkach tak sfałszowało swoje ,,dossier” ze okazało się ze oni w gruncie rzeczy..byli wiernymi sługami obywatela i wykonywali MORALNIE WAŻNĄ I ODPOWIEDZIALNA PRACĘ.
  Milicja i Bezpieka swiętowali tez swoje resortowe święto związane chyba z Krwawym Felkiem Dzierzyńskim no i obchodzili jakby nigdy nic Boże Narodzenie gdy jednocześnie kpili z Boga ..a mieli osobny wydział który wyłącznie zajmował sie zwalczaniem religii..
  Dlatego można powiedzieć ach jaki ten pan ,,P czy R” PORZĄDNY CZŁOWIEK…
  Patrzmy jednak oczami ewangelii na to co robimy i w co wierzymy….czy to pochodzi od Boga czy z ludzkich kompilacji…TO CHRYSTUSOWE PYTANIE..!
  ,,-Powiedzcie tedy czy Obrzezanie pochodzi z Prawa czy od Praojców?.”…..To bardzo Ważne!
  dlaczego?..
  Jozue tak powiedział do Żydów którzy weszli do Ziemi Obietnicy…WASI OJCOWIE BYLI ZA RZEKĄ I CZCILI OBCYCH BOGÓW…wy jednak wyrzućcie obcych bogów spośród siebie..
  Szan..Pani…to CIĄGLE TE SAME PYTANIA…bo Bóg Ten Sam..i On nie dopasowywuje się do ustroju i jego szczegółów..

  Mimo wszystko życzę rodzinnej kolacji… Sam lubię karpia NOMEN OMEN po żydowsku” choć sam nie umiem przyrządzić poprawnie tego sosu…na cebuli.

  Polubienie

 10. @Stokrotny napisał takie oto głupotki:
  „Według hebrajskich mitów (do których należy zaliczyć wszystkie cztery Ewangelie ponieważ wszystkie zostali napisane przez Żydów) Jezus narodził się w Betlejem. Awi po prostu sobie wybiera w które mity hebrajskie wierzy, a w które nie. Jeśli w mitach tych brakuje jakiś danych (np. dat) to je sobie wymyśla.”

  Chłopcze z dalekiego Denver!
  Wiem, ze USA maja duże osiągnięcia naukowe, zwłaszcza w astronautyce i elektronice, ale w odniesieniu do nauk biblijnych zalecam stosowanie standardów EUROPEJSKICH.

  1/ Cztery Ewangelie i w ogole Nowy Testament nie nalezą do „pism hebrajskich”, pomimo że „zostały napisane przez Żydów”. Są to pisma napisane w języku potocznym greckim (tzw. koine). I nie sa to mity. Pan Bóg był na tyle przezorny i zadbał o to, żeby słowa jego SYNA zostały zrelacjonowane przez 4 świadków (ewangelistów).

  2/Informacja, że Jezus narodzil się w Betlejem pochodzi z Księgo Micheasza. I tez nie jest mitem. Ksiega ma swojego autora i określone datowanie.

  3/ MITEM jest tzw.Historia stworzenia zawarta w Ksiedze Rodzaju. Ten mit, jak już wspominałam na tym blogu, można odnaleźć na glinianych tabliczkach sumeryjskich, a także w papirusach perskich i chyba egipskich. Opowieść o początkach świata była spisana już na 1000 lat przed tym, zanim Hebrajczycy zaczęli redagować swoją Biblię Hebrajską.
  Zdaję sobie sprawę że w XIX wieku twórcy jehowickiej religii nie mogli znać tych naukowych ustaleń, ale TY teraz nie musisz się tu kompromitować.
  Chłopcze z Denver, nie masz przy mnie szans. Każdorazowo będę ujawniać Twoje braki w wykształceniu. Niedouczeni nie mogą uczyć innych.
  Blog red.Turnaua to nie Sala Królestwa w Denver.

  Polubienie

 11. Archeologia biblijna twierdzi, że Raj znajdował się na terytorium Iraku (dawna Mezopotamia), czyli tam, gdzie odnaleziono tabliczki gliniane . Abraham nie był przecież Hebrajczykiem (Zydem), był właśnie Sumeryjczykiem, z Ur w Chaldei. A Ur znajdowało się ok. 240 km od ówczesnego Babilonu. Ale (na szczęście)nie wierzył w bóstwa babilońskie, wierzył w Jahwe.

  Polubienie

 12. p.Awarcho napisał:
  „…..Obecna władza..za pracę w aparacie dawnej milicji,bezpieki czy nawet wojska czy sadownictwa..obniżyła emerytury wielu osobom. Ja nie oceniam czy słusznie czy nie słusznie..to nie moja sprawa. Za pracę uczciwą i gorliwą dla Aparatu czy w Aparacie..dawnego systemu ukarano wielu ludzi np kierowcę czy telegrafistę albo elektronika….”
  A ja oceniam. Decyzję władzy uważam za absolutnie SŁUSZNĄ. Osoby pracujące w tych „uprzywilejowanych” instytucjach, oprócz dużo wyższej płacy niż gdzie indziej, miały jeszcze mnóstwo przywilejów w postaci resortowych szpitali, sanatoriów, aptek, przedszkoli, wczasów – których inni obywatele nie mieli.
  Skoro ta władza zdołała podnieść choć trochę te głodowe emerytury 700 złotowe z czasów obrzydliwych rządów postkomuchów z PO, to chwała jej za to!!!!!! Jak to możliwe, że jedni dostawali 20 tys, emerytury, a inni 700-900 zł ??
  „Szofer, telegrafista, elektronik ” czy pielęgniarka, dodam, którzy trafiali do tych ‚uprzywilejowanych instytucji’, nie trafiali tam z Pośredniaka czy z ulicy, lecz „po uważaniu” , dzięki znajomościom lub układom.
  Ja osobiście bardzo bym chciała mieć emeryturę 2000zł, a nie 1280zl, jaką mam. I liczę, że dzięki tym wysokim emeryturom odebranym „uprzywilejowanym” obywatelom PRLu, otrzymam 13, a może i 14 emeryturę. Bo dodatkowe dochody (w moim przypadku) z przekładu książek są okazjonalne, tłumaczen z francuskiego coraz mniej(bo tłumaczy się głównie z angielskiego). …..
  .A tamci – niech sobie teraz żyją SKROMNIEJ.
  Pan Bóg nie rychliwy ale sprawiedliwy.

  Polubienie

 13. https://wyborcza.pl/7,75968,25483863,o-prawo-pracownikow-do-niepracowania.html#S.main_topic-K.P-B.3-L.4.glowka

  Michnik nie tylko półidiota ale idiota. Marzy mu się powrót faszyzmu lub komunizmu i co najgorsze o tym nie wie.
  Z całą stanowczością stwierdzam, że PiS to między innymi dzięki Michnikowi i jego „GW”.

  Niszczenie lewicy idzie pełną parą w „GW” – Michnik idiota!
  Chce chyba żeby następne wybory wygrali NARODOWCY! To szkodnik Polski.

  Polubienie

  1. Lewica wcale nie walczy o prawo do niepracowania. Lewica walczy o prawa pracownicze zgodne z godnością człowieka. Lewica to nie komunizm! Tem powyższy z linkowany artykuł to kolejny bełkot żeby zniszczyć lewicę. Michnik walczy o rządy oligarchów, którzy dokładnie mają w dupie prawa pracowników. To dobry cwaniaczek!
   Dlatego tak nam wciskał przez wiele lat, jaka to dobra religia katolicka i wciąż ją propagował, bo doskonale wiedział, że to dobra pralnia mózgów, gdzie po wypraniu tych mózgów ludzie będą dla oligarchów pracować za michę ryżu. Niebywały cwaniaczek.

   Polubienie

 14. Pani AVI..JEŚLI MA PANI CZAS NIECH PANI JESZCZE RAZ PRZECZYTA KONTEKST MOJEGO WPISU.
  Ja piszę o odpowiedzialności…nie o przywilejach.. nie o słuszności czy nie slusznosci obecnych decyzji…
  Podobnie jest z wierzącymi…jeżeli wiedzą że coś jest moralnie watpliwe lub nieczyste a dalej to powtarzają ..bo im sie oplaca… i jest wygodne i bezpieczne zapewnia pewien komfort spolwczny i socjalny… i wreszczie nie burzy tzw ,,Swietego Spokoju” to jet OK?? ..
  Klauzule sumienia jest stosowana bo ktoś tak to wdrozył i uporzadkował..Czy sumienie nie dziala gdy czlowiek uświadomi sobie ze coś moralnie ,,historycznie i religijnie jest wątpliwe ,lub naciagane..
  Niewielu ludzi odmówilo pracy w aparacie ..ale tacy byli..Elektronik zatrudniony przy komputerze w SB.. ZOSTAL ROZLICZONY ZA PRACĘ KTORA NIE PRZYNOSIŁA SZKODY SPOŁECZMNEJ CZY MORALNEJ…
  -jak bedziez czlowiekiem ktory wiedzac że coś nie jest zgodne z Bogiem trwa w grzesznym ukladzie i grzesznych nieczystych obyczajach religijnych.?
  Czy pani zasiadła by do obrzędu wu-du i kolację ze zmarlymi duchami?..A jednak wielu tzw ,,chrzescijan” to robi.
  Tak więc jest to kwestia wrazliwosci..i sumienia.. Wielu więc nie obchodzi Bożego Narodzenia uwazając ze jest to swieto o korzeniach niechrzescijańskich. Tacy zaś ktorzy w TYM RESORCIE..DALEJ PRACUJĄ I NIEFRASOBLIWIE KORZYSTAJA Z ,,DÓBR” I PRZYWILEJÓW ..RELIGIJNYCH…po ,,zmianie władzy” przy końcu czasów jak to się mawia…dowiedzą się jak ich ocenią…i czy zdanie teologów było wolą Boga czy tylko dopustem..tak jak np..ta
  charytatywna dzialalnośc lubelskiej Prezes od Milosierdzia….

  Polubienie

 15. ______________________
  Księga Daniela 3: 1 – 24, 91 – 96
  ______________________

  1 “Król Nabuchodonozor sporządził złoty posąg o wysokości sześćdziesięciu łokci, a szerokości sześciu łokci i kazał go ustawić na równinie Dura w prowincji babilońskiej. 2 Następnie polecił król Nabuchodonozor satrapom, namiestnikom, rządcom, radcom, skarbnikom, sędziom, prawnikom i wszystkim zarządcom prowincji zebrać się i uczestniczyć w poświęceniu posągu wzniesionego przez króla Nabuchodonozora. 3 Zebrali się więc satrapowie, namiestnicy, rządcy, radcy, skarbnicy, sędziowie, prawnicy i wszyscy zarządcy prowincji na poświęcenie posągu wzniesionego przez króla Nabuchodonozora i ustawili się przed posągiem, który wzniósł król Nabuchodonozor. 4 Herold zaś obwieszczał donośnie: «Rozkaz dla was, narody, ludy, języki; 5 w chwili, gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, upadniecie na twarz i oddacie pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nabuchodonozor. 6 Kto by nie upadł na twarz i nie oddał pokłonu, zostanie natychmiast wrzucony do rozpalonego pieca»2. 7 W chwili więc, gdy dał się słyszeć dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, wszystkie narody, ludy, języki padły na twarz, oddając pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nabuchodonozor.“

  Stanowczość trzech młodzieńców

  8 ”Niektórzy Chaldejczycy przyszli jednocześnie, by oskarżyć Żydów. 9 Zwrócili się do króla Nabuchodonozora i powiedzieli: «Królu, żyj wiecznie! 10 Wydałeś, królu, rozporządzenie, by każdy, gdy usłyszy dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, upadł na twarz i oddał pokłon złotemu posągowi. 11 Kto by zaś nie upadł na twarz i nie oddał pokłonu, miał być wrzucony do rozpalonego pieca. 12 Są tutaj jednak ”trzej jehowici”, których uczyniłeś zwierzchnikami miasta babilońskiego, Szadrak, Meszak i Abed-Nego; mężowie ci nie liczą się z tobą, królu. Nie oddają czci twemu bogu ani nie oddają pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłeś».
  13 Nabuchodonozor zapłonął gniewem i rozkazał przyprowadzić Szadraka, Meszaka i Abed-Nega. Sprowadzono więc tych mężów przed króla. 14 Zwrócił się do nich Nabuchodonozor i powiedział: «Czy jest prawdą, Szadraku, Meszaku i Abed-Nego, że nie czcicie mojego boga ani nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? 15 Czy teraz jesteście gotowi – w chwili gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych – upaść na twarz i oddać pokłon posągowi, który uczyniłem? Jeżeli zaś nie oddacie pokłonu, zostaniecie natychmiast wrzuceni do rozpalonego pieca. Który zaś bóg mógłby was wyrwać z moich rąk?» 16 Szadrak, Meszak i Abed-Nego odpowiedzieli, zwracając się do króla Nabuchodonozora: «Nie musimy tobie, królu, odpowiadać w tej sprawie. 17 Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyratować z twej ręki, królu! 18 Jeśli zaś nie, wiedz, królu, że nie będziemy czcić twego boga, ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłeś».
  19 Na to wpadł Nabuchodonozor w gniew, a wyraz jego twarzy zmienił się3 w stosunku do Szadraka, Meszaka i Abed-Nega. Wydał rozkaz, by rozpalono piec siedem razy bardziej niż było trzeba. 20 Mężom zaś najsilniejszym spośród swego wojska polecił związać Szadraka, Meszaka i Abed-Nega i wrzucić ich do rozpalonego pieca. 21 Związano więc tych mężów w ich płaszczach, obuwiu4, tiarach i ubraniach, i wrzucono do rozpalonego pieca. 22 Ponieważ rozkaz króla był stanowczy, a piec nadmiernie rozpalony, płomień ognia zabił tych mężów, którzy wrzucili Szadraka, Meszaka i Abed-Nega. 23 Trzej zaś mężowie, Szadrak, Meszak i Abed-Nego, wpadli związani do środka rozpalonego pieca. 24 5 I chodzili wśród płomieni wysławiając i błogosławiąc Jehowę.”

  ( … )

  Nabuchodonozor ułaskawia trzech młodzieńców

  91 ”Król Nabuchodonozor popadł w zdumienie i nagle powstał. Zwrócił się do swych doradców, mówiąc: «Czy nie wrzuciliśmy trzech związanych mężów do ognia?» Oni zaś odpowiedzieli królowi: «Rzeczywiście, królu». 92 On zaś w odpowiedzi rzekł: «Lecz widzę czterech mężów rozwiązanych, przechadzających się pośród ognia i nie dzieje się im nic złego; wygląd czwartego przypomina anioła Bożego».9.
  93 Wtedy przystąpił Nabuchodonozor do otworu płonącego pieca i powiedział: «Szadraku, Meszaku i Abed-Nego, słudzy Najwyższego Boga, wyjdźcie i przyjdźcie tutaj!» Szadrak, Meszak i Abed-Nego wyszli więc z ognia. 94 Satrapowie, namiestnicy, rządcy i doradcy królewscy zebrali się i spostrzegli, że ogień nie miał władzy nad ciałami tych mężów, tak że nawet włos z ich głów nie uległ spaleniu ani ich płaszcze uszkodzeniu, ani nie było czuć od nich swądu spalenizny. 95 Nabuchodonozor powiedział na to: «Niech będzie błogosławiony Jehowa, Bóg Szadraka, Meszaka i Abed-Nega, który posłał swego anioła, by uratował swoje sługi. W Nim pokładali swą ufność i przekroczyli nakaz królewski, oddając swe ciała, aby nie oddawać czci ani pokłonu innemu bogu poza Nim. 96 Dlatego wydaję rozkaz, by bez względu na przynależność narodową, rodową czy język, każdy, kto by wypowiedział bluźnierstwo przeciw Jehowie, Bogu Szadraka, Meszaka i Abed-Nega, został rozerwany w kawałki, a dom jego żeby stał się rumowiskiem. Bo nie ma innego Boga, który by mógł zapewnić ratunek, jak Ten»“

  / Wg BT, katolickiego przekładu Biblii Tysiaclecia, wydanie specjalne, XXXIIIa, Pallottinum /

  Polubienie

 16. / Znaki zapowiadające zburzenie Jerozolimy i zagładę hipokrytycznego chrześcijaństwa!/

  15 “Gdy więc ujrzycie „ohydę spustoszenia”, o której mówi prorok Daniel, nie jak Awi która razem ze swoimi hipokrytucznymi biskupami twierdzi, że pisma tego protolanguage to zmyślone jehowickie opowieści, zalegającą miejsce święte – kto czyta, niech zrozumie – 16 wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry! 17 Kto będzie na dachu, niech nie schodzi, by zabrać cokolwiek z rzeczy ze swojego domu. 18 A kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz. 19 Biada zaś brzemiennym, obchodzacym pogańskie święta (jak np. nie moje urodziny) i karmiącym w owe dni! 20 Módlcie się, żeby ucieczka wasza nie wypadła w zimie, w szabat lub w niedzielę. 21 Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie. 22 Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony.

  Na podstawie słów, które wypowiedział Jezus (Ewangelia wg Mateusza 24: 15 – 22) parafraza!

  “NIE ZOSTANIE TUTAJ KAMIEŃ NA KAMIENIU” – Ew. wg Mateusza, 24: 3.

  Polubienie

 17. Jedyna wymierna funkcja świat Bożego Narodzenia jest hipokryzja. Do wigilijnego stołu zasiadaja tłumy tzw. “wierzacych” nie uznajacych Chrystusa za swojego Pana. Właśnie dlatego hipokrytyczne chrześcijaństwo spotka to samo co naród żydowski w 607 p. n. e. i w 70 n. e. Jeśli Chrystus nie jest dla Ciebie żadna wartościa nie zasiadaj do wigilijnego stołu!

  Polubienie

 18. —-> A teraz kilka słów do Awi wprost:

  Podajesz się za chrześcijankę na tym blogu, a jednak bluźnisz i znieważasz imię Boże. Jezus je uświęcał i objawił. Nie w sensie brzmienia lecz znaczenia. Jak brzmiało owo Imię wiedziano przed Chrystusem i po Nim. Jezus odnosił się do tego Imienia z szacunkiem. A Ty, kiedy Ci tylko przyjdzie ochota, pomiatasz Nim jak śmieciem. I 25 grudnia będziesz obchodziła Wigilię? Jak to sobie wyobrażasz ? Skoro twierdzisz, że Chrystus jest dla Ciebie wszystkim , a Jego Ojciec najwyraźniej niczym? I skoro, jak twierdzisz, nie jest to dla Ciebie święto Tamuza czy Mitry? Syna? Czyjego Syna? Tego jehowity Jahwe Jehowy? Kim Ty w ogóle jesteś, że masz czelność i śmiałość w taki sposób wypowiadać się o czymkoleiek co znajduje się w natchnionym świętym duchem Bożym Piśmie Świętym?

  Polubienie

 19. p. Awarcho, napisałam to co mysle na temat tych ogromnych emerytur byłych „uprzywilejowanych”. I własciwie nie mam już nic więcej do powiedzenia.
  1/Pisze Pan: „Elektronik zatrudniony przy komputerze w SB.. ZOSTAL ROZLICZONY ZA PRACĘ KTORA NIE PRZYNOSIŁA SZKODY SPOŁECZMNEJ CZY MORALNEJ…”

  Zapytam tylko: A jak on trafil do tego SB, przeczytał ogłoszenie na płocie? Niech pan nie żartuje, przecież wiedział gdzie idzie, wiedział że dostanie wieksza pensję niż gdzie indziej, wiedział że będą dodatkowe apanaże i beneficja z pracy w takiej renomowanej FIRMIE!!! A jako elektronik , to nawet jak dostanie te 2000 zl emerytury, to dodatkowej pracy i tak będzie miał pod dostatkiem. To nie tłumaczenia z francuskiego…..

  2/Sprawa druga. Dwa lata temu jedno z wydawnictw zaproponowało mi przekład książki , takiej erotyczno-pornograficznej. Zaproponowano stawkę dwukrotnie przewyższającą tzw. normę przy tłumaczeniach literatury. Byłam w moralnym kłopocie. Tłumaczyć takie obsceniczne obrzydliwe teksty? A z drugiej strony – braki finansowe. Pytałam nawet jednego z pastorów o zdanie. Odpowiedział tak: Hmm, ale jak pani tego nie weźmie, to przetłumaczy to kto inny i kto inny dostanie te pieniądze.
  Dziwna opinia jak na duchownego. Ostatecznie propozycji nie przyjęłam, nie chcaiłam brukać swojego SUMIENIA i nazwiska jako tłumaczki.
  Proszę pana, KAZDY MA WYBÓR moralny, pański elektronik tez miał wybór. Wiedział, czym się zajmuje SB ………

  Polubienie

 20. p. Awarcho, jeszcze raz przeczytałam Pana powyższy komentarz. I powiem tak: co ja jestem winna, czy Pan, że CHRZEŚCIJANIE, w tym, niestety, i politycy, i „słudzy Boży” czyli księża i biskupi, postępują niegodnie, parszywie i źle …..
  Przecież większość chrześcijan w naszym kraju to ludzie o płytkiej wierze, to tylko tzw.chrześcijanie……z nazwy.
  Każdy odpowie przed Bogiem indywidualnie.

  Polubienie

  1. Dokładnie tak Awi,a Kościół katolicki rozwala się od wewnątrz.Jak nie uporządkują ludzie będą mieć dość a jego miejsce zajmie inne wyznanie.BO NARÓD będzie chciał być BOGU WIERNYM.

   Polubienie

   1. Nie Ewo, nie będzie żadnego wyznania. Ziemię posiada ludzie miłujacy Boga. Przekuja nie ze na lemiesze i nie będa się nienawidzić, mordować, ani zabijać – Izajasza 2: 2 – 4.

    / O wyznaniu możesz mówić jeśli sa przynajmniej dwa. Czegoś takiego nie będzie – Psalm 37: 29 /

    Polubienie

 21. ___________________
  Księga Apokalipsy 18: 1 – 4
  ___________________

  Zapowiedź upadku „Wielkiego Babilonu”

  1 “Potem ujrzałem innego anioła – zstępującego z nieba
  i mającego wielką władzę,
  a ziemia od chwały jego rozbłysła.
  2 I głosem potężnym tak zawołał:
  «Upadł, upadł Babilon – stolica1.
  I stała się siedliskiem demonów
  i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego,
  i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt,
  3 bo winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody,
  i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu,
  a kupcy ziemi wzbogacili się ogromem jej przepychu». “

  Nakaz ucieczki

  4 “I usłyszałem inny głos z nieba mówiący:
  «Ludu mój, wyjdźcie z niej,
  byście nie mieli udziału w jej grzechach
  i żadnej z jej plag nie ponieśli: “

  / Wg BT, katolickiego przekładu Biblii Tysiaclecia, wydanie II, Pallottinum /

  Polubienie

 22. ___________________
  Księga Apokalipsy 17: 1 – 18
  ___________________

  KARA NA „WIELKI BABILON”

  Wielka Nierządnica

  1 “Potem przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz,
  i tak odezwał się do mnie:
  «Chodź, ukażę ci wyrok na Wielką Nierządnicę1,
  która siedzi nad wielu wodami, 2 z którą nierządu się dopuścili królowie ziemi,
  a mieszkańcy ziemi się upili
  winem jej nierządu».
  3 I zaniósł mnie w stanie zachwycenia na pustynię.
  I ujrzałem Niewiastę siedzącą na Bestii szkarłatnej2,
  pełnej imion bluźnierczych,
  mającej siedem głów i dziesięć rogów.
  4 A Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat,
  cała zdobna w złoto, drogi kamień i perły,
  miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości
  i brudów swego nierządu.
  5 A na jej czole wypisane imię – tajemnica:
  „Wielki Babilon.
  Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi”.
  6 I ujrzałem Niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jezusa3,
  a widząc ją bardzo się zdumiałem.
  7 I rzekł do mnie anioł:
  «Czemu się zdumiałeś?
  Ja ci wyjaśnię tajemnicę Niewiasty
  i Bestii, która ją nosi,
  a ma siedem głów i dziesięć rogów.
  8 Bestia, którą widziałeś, była i nie ma jej,
  ma wyjść z Czeluści, i zdąża na zagładę.
  A zdumieją się mieszkańcy ziemi,
  ci, których imię nie jest zapisane w księdze życia
  od założenia świata –
  spoglądając na Bestię,
  iż była i nie ma jej, a ma przybyć4.
  9 Tu trzeba zrozumienia, o mający mądrość!
  Siedem głów to jest siedem gór5 tam,
  gdzie siedzi na nich Niewiasta.
  10 „/> I siedmiu jest królów:
  pięciu upadło,
  jeden istnieje,
  inny jeszcze nie przyszedł,
  a kiedy przyjdzie, ma na krótko pozostać6.
  11 A Bestia, która była i nie ma jej,
  i ona jest ósmym,
  a jest spośród siedmiu
  i zdąża na zagładę7.
  12 A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu jest królów8,
  którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli,
  lecz wezmą władzę jakby królowie na jedną godzinę wraz z Bestią.
  13 Ci mają jeden zamysł,
  a potęgę i władzę swą dają oni Bestii.
  14 Ci będą walczyć z Barankiem,
  a Baranek ich zwycięży,
  bo Panem jest panów
  i Królem królów –
  a także ci, co z Nim są:
  powołani, wybrani i wierni».
  15 I rzecze do mnie:
  «Wody, które widziałeś,
  gdzie Nierządnica ma siedzibę,
  to są ludy i tłumy,
  narody i języki.
  16 A dziesięć rogów, które widziałeś,
  i Bestia –
  ci nienawidzić będą Nierządnicy
  i sprawią, że będzie spustoszona i naga,
  i będą jedli jej ciało,
  i spalą ją ogniem9,
  17 bo Bóg natchnął ich serca, aby wykonali Jego zamysł,
  i to jeden zamysł wykonali –
  i dali Bestii królewską swą władzę,
  aż Boże słowa się spełnią10.
  18 A Niewiasta, którą widziałeś, jest to Wielkie Miasto,
  mające władzę królewską nad królami ziemi».“

  / Wg BT, katolickiego przekładu Biblii Tysiaclecia, wydanie II, Pallottinum /

  Polubienie

 23. ___________________
  Księga Apokalipsy 17: 1 – 24
  ___________________

  Zapowiedź upadku „Wielkiego Babilonu”

  1 “Potem ujrzałem innego anioła – zstępującego z nieba
  i mającego wielką władzę,
  a ziemia od chwały jego rozbłysła.
  2 I głosem potężnym tak zawołał:
  «Upadł, upadł Babilon – stolica1.
  I stała się siedliskiem demonów
  i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego,
  i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt,
  3 bo winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody,
  i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu,
  a kupcy ziemi wzbogacili się ogromem jej przepychu».

  Nakaz ucieczki

  4 I usłyszałem inny głos z nieba mówiący:
  «Ludu mój, wyjdźcie z niej2,
  byście nie mieli udziału w jej grzechach
  i żadnej z jej plag nie ponieśli:
  5 bo grzechy jej narosły – aż do nieba,
  i wspomniał Bóg na jej zbrodnie.
  6 Odpłaćcie jej tak, jak ona odpłacała,
  i za jej czyny oddajcie podwójnie:
  w kielichu, w którym przyrządzała wino, podwójny dział dla niej przyrządźcie!
  7 Ile się wsławiła i osiągnęła przepychu,
  tyle jej zadajcie katuszy i smutku!
  Ponieważ mówi w swym sercu:
  „Zasiadam jak królowa
  i nie jestem wdową3,
  i z pewnością nie zaznam żałoby”,
  8 dlatego w jednym dniu nadejdą jej plagi:
  śmierć i smutek, i głód;
  i będzie ogniem spalona,
  bo mocny jest Pan Bóg, który ją osądził.

  Opłakiwanie zagłady Babilonu4

  9 I będą płakać i lamentować nad nią królowie ziemi,
  którzy nierządu z nią się dopuścili i żyli w przepychu,
  kiedy zobaczą dym jej pożaru.
  10 Stanąwszy z daleka ze strachu przed jej katuszami, powiedzą:
  „Biada, biada, wielka stolico,
  Babilonie, stolico potężna!
  Bo w jednej godzinie sąd na ciebie przyszedł!”
  11 A kupcy ziemi płaczą i żalą się nad nią,
  bo ich towaru nikt już nie kupuje:
  12 towaru – złota i srebra,
  drogiego kamienia i pereł,
  bisioru i purpury,
  jedwabiu i szkarłatu,
  wszelkiego drewna tujowego i przedmiotów z kości słoniowej,
  wszelkich przedmiotów z drogocennego drewna, spiżu, żelaza, marmuru,
  13 cynamonu i wonnej maści amomum,
  pachnideł, olejku, kadzidła,
  wina, oliwy, najczystszej mąki, pszenicy,
  bydła i owiec,
  koni, powozów oraz ciał i dusz ludzkich5.
  14 Dojrzały owoc, pożądanie twej duszy, odszedł od ciebie,
  a przepadły dla ciebie wszystkie rzeczy wyborne i świetne,
  i już ich nie znajdą.
  15 Kupcy tych [towarów], którzy wzbogacili się na niej,
  staną z daleka ze strachu przed jej katuszami,
  płacząc i żaląc się, w słowach:
  16 „Biada, biada, wielka stolico,
  odziana w bisior, purpurę i szkarłat,
  cała zdobna w złoto, drogi kamień i perłę,
  17 bo w jednej godzinie przepadło tak wielkie bogactwo!”
  A każdy sternik i każdy żeglarz przybrzeżny,
  i marynarze, i wszyscy, co pracują na morzu,
  stanęli z daleka
  18 i patrząc na dym jej pożaru, tak wołali:
  „Jakież jest miasto podobne do stolicy?”
  19 I rzucali proch sobie na głowy,
  i wołali płacząc i żaląc się w słowach:
  „Biada, biada, bo wielka stolica,
  w której się wzbogacili wszyscy, co mają okręty na morzu,
  dzięki jej dostatkowi,
  przepadła w jednej godzinie”.
  20 Wesel się nad nią, niebo, i święci, apostołowie, prorocy, bo przeciw niej Bóg rozsądził waszą sprawę».
  21 I potężny jeden anioł dźwignął kamień
  jak wielki kamień młyński,
  i rzucił w morze, mówiąc:
  «Tak z rozmachem Babilon, wielka stolica, zostanie rzucona
  i już jej nie będzie można znaleźć.
  22 6 I głosu harfiarzy, śpiewaków, fletnistów, trębaczy
  już w tobie się nie usłyszy.
  I żadnego mistrza jakiejkolwiek sztuki
  już w tobie nie będzie można znaleźć.
  I terkotu żaren
  już w tobie nie będzie słychać.
  23 I światło lampy
  już w tobie nie rozbłyśnie.
  I głosu oblubieńca i oblubienicy
  już w tobie się nie usłyszy:
  bo kupcy twoi byli możnowładcami na ziemi,
  bo twymi czarami omamione zostały wszystkie narody –
  24 i w niej znalazła się krew proroków i świętych, i wszystkich zabitych na ziemi».”

  / Wg BT, katolickiego przekładu Biblii Tysiaclecia, wydanie II, Pallottinum/

  Polubienie

 24. A na teologa (czy kaznodzieję nawet jak ładnie przemawia) nie licz bo za Ciebie tego nie zrobi.

  Również nie za Ciebie będzie wprowadzał w życie to, co jest w niej napisane.

  / Może i ładnie mówi, ale to wcale jeszcze nie znaczy, że to czego naucza drugich sam robi /

  Polubienie

  1. Wiem.Liczę tylko na siebie,bo tylko na siebie /tak naprawdę/ mam wpływ.Oni też muszą zadbać o swoje zbawienie,bo wszystko tu na Ziemi ma swój czas.

   Polubienie

 25. A ja się pytam: czy szanowni Świadkowie Jehowy odrzucają Nowy Testament? Z wpisów @Stokrotnego wynika, ze głównie Stary Testament ma dla niego znaczenie. Nigdy nie widziałam tu tekstów związanych z narodzeniem Syna Bożego/Mesjasza, z rolą Maryi, Józefa, z postacią Zachariasza czy prorokini Anny, Łazarza, Marty i Marii, a zatem czołowych postaci Nowego Przymierza (Testamentu).

  Przecież od czasu Narodzenia Chrystusa nie żyjemy już w Przymierzu zawartym przez Boga z Abrahamem, Noe czy Mojżeszem, lecz w Przymierzu zawartym przez Boga z ludźmi w OSOBIE JEGO SYNA, Jezusa Chrystusa.

  Polubienie

 26. Nopani AVI TROCHĘ PRZEKŁAMUJE
  – Welokrotnie pisalam tutaj o Marii ,o Annie o Elżbiecie,Łazarzu,Marcie i jej Siostrze…Piotrze i Pawle…o dzielnych kobietach Chrześcijankach..o Zachariaszu…Janie Chrzcicielu..o gościnnych i miłujących Ewodii i Syntysze…oraz Lidii dzielnej…
  Nie mniej rozumiem trochę reakcję pani Avi…bo Stokrotny stosuje porzuconą juz dawno metodykę Ś.J. NA KTÓRĄ ZWRÓCIŁEM UWAGĘ JUŻ CHYBA 2 LATA WSTECZ.. …Metodykę rozpędzonej sieczkarni która wyrzuca obrok i ciągle kręci elementem tnącym..Zresztą nie tylko ja jeden bo również Atrojka.
  Ta metodyka jest już w koszu bardzo dawno…Jej elementem było zarzucenie słuchacza materiałem propagandy w postaci literatury,broszury czy literatury innego rodzaju…bez względu na jego reakcję. Od kilku już lat..głosiciel powinien uwzględniać reakcje i słowa które słyszy lub czyta kierowane do niego i brać je w sposób taktowny pod uwagę. Względy praktyczne i ekonomiczne nakazują rozsądek przy kolportaŻu literatury której druk ..mimo darmowej pracy ochotników kosztuje.
  Dlatego Stokrotny teraz częściowo rozumiejąc zalecenia stosuje metodę,, wizytówek” czyli zaproszeń na stronę JWORG…BO TO JEST ZALECANE…ale ale metoda i nawyki stare ..pozostały.
  Jak…? Otóż częste przedruki z licznych starotestamentowych tekstów prorockich wrzucane na blog.. wymagają wnikliwego czytania i rozmyślań…oraz odrobinę wiedzy z dziedziny historii i religii i nieraz…literatury Wschodu Semickiego..
  Stokrotny trochę przesadza zakładając że czytelnik to będzie żuł…podobnie jak @ Najlepszy sypiąc Rzęsistym Deszczem Piekielnym..sypie…Achazem ,Achabem ,Amazjaszem Absalomem i Baltazarem i innymi
  Oj niedobrze mości bracie ..niedobrze..Nie stosujesz wszystkiego czego naucza Zbór!
  POTRZEBNA JEST TEŻ WIEDZA O TYM Z KIM I DO KOGO PISZESZ CZY MÓWISZ …Paweł napisal :,, Nie oderzam na oslep” jakoby w powietrze…
  Trzeba brać pod uwagę ze są katolicy i protestanci a czasem inni którzxy Biblię znaja i szanują..Mają jednak inny stosune do niej.
  Katolicki Kościół ma też czytania rózne codzienne i zalecenia do refleksji i modlitwy. Psalmy antyfony i inne rzeczy….a codzienne perykopy są przedmiotem pracy Gospodarz który w nawiązaniu redaguje Pisanki.

  NIESTETY STOKROTKI…NIE ZMIENISZ MENTALNOŚCI CZŁOWIEKA SWOIMI ZABIEGAMI..TO PRACA SYZYFOWA…
  Utrwalone jest w wyobraźni milionów ludzi że Starotestamentowy Jahweh..to Bóg Straszny…Pogląd ten ma swoje korzenie w samym tekście w niektórych wypowiedziach prorockich..oraz faktach praktycznych..
  Jezus propagujący Miłosiernego Boga został okrutnie zamordowany…przez,, Miłośników Prawa”…i Mojżesza.
  Osoba Jezusa to nie Osoba Jahweh…to dwie różne Osoby i różnie i odmiennie przedstawione w Biblii..to wiesz i to propagujesz można powiedzieć Namolnie i Namietnie… i słusznie…towarzysze słusznie.. bo to fakt
  Nie dziw się więc że Jedna Osoba znana jest Katolikom….i bliższa człowiekowi. Wiesz która i powinieneś wiedzieć Dlaczego. Należy to TEŻ R O Z U M I E Ć.. Jezus to Bóg bardzo bliski i ludzki…Jehowa też ale mniej znany…jakby i inny widziany oczami Mojżesza i Semitów.
  Ty nie masz zwyczaju odpowiadania na pytania…a Jezus odpowiadal…Nie czekasz na odpowiedzi…tylkopiszesz dyktaty i dyktanda..Zbór uczy inaczej…MUSISZ ROZUMIEĆ JAK TU WIELOKROTNIE PISAL JANMUSZ..że dla katolika Jezus jest Centralna Postacią..
  ,,Jezus Glowa Zboru ”..w twojej swiadomości nie jest Bogiem ale królem, postacia gdzieś za sceną…ale Biblia tak sprawy nie,, oświetla”
  Nazywa Jezusa Bogiem Mocnym..Panem,, Krolem… musisz to czuć..bo inaczej robisz z chrześcijańskiej misji zwykly ,,kołchoz” z pisemnym sprawozdaniem ,,udoju efektywnego”

  Na koniec o ,,Uczcie Batltazara”
  W czasie Gomułki w Pasłęku[?] zył Baltazar uczeń liceum.. Miał mierne zdaniem wielu wyniki w nauce i wszyscy powtarzali Uczta Baltazara ..! Uczta Baltazara…wszędzie Uczta Baltazara….
  Gdy do Pasłęka przyjechal teatr wystawiając spektakl o tym tytule.. miejscowy Baltazar przezywal ,,piekło” wszezie plakaty ..plakaty plakaty. Gdy Baltazar i zobaczył na szybie Orbisu plakat olbrzymi wytrzasnął szybę.. kamieniem zerwał plakat i napisał.. UCZTA SIĘ SAMI…”
  Drogi S&B…to zalecenie uniwersalne..dla nas wszystkich.. zawsze aktualne.. nie tylko w odniesieniu do tego nauczyciela Marcina..

  Polubienie

 27. “…NIE ZMIENISZ MENTALNOŚCI CZŁOWIEKA SWOIMI ZABIEGAMI..TO PRACA SYZYFOWA…
  Utrwalone jest w wyobraźni milionów ludzi że Starotestamentowy Jahweh..to Bóg Straszny…Pogląd ten ma swoje korzenie w samym tekście w niektórych wypowiedziach prorockich..oraz faktach praktycznych..“

  Twojej Awarcho MENTALNOŚCI na pewno nie.

  Szkoda, że Jezus nie nauczał o Jahwe tych bredni które Ty tutaj usiłujesz drugim do mózgu wkładać.

  Okrutny Jahwe przybił swojego Syna do krzyża, a On mimo że sporo przeciwko temu miał milczał jak Baranek.

  —-> Tobie się chyba jakieś “dawne” instrukcje z SB z Biblia (na starość) mieszaja /

  Polubienie

 28. “…NIE ZMIENISZ MENTALNOŚCI CZŁOWIEKA SWOIMI ZABIEGAMI..TO PRACA SYZYFOWA…
  Utrwalone jest w wyobraźni milionów ludzi że Starotestamentowy Jahweh..to Bóg Straszny…Pogląd ten ma swoje korzenie w samym tekście w niektórych wypowiedziach prorockich..oraz faktach praktycznych..“ – Awarcho

  Twojej Awarcho MENTALNOŚCI na pewno nie.

  Szkoda, że Jezus nie nauczał o Jahwe tych bredni które Ty tutaj usiłujesz drugim do mózgu wkładać.

  Okrutny Jahwe przybił swojego Syna do krzyża, a On mimo że sporo przeciwko temu miał milczał jak Baranek.

  —-> Tobie się chyba jakieś “dawne” instrukcje z SB z Biblia (na starość) mieszaja /

  Polubienie

 29. “Utrwalone jest w wyobraźni milionów ludzi że Starotestamentowy Jahweh..to Bóg Straszny…“ – Awarcho

  —-> Utrwalone dzięki Komu?

  Dzięki takim Nauczycielom jak Ty .

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s