Przyszedł i jeszcze przyjdzie. Obrona Kościoła przez atak

Księga Izajasza 2,1-5

Ewangelia Mateusza 24,37-44

I oto już adwent. „Adwentus” to po łacinie przyjście, to zatem czas oczekiwania na dwa Chrystusowe nadejścia. To, co było, i tamto, co będzie na jakimś tego świata końcu. Zawsze czas radości, nie pokuty, jak wielki post.

Perspektywa bliska: czterech grudniowych tygodni, na których końcu Boże Narodzenie. Potocznie, rodzinnie największe katolickie święto, aczkolwiek uczono mnie dawniej, iż teologicznie najważniejsza jest Wielkanoc. Naturalnie jednak oba są jakoś równie ważne i nie rywalizują ze sobą przecież. Pamiątka wydarzenia niesamowitego: Wcielenia oraz pamiątka faktu również niezwykłego – Zmartwychwstania. Będziemy zatem wspominać radośnie to, co stało się przed wiekami. Narodził się już wtedy według chrześcijan Mesjasz, oczekiwany przez lud izraelski „pomazaniec”, „namaszczony pośrednik Boga, wyznaczony do pełnienia misji decydującej o losach narodu wybranego” („Encyklopedia biblijna”), a raczej nie tylko jego, o czym przeczytamy dzisiaj w Księdze Izajasza.

Odpowiednikiem zaś hebrajskiego terminu „masziach” było już w starotestamentalnym przekładzie Pisma na język grecki, Septuagincie, słowo „Christos”. Już też w najwcześniejszych księgach Nowego Testamentu jest ono jakby drugim imieniem Jezusa. Chociaż też jest – zauważam również za tamtą encyklopedią – u Pawła w 1 Liście do Tesaloniczan 2,14 i 5,18 Jego jakby tytułem, kiedy kolejność słów jest odwrócona: „Chrystus Jezus” (już jednak nie w przekładzie Biblii Tysiąclecia). I ten tytuł stosują do Niego wielokrotnie biblijni autorzy, choć w ich relacjach sam Jezus używa go niechętnie (Marek 14,62, Mateusz 26,64, Łukasz 22,68.69) .

Jeszcze jeden nawias dygresyjny: między chrześcijanami a religijnymi Żydami jest zatem fundamentalny spór, czy Mesjasz przyszedł już, czy dopiero przyjdzie. A jeżeli przyjdzie dopiero na sąd ostateczny, to – jak głosi eschatologiczna anegdota – zapytają Go, czy to Jego pierwsze przyjście, czy drugie, a On odpowie w języku dzisiaj niemal globalnym: – No comments…

No i wreszcie o tekstach biblijnych na dzisiaj. Otóż mamy tam właśnie perspektywę eschatologiczną, taka jest przez pierwsze dwa tygodnie. Paruzja, to spolszczone słowo greckie z kolei, przyjście również oznacza. Prorok Izajasz napisał, że „Bóg

Jakuba będzie rozjemcą między ludami i sędzią dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swe włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny”. Przedświt jakby tego: Unia Europejska. A w Ewangelii Mateusza powiada Jezus, że Syn Człowieczy przyjdzie niespodziewanie, nie wiadomo, kiedy, więc musimy być gotowi w każdej chwili. Przepowiednie rychłego końca świata błądzą, niemniej obowiązuje harcerskie: „Czuj, czuj, czuwaj”.

Teraz tradycyjnie Jonaszowe „głośne myślenie”. Obroną Kościoła jest atak

Mądrze napisał w „Plusie-Minusie” Tomasz Terlikowski. Tłumaczył teologicznie, że popełniane u nas przez hierarchię kościelną błędy wynikają z „herezji klerykalnej” i bronić ich żadną miarą nie wolno. Dołączył w ten sposób do nieustannego nauczania papieża Franciszka i jego sekundantów, co myślą sobie, że najlepszą obroną naszego Kościoła jest atak. Oczywiście nie na jego wrogów zewnętrznych, ale owych wewnętrznych. Po prostu na nasze „błędy i wypaczenia” (wyrażenie z samokrytyki towarzyszy radzieckich). Albowiem największym wrogiem

Kościoła jest on sam, jak się chyba kiedyś rzekło świętej pamięci biskupowi Pieronkowi.

A takich obrońców Kościoła przez atak jest u nas niemało. Odważniejsi są pośród duchowieństwa oczywiście ci bez żadnych konfekcyjnych kolorków, „czarni” po prostu i tyle. Na przykład przyjaciel mój od wieków, jeleniogórzanin, jak ja, Józef Puciłowski, OP, czyli – dowcip prastary, ale jary – pies Pański, albowiem „Domini canis”. Szczeka „słusznie i naukowo” (znowu termin bolszewicki). Ostatnio w „Tygodniku Powszechnym”, gdzie konwersował niedawno z tamtejszym kościołoznawcą, redaktorem Arturem Sporniakiem, oraz w świeżo wydanej książce WAM- owskiej pod filuternym tytułem „WIARYgodne chrześcijaństwo. O Kościele z miłością, acz ciut złośliwie”. Są to jego kazania niedzielne, głoszone w dominikańskim krakowskim Kościele o godzinie trzynastej.

Co do autora samego: niektórzy jego konfratrzy starszego pokolenia używają jeszcze tradycyjnie dwóch imion, zakonnego i chrzestnego on jednak, choć już osiemdziesięciolatek, nie chciał być Franciszkiem Józefem, jak cesarz Austrii. Jako pół Węgier jest jakoś z monarchą związany, ale nie miał ochoty. Ma ochotę natomiast krytykować niektórych polskich hierarchów.

Na przykład arcybiskupa Wacława Depo, który 11 listopada w swojej katedrze częstochowskiej powiedział, iż „prawdziwego patriotyzmu nie zbudujemy bez wiary w Boga”. Józek przypomina mu Kotarbińskiego, Szymborską, Barbarę Skargę… W tejże rozmowie z Arturem Sporniakiem broni natomiast prymasa Wojciecha Polaka przed zarzutem, że wypowiedział się on o okropnym plakacie Marszu Niepodległości bardzo delikatnie. Jako honorowy przewodniczący Episkopatu nie powinien mówić ostro, dzieląco. Wypowiada się zresztą inaczej, niż wielu hierarchów. No i broni Józek zakonnic, traktowanych jak ich służące przez „prezbiterów” niektórych. Jedna z nich, „oślica Balaama” kapitalna, skończyła także 80 lat! Wiem to też z „TP”, tym razem najnowszego. Dla obojga jubilatów gratulacje kolosalne!

Teraz o książce ciut złośliwej. Kaznodzieja ów cytować innych autorów uwielbia. Niektórzy konfratrzy się zeń podśmiewają, ale w przedmowie do dzieła Dawid Kusz OP tłumaczy go, że to ze skromności: bo nie chce uchodzić za mędrca. Ważne zresztą, kogo cytuje. Także kardynała Waltera Kaspera, podług polskiego hierarchy Franciszkowy zły duch… A jedna z cudzych myśli takowa: „Uparcie powtarzam, że niejednokrotnie potrzeba dziś ewangelizacji: pasterzy, prezbiterów, a nawet biskupów”. To rzekł biskup polski opolskiemu Andrzej Czaja, chyba nie tylko z doświadczenia osobistego. A autor sam tak: „Prześladowanie, wrogość. W najlepszym wypadku niechęć. Zawsze były, są i będą udziałem chrześcijan, chrześcijaństwa! Kościół, Kościoły chrześcijańskie, chrześcijanie powinni być najbardziej czujni, gdy są doceniani, głaskani, uprzywilejowani”. I dalej, że na „głaskaniu” bardzo źle wyszedł Kościół hiszpański za czasów generalissimusa Franca. Stał się wtedy częścią faszystowskiej dyktatury! Do dziś zbiera tego owoce! Ostrzeżenie dla Kościoła w Polsce zapewne.

Może jeszcze coś o książce ogólnie. Zaglądam do spisu treści: dzieło jest podzielone na trzy części, nazwane tak: „Wiara, która nie boi się myśleć”, „Nieustraszone sumienie” i „Kościół bez formaliny”. Tytuły rozdziałów niektórych: „Wiara wolna od przepisów, czyli powołani do wolności”, „Przebaczyć sobie, drugiemu i Kościołowi”, „Pokusy triumfalizmu, czyli Kościół uziemiony”. Poczytajmy.

Reklama

209 myśli na temat “Przyszedł i jeszcze przyjdzie. Obrona Kościoła przez atak

 1. „Perspektywa bliska: czterech grudniowych tygodni, na których końcu Boże Narodzenie.” – Jan Turnau

  Perspektywa człowiecza jest tak prosta jak cep. To nie CEP stworzył człowieka, ale człowiek CEP do młócenia ludzkich mózgów (nie tylko zboża).

  W kontekście wypowiedzi Gospodarza jasno wynika, że to człowiek stworzył Boga, ustalając datę narodzin i stąd mamy obchodzoną rocznicę Jego narodzin.
  Gratuluję perspektywy widzenia! Konkretniej – BOŻEGO NARODZENIA.

  Polubienie

 2. —-> Na długo przed Konstantynem dokładnie tak samo postępował Achaz:

  ____________________
  2 Księga Królewska 16: 1 – 18
  ____________________

  1 “W siedemnastym roku [panowania] Pekacha, syna Remaliasza, Achaz, syn Jotama, został królem judzkim. 2 W chwili objęcia rządów Achaz miał dwadzieścia lat, a szesnaście1 lat panował w Jerozolimie. Nie czynił on to, co jest złe w oczach Jehowy, Boga jego, nie tak jak jego praojciec, Dawid, 3 lecz kroczył drogą królów izraelskich. A nawet syna swego przeprowadził przez ogień2 – na modłę ohydnych grzechów pogan, których Jehowa wypędził przed Izraelitami. 4 Składał ofiary krwawe i kadzielne na wyżynach i pagórkach, i pod każdym drzewem zielonym.
  5 Wówczas Resin, król Aramu, i Pekach, syn Remaliasza, król izraelski, wyruszyli do bitwy przeciw Jerozolimie. Osaczyli Achaza, lecz nie mogli go pokonać3. 6 W tym samym czasie Resin, król Aramu, włączył Elat do Edomu4. Wypędził Judejczyków z Elat, a Edomici weszli do Elat i zamieszkali aż do dnia dzisiejszego. 7 Wtedy Achaz wysłał posłów do króla asyryjskiego Tiglat-Pilesera ze słowami: «Jestem twoim sługą i twoim synem. Przyjdź i wybaw mnie z ręki króla Aramu i z ręki króla izraelskiego, którzy stanęli przeciwko mnie».
  8 Achaz wziął srebro i złoto, które było w świątyni Jehowy i w skarbcach pałacu królewskiego, i przesłał je królowi asyryjskiemu jako dar hołdowniczy. 9 Król asyryjski wysłuchał go. Wyruszył król asyryjski przeciwko Damaszkowi i zajął go, a mieszkańców zabrał w niewolę do Kir5. Resina zaś kazał zabić.
  10 Kiedy król Achaz udał się na spotkanie z Tiglat-Pileserem, królem asyryjskim, do Damaszku, ujrzał ołtarz w Damaszku. Wtedy król Achaz przesłał kapłanowi Uriaszowi podobiznę ołtarza i wzorzec całej jego budowy. 11 Zatem kapłan Uriasz zbudował ołtarz. Jak król Achaz polecił we wszystkich wskazaniach z Damaszku, tak pracę wykonał kapłan Uriasz, zanim jeszcze król Achaz wrócił z Damaszku. 12 Kiedy król przybył z Damaszku i ujrzał ołtarz, zbliżył się do ołtarza i wstąpił na niego. 13 I kazał w dym obrócić swą ofiarę całopalną i ofiarę pokarmową, wylał ofiarę płynną, a krwią swych ofiar biesiadnych kropił ołtarz. 14 Ołtarz z brązu, który stał przed obliczem Jehowy i który został przez Mojżesza na polecenie Jehowy dokładnie według wzoru danego na Sunaju wykonany, kazał odsunąć sprzed świątyni – z przestrzeni między ołtarzem a świątynią Pańską – i postawić go obok [wielkiego] ołtarza na północ. 15 Kapłanowi Uriaszowi zaś król Achaz wydał rozkaz następujący: «Na wielkim ołtarzu masz palić ofiarę całopalną poranną i ofiarę pokarmową wieczorną, ofiarę całopalną króla i jego ofiarę pokarmową, oraz ofiarę całopalną całego ludu kraju, jego ofiary pokarmowe i płynne. Będziesz też na niego wylewał całą krew ofiar całopalnych i krew ofiar krwawych. To zaś, co się odnosi do ołtarza z brązu, ma pozostać do mego rozpatrzenia». 16 Kapłan Uriasz wykonał wszystko, co mu rozkazał król Achaz.
  17 Król Achaz kazał odciąć listwy z podwozi, które wykonał Mojżesz i wyjąć z nich kadzie. Kazał również zdjąć „morze” sponad wołów miedzianych, które pod nim były, i postawić je na posadzce kamiennej. 18 Następnie kazał usunąć kryty krużganek szabatowy, który zbudowano przy świątyni, oraz zewnętrzne wejście królewskie do świątyni Pańskiej – ze względu na króla asyryjskiego“

  / Wg BT, katolickiego przekładu Biblii Tysiaclecia, wydanie XXXIII, Pallottinum /

  Polubienie

 3. —-> Na długo przed Konstantynem dokładnie tak samo postępował Achaz:

  ____________________
  2 Księga Królewska 16: 1 – 18
  ____________________

  1 “W siedemnastym roku [panowania] Pekacha, syna Remaliasza, Achaz, syn Jotama, został królem judzkim. 2 W chwili objęcia rządów Achaz miał dwadzieścia lat, a szesnaście1 lat panował w Jerozolimie. A czynił on to, co jest złe w oczach Jehowy, Boga jego, nie tak jak jego praojciec, Dawid, 3 lecz kroczył drogą królów izraelskich. A nawet syna swego przeprowadził przez ogień2 – na modłę ohydnych grzechów pogan, których Jehowa wypędził przed Izraelitami. 4 Składał ofiary krwawe i kadzielne na wyżynach i pagórkach, i pod każdym drzewem zielonym.
  5 Wówczas Resin, król Aramu, i Pekach, syn Remaliasza, król izraelski, wyruszyli do bitwy przeciw Jerozolimie. Osaczyli Achaza, lecz nie mogli go pokonać3. 6 W tym samym czasie Resin, król Aramu, włączył Elat do Edomu4. Wypędził Judejczyków z Elat, a Edomici weszli do Elat i zamieszkali aż do dnia dzisiejszego. 7 Wtedy Achaz wysłał posłów do króla asyryjskiego Tiglat-Pilesera ze słowami: «Jestem twoim sługą i twoim synem. Przyjdź i wybaw mnie z ręki króla Aramu i z ręki króla izraelskiego, którzy stanęli przeciwko mnie».
  8 Achaz wziął srebro i złoto, które było w świątyni Jehowy i w skarbcach pałacu królewskiego, i przesłał je królowi asyryjskiemu jako dar hołdowniczy. 9 Król asyryjski wysłuchał go. Wyruszył król asyryjski przeciwko Damaszkowi i zajął go, a mieszkańców zabrał w niewolę do Kir5. Resina zaś kazał zabić.
  10 Kiedy król Achaz udał się na spotkanie z Tiglat-Pileserem, królem asyryjskim, do Damaszku, ujrzał ołtarz w Damaszku. Wtedy król Achaz przesłał kapłanowi Uriaszowi podobiznę ołtarza i wzorzec całej jego budowy. 11 Zatem kapłan Uriasz zbudował ołtarz. Jak król Achaz polecił we wszystkich wskazaniach z Damaszku, tak pracę wykonał kapłan Uriasz, zanim jeszcze król Achaz wrócił z Damaszku. 12 Kiedy król przybył z Damaszku i ujrzał ołtarz, zbliżył się do ołtarza i wstąpił na niego. 13 I kazał w dym obrócić swą ofiarę całopalną i ofiarę pokarmową, wylał ofiarę płynną, a krwią swych ofiar biesiadnych kropił ołtarz. 14 Ołtarz z brązu, który stał przed obliczem Jehowy i który został przez Mojżesza na polecenie Jehowy dokładnie według wzoru danego na Sunaju wykonany, kazał odsunąć sprzed świątyni – z przestrzeni między ołtarzem a świątynią Pańską – i postawić go obok [wielkiego] ołtarza na północ. 15 Kapłanowi Uriaszowi zaś król Achaz wydał rozkaz następujący: «Na wielkim ołtarzu masz palić ofiarę całopalną poranną i ofiarę pokarmową wieczorną, ofiarę całopalną króla i jego ofiarę pokarmową, oraz ofiarę całopalną całego ludu kraju, jego ofiary pokarmowe i płynne. Będziesz też na niego wylewał całą krew ofiar całopalnych i krew ofiar krwawych. To zaś, co się odnosi do ołtarza z brązu, ma pozostać do mego rozpatrzenia». 16 Kapłan Uriasz wykonał wszystko, co mu rozkazał król Achaz.
  17 Król Achaz kazał odciąć listwy z podwozi, które wykonał Mojżesz i wyjąć z nich kadzie. Kazał również zdjąć „morze” sponad wołów miedzianych, które pod nim były, i postawić je na posadzce kamiennej. 18 Następnie kazał usunąć kryty krużganek szabatowy, który zbudowano przy świątyni, oraz zewnętrzne wejście królewskie do świątyni Pańskiej – ze względu na króla asyryjskiego“

  / Wg BT, katolickiego przekładu Biblii Tysiaclecia, wydanie XXXIII, Pallottinum /

  Polubienie

 4. —-> Klękasz przed wizerunkami Chrystusa i Świętych – oddajesz cześć Słońcu.

  / Jeśli nie zdajesz sobie z tego sprawy może nie jest tak źle. Ale jeśli wiesz I dalej to robisz – grzeszysz /

  Polubienie

  1. Z wielu rzeczy nie zdajemy sobie sprawy.To kłamstwo rzuca cień,zasłonę by prawda była człowiekowi co najmniej odległa.Jakikolwiek historyczny,polityczny fakt, a interpretacji sprzecznych nie wyłączając w tym religii,mnóstwo.

   Polubienie

   1. Ewo, jeśli wierzysz w Chrystusa to nie negujesz tego, co jest napisane w Ewangelii. A w Ewangelii (i wcześniej w Pismach Hebrajskich) stoi bardzo wyraźnie kto jest Wrogiem Nr 1 w stosunku do Boga. Cały świat jest pograżony w hipokryzji i kłamstwie. I naprawdę nie jest łatwo się z tego wyzwolić. Biblia wyraźnie mówi o demonicznych religijnych kultach od których Izrael miał stać z dala. A Diabeł promuje filozofię wg której w każdej religii jest coś dobrego. Ale jak się temu przyjrzeć w świetle tego, co jest napisane w Słowie Bożym to jasne i oczywiste jest, że to bezczelne kłamstwa. Wersetów nie będę przytaczał. Cała Biblia od Księgi Rodzaju do Apokalipsy rozprawia na ten temat. Ale wyznawcom nominalnego chrześcijaństwa ciężko się ja czyta.

    Polubienie

 5. Achazowi przestał odpowiadać ołtarz wykonany przez Mojżesza na polecenie Jehowy to go usunał. I postawił sobie taki, jaki zobaczył w Damaszku i jaki mu się spodobał. I tak właśnie postępuja chrześcijanie (nominalni, którzy Pismo Święte maja za nic).

  Polubienie

 6. —-> Na długo przed Konstantynem dokładnie tak samo postępował Achaz:

  ____________________
  2 Księga Królewska 16: 1 – 18
  ____________________

  1 “W siedemnastym roku [panowania] Pekacha, syna Remaliasza, Achaz, syn Jotama, został królem judzkim. 2 W chwili objęcia rządów Achaz miał dwadzieścia lat, a szesnaście1 lat panował w Jerozolimie. A czynił on to, co jest złe w oczach Jehowy, Boga jego, nie tak jak jego praojciec, Dawid, 3 lecz kroczył drogą królów izraelskich. A nawet syna swego przeprowadził przez ogień2 – na modłę ohydnych grzechów pogan, których Jehowa wypędził przed Izraelitami. 4 Składał ofiary krwawe i kadzielne na wyżynach i pagórkach, i pod każdym drzewem zielonym.
  5 Wówczas Resin, król Aramu, i Pekach, syn Remaliasza, król izraelski, wyruszyli do bitwy przeciw Jerozolimie. Osaczyli Achaza, lecz nie mogli go pokonać3. 6 W tym samym czasie Resin, król Aramu, włączył Elat do Edomu4. Wypędził Judejczyków z Elat, a Edomici weszli do Elat i zamieszkali aż do dnia dzisiejszego. 7 Wtedy Achaz wysłał posłów do króla asyryjskiego Tiglat-Pilesera ze słowami: «Jestem twoim sługą i twoim synem. Przyjdź i wybaw mnie z ręki króla Aramu i z ręki króla izraelskiego, którzy stanęli przeciwko mnie».
  8 Achaz wziął srebro i złoto, które było w świątyni Jehowy i w skarbcach pałacu królewskiego, i przesłał je królowi asyryjskiemu jako dar hołdowniczy. 9 Król asyryjski wysłuchał go. Wyruszył król asyryjski przeciwko Damaszkowi i zajął go, a mieszkańców zabrał w niewolę do Kir5. Resina zaś kazał zabić.
  10 Kiedy król Achaz udał się na spotkanie z Tiglat-Pileserem, królem asyryjskim, do Damaszku, ujrzał ołtarz w Damaszku. Wtedy król Achaz przesłał kapłanowi Uriaszowi podobiznę ołtarza i wzorzec całej jego budowy. 11 Zatem kapłan Uriasz zbudował ołtarz. Jak król Achaz polecił we wszystkich wskazaniach z Damaszku, tak pracę wykonał kapłan Uriasz, zanim jeszcze król Achaz wrócił z Damaszku. 12 Kiedy król przybył z Damaszku i ujrzał ołtarz, zbliżył się do ołtarza i wstąpił na niego. 13 I kazał w dym obrócić swą ofiarę całopalną i ofiarę pokarmową, wylał ofiarę płynną, a krwią swych ofiar biesiadnych kropił ołtarz. 14 Ołtarz z brązu, który stał przed obliczem Jehowy i który został przez Mojżesza na polecenie Jehowy dokładnie według wzoru danego na Synaju wykonany, kazał odsunąć sprzed świątyni – z przestrzeni między ołtarzem a świątynią Pańską – i postawić go obok [wielkiego] ołtarza na północ. 15 Kapłanowi Uriaszowi zaś król Achaz wydał rozkaz następujący: «Na wielkim ołtarzu masz palić ofiarę całopalną poranną i ofiarę pokarmową wieczorną, ofiarę całopalną króla i jego ofiarę pokarmową, oraz ofiarę całopalną całego ludu kraju, jego ofiary pokarmowe i płynne. Będziesz też na niego wylewał całą krew ofiar całopalnych i krew ofiar krwawych. To zaś, co się odnosi do ołtarza z brązu, ma pozostać do mego rozpatrzenia». 16 Kapłan Uriasz wykonał wszystko, co mu rozkazał król Achaz.
  17 Król Achaz kazał odciąć listwy z podwozi, które wykonał Mojżesz i wyjąć z nich kadzie. Kazał również zdjąć „morze” sponad wołów miedzianych, które pod nim były, i postawić je na posadzce kamiennej. 18 Następnie kazał usunąć kryty krużganek szabatowy, który zbudowano przy świątyni, oraz zewnętrzne wejście królewskie do świątyni Pańskiej – ze względu na króla asyryjskiego“

  / Wg BT, katolickiego przekładu Biblii Tysiaclecia, wydanie XXXIII, Pallottinum

  Polubienie

 7. Nie może być! W kraju „chrześcijańskim” „Kryształowo czysty” postawił się „Ojcu Narodu”. Oj będzie ciekawie, na „Boże Narodzenie”. Ciekaw jestem, kto kogo „utopi”? „Ojciec Narodu” Kryształowo czystego”, czy „Kryształowo czysty” „Ojca Narodu”?

  Polubienie

  1. Chyba nadchodzi PRZESILENIE, a nie „Boże Narodzenie”. Widać to gołym okiem po zachowaniach polityków i nie tylko. „Brak” słońca – brak rozsądku.

   Polubienie

 8. Bóg drugi raz już się nie narodzi. Raz tylko jeden miało to miejsce i nikt tego nie bierze sobie do serca. Ani tym bardziej Jego nauka nie jest zainteresowany. Chociaż “nikt” nie znaczy, że nikt. Bóg. Czy Syn Boży? Nawet tego ci tzw. wierzacy nie dochodza bo najwyraźniej jest im to obojętne lub wszystko jedno. Jeśli więc ktoś własnym Bogiem się nie interesuje jak może osiagnać jakiekolwiek w tej materii (o duchowych sprawy mi chorizo) zrozumienie? Atrojka stapa twardo po ziemi, dobrze więc wie, że aby przyrzadzić karpia trzeba odpowiednio wcześniej ustawić się w kolejce. A problem czy 1/3 Boga to jednak cały Bóg zostawia teologom. Może i ma rację. Jak “głupia”, “prosta“ kobieta może czymś takim się zajmować? Niech dyżurny teolog, Jan Gospodarz, to wyjaśni…

  Polubienie

 9. Bóg drugi raz już się nie narodzi. Raz tylko jeden miało to miejsce i nikt tego nie bierze sobie do serca. Ani tym bardziej Jego nauką się nie interesuje. Chociaż “nikt” nie znaczy, że nikt! Bóg? Czy Syn Boży? Nawet tego ci tzw. wierzacy nie dochodzą bo najwyraźniej jest im to obojętne (albo wszystko jedno). Jeśli więc ktoś własnym Bogiem się nie interesuje jak może osiagnać jakiekolwiek (o duchowe sprawy mi chodzi) w tej materii zrozumienie? Atrojka stąpa twardo po ziemi! Dobrze więc wie, że aby przyrządzić karpia trzeba odpowiednio wcześniej ustawić się w kolejce. A problem czy 1/3 Boga to jednak cały Bóg zostawia teologom. Może i ma rację. Jak “głupia” i “prosta“ kobieta może czymś takim w ogóle się zajmować? Niech dyżurny teolog, Jan Turnau Gospodarz to wyjaśni…

  Polubienie

 10. p.@Awarcho napisał:
  „Trzeba by zadać kilka pytań Jezusowi Królowi..
  – Krolu Jezusie czy cieszysz się ze o Tobie pamietają?
  – CZY JESTEŚ JAKOŚ ZWIĄZANY Z TZW Bożym Narodzeniem..wiedząc ze Twój Ojciec nie mial Narodzin? bo nie miał Początku.?JEST WIECZNY.?
  – CO MYŚLISZ Panie o tych,, kolorowych jarmarkach” z okazji Twoich urodzin?
  -Wiemy Panie ..że nakazałeś świętować Pamiatkę Twojej Ofiary ..a jak jest z Urodzinami?bo nie miał Początku.?JEST WIECZNY.? […]”

  Wczoraj próbowałam wyjasnic @Stokrotnemu, że chrześcijanie używając terminu „Boże Narodzenie” mają na myśli Narodzenie SYNA BOŻEGO (=Jezusa, po hebrajsku JESZUA , narodzenie w BETLEJEM ,co przepowiedzieli prorocy ST, zwłaszcza Izajasz, Micheasz i inni).
  Niestety, okazało się, że dzisiaj podobne, głupkowato-prześmiewcze pytania zadaje p. @Awarcho, który jako tzw. Badacz Pisma , posiadający wielką wiedzę starotestamentową, powinien mieć do tej kwestii poważniejszy stosunek.
  Wniosek dla mnie nasuwa się jeden. Obaj Panowie nie rozumiecie i nie przyjmujecie treści Nowego Testamentu! Czym zatem różni się Wasza teologia od teologii żydowskiej…? Bo ja już nie dostrzegam żadnej różnicy. Takie samo prześmiewcze nastawienie do Chrzescijan prezentują rabini żydowscy.
  No i oczywiście blogowy Piramidalny, który ku uciesze obu Panów, dmucha razem z Wami w tę samą trąbkę.
  Na zakończenie przytoczę słowa @Stokrotnego: BÓG JEST SĘDZIĄ I OSĄDZI NASZE POSTęPOWANIA.

  ps. Atrojce, Janmuszowi i Pharlapowi życzę BŁOGOSŁAWIONEGO ADWENTU. Czekajmy z radością na Narodziny naszego PANA!!!

  Polubienie

 11. Co Ty Awi za nonsensy tutaj wypisujesz?

  “Czekajmy z radością na Narodziny naszego PANA!!!“

  Zajrzyj do Ewangeli wg Mateusza 24: 1 – 3.

  Polubienie

 12. Awi, dziękuję za życzenia, wzajemnie życzę Adwentu Spokojnego, nie zakłócanego przez nic ani przez nikogo, a jeśli już coś lub ktoś taki się zdarzy, to cierpliwości życzę. 🙂

  Polubienie

 13. _______________________
  Ewangelia wg Mateusza 7: 7 – 11.
  _______________________

  7 „Stale proście,+ a będzie wam dane; ciągle szukajcie, a znajdziecie; wciąż pukajcie,+ a będzie wam otworzone. 8 Bo każdy, kto prosi, otrzymuje,+ i każdy, kto szuka, znajduje, i każdemu, kto puka, będzie otworzone. 9 Doprawdy, któryż człowiek wśród was, jeśli go syn+ poprosi o chleb, poda mu kamień? 10 Albo jeśli go poprosi o rybę — czyż poda mu węża? 11 Jeżeli więc wy, chociaż jesteście niegodziwi,+ umiecie dawać swym dzieciom dobre dary, o ileż bardziej wasz Ojciec, który jest w niebiosach, da dobre rzeczy+ proszącym go!“

  / Wg NW, the New World Translation of the Holy Scriptures, Polish, 2018 /

  Polubienie

 14. _______________________
  Ewangelia wg Mateusza 25: 1 – 13
  _______________________

  1 „Wtedy królestwo niebios stanie się podobne do dziesięciu dziewic, które wzięły swoje lampy+ i wyszły oblubieńcowi+ na spotkanie. 2 Pięć z nich było głupich,+ a pięć roztropnych.+ 3 Głupie bowiem wzięły swoje lampy, ale nie wzięły ze sobą oliwy, 4 natomiast roztropne wzięły oliwę do pojemników, a także swoje lampy. 5 Gdy oblubieniec się opóźniał, wszystkie skłoniły głowy i posnęły.+ 6 W samym środku nocy rozległ się okrzyk:+ ‚Oto oblubieniec! Wyjdźcie mu na spotkanie’. 7 Wtedy wszystkie te dziewice powstały i doprowadziły swoje lampy+ do porządku. 8 Głupie rzekły do roztropnych: ‚Dajcie nam trochę waszej oliwy,+ gdyż nasze lampy gasną’. 9 Roztropne+ odpowiedziały tymi słowy: ‚Mogłoby nie wystarczyć dla nas i dla was. Idźcie raczej do sprzedających i sobie kupcie’. 10 Gdy one poszły kupić, oblubieniec przybył i dziewice, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną;+ i zamknięto drzwi. 11 Potem przyszły też pozostałe dziewice, mówiąc: ‚Panie, panie, otwórz nam!’+ 12 On, odpowiadając, rzekł: ‚Mówię wam prawdę — nie znam was’.+
  13 „Dlatego stale czuwajcie,+ gdyż nie znacie ani dnia, ani godziny.+”

  / Wg NW, the New World Translation of the Holy Scriptures, Polish, 2018 /

  Polubienie

 15. / Chyba że nie o te “rzeczy” prosisz i nie o te “rzeczy” zabiegasz. Wtedy nikt Ci niczego nie da . Ani nikt Ci nie otworzy (—-> Sam sobie na nie zarób) Ew. wg Mateusza 6: 33 /

  Polubienie

 16. / 31 “Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? 32 Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. 33 Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. “ /

  Polubienie

 17. Będę się modlić, żeby Duch Św. oświecił rozum i duszę @Stokrotnego, bo samo czytanie i wklejanie tekstu biblijnego, jak widać, nic nie daje.
  „Uczeni w Piśmie”, udekorowani filakteriami i pejsami, tez czytali codziennie Mojżesza i Proroków, i co? Ukrzyżowali TEGO, którego Narodzenie było tak szczegółowo przez proroków zapowiedziane. I ta hańba toczy ich jak robak.

  Polubienie

 18. Szan .pani AVI..Doskonale znam przesłanie i Ducha N. Testamentu…rozumiem nastrój i wagę rodzinnych Świąt..jako towarzysko -religijnego spotkania. Tyle że wiedza z Biblii nie daje podstaw do świętowanieBożego Narodzenia.ma z tym nic wspólnego. Powszechnie wiadomo że kościoły ze względów czysto synkretycznych i populistycznych wkręciły w CHRZEŚCIJAŃSTWO pogańskie daty i zwyczaje.Ja tego nie zmienię bo to dzieło 1600 lat..Podobnie jak w Meksyku uctuje sie i pije ze zmarłymi i zastawia dla nich stolik w Dzień Zmarłych..w innych rejonach świata miesza się wu-du z Jezusem i Ewangelią..tak to co obecnie dzieje się w utartych zwyczajach ma swoją historię i ..przyczynę..
  N/B dobre i to że kristmas day przypomina czasem że był ktoś taki jak Dżizas… bo po tym wraca się do swojej bezbożnej egzystencji…lub zwykłej rytualnej sieczkarni.
  Życzę wam umiaru przy stole..i błogosławieńśtwa i łaski Poznania Boga.
  Ponadto wyrażę swój wniosek że ani ciut nie zna pani żydowskiej duchowości i wiary z tym związanej.
  RACZY PANI TEŻ ZAUWĄŻYĆ..że

  Wyznania chrześcijańskie nieobchodzące świąt Bożego Narodzenia
  Niektóre wyznania chrześcijańskie nie obchodzą świąt Bożego Narodzenia. Świadkowie Jehowy nie obchodzą go z kilku powodów. Uważają, że Jezus swoim naśladowcom nakazał obchodzenie tylko jednego święta – rocznicy Wieczerzy Pańskiej – potocznie nazywanej Pamiątką śmierci Jezusa Chrystusa, wiosną w dniu odpowiadającym 14 nisan według biblijnego kalendarza księżycowego[13]. Uważają, że ze względu na pogańskie korzenie tego święta chrześcijanie nie powinni go obchodzić, a kolejnym ich argumentem jest to, że data 25 grudnia nie jest prawdziwą datą narodzin Jezusa[14]. Powołując się też na zbieżność tradycji tych świąt z religiami pogańskimi oraz uważają, że pierwsi chrześcijanie nie chcieli ustalać daty narodzin Jezusa[15][16].

  Również Kościół Boży Dnia Siódmego odrzuca świętowanie Bożego Narodzenia jako praktykę uważaną za niebiblijną. Podobnie jak Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, który twierdzi, że brak jest wyraźnych podstaw biblijnych ku takiej praktyce, a ponadto niemożność ustalenia daty narodzin Chrystusa i pogańskie pochodzenia daty 25 grudnia[17]. Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa jest jednym z mniejszości wyznań protestanckich które nie obchodzą świąt Bożego Narodzenia[18]. Inne wspólnoty, które odrzucają świętowanie Bożego Narodzenia to m.in. niektórzy Żydzi mesjanistyczni, Prawdziwy Kościół Jezusa[19], Iglesia ni Cristo, Kongregacja Chrześcijan, Chrześcijański Zbór w Stanach Zjednoczonych oraz niektóre reformowane i fundamentalistyczne kościoły różnych wyznań, w tym niektóre z ruchu uświęceniowego.

  Z Wikipedii
  Tamże…Istnieją różne wyjaśnienia obrania tego dnia dla liturgicznej celebracji Bożego Narodzenia. Najbardziej popularna wśród uczonych interpretacja uznaje, że chrześcijanie, nie znając faktycznej daty narodzin Chrystusa, obrali tę datę jako symboliczną. Był to dzień bliski dniowi przesilenia zimowego. W II–IV wieku 25 grudnia obchodzono dzień urodzin Mitry[6]. Cesarz Aurelian nakazał w 274 roku, by w tym dniu obchodzono święto synkretycznego kultu Sol Invictus – narodziny boga Słońca. Świętowanie narodzin Boga-Człowieka, Jezusa Chrystusa, nazywanego „Słońcem sprawiedliwości” (Ml 3,20), „Światłością świata” (J 8,12), „Światłem na oświecenie pogan” (Łk 2,32; por. Łk 1,78–79), było chrześcijańską odpowiedzią na ten kult pogański. Interpretację tę popierają m.in. H. Usener, B. Botte, H. Frank, J.A. Jungmann[9].

  Aby nie sądzić ze te teorie wymyślili niewierzący Żydzi albo …ludzie nie znający teologii……jacys tam pseudobadacze czy pseudo…chrzescijanie.

  Cóz ma światłość z ciemnością…cóż ma Chrystus z Belialem… To przecież chześcijańskie dziecięta przebierają się za DIABŁY W ZWYCZAJACH LUDOWYCH…?? czy to Nowotestamentalne?
  Czy charytatywna katoliczka z Łomży która udusiła w motelu swoje dziecko…ostatnio… to też Żydówka? nie rozumiejąca Ewangelii?

  a Czy Bliski przyjaciel Wyszyńskiego niejaki Jurek Zawieyski..i jego uroczyste Wigilie w willi z klerykami Rozumiał Nowy Testament.?..Jeżeli tak…..to dlaczego kilka półek w IPN zawalonych jest jego aktami sodomsko-kleryckimi?Włos się jeży na głowie gdy się to czyta..Święta Bożego Narodzenia były dopiero wstępem do bluźnierstwa i niewiarygodnego rozpasania.

  Polubienie

 19. Atrojko, dziekuję za życzenia cierpliwości, bo na pewno mi jej brakuje. Ale jak patrzę na tę bezczelną, a zarazem prymitywną indoktrynację , którą ten @Stokrotny uprawia na tym blogu, to mnie …………(nie napiszę, bo nie chce grzeszyć…)
  No, ale to moja, tym razem, walka z wiatrakami 😉
  „Wyborcza” „, jak wnioskuję z obecności tego Świadka z Denver (o ile to prawda) na tym blogu, jest zainteresowana niszczeniem chrześcijaństwa I Kościoła chrześcijańskiego. Na wszelkie sposoby …….. I on jest tu „użytecznym sługą”.

  Polubienie

 20. Maleńki fragmencik jak bombeczka na choince.
  ,,.Według informacji zawartych w pracy Joanny Siedleckiej, pederasta, który dzięki władzy i pieniądzom, jakie miał z łaski komunistów, wykorzystywał seksualnie kleryków, młodych księży, literatów i aktorów. Za homoseksualny seks płacił pieniędzmi, wsparciem w rozwoju karier w Kościele i kulturze. Jerzy Zawieyski prócz setek przygodnych kochanków (w tym wielu kleryków, i młodych księży), korzystania z usług męskich prostytutek, miał też przez wiele lat trzech stałych kochanków (w tym jednego księdza, który był jednocześnie jego spowiednikiem, dzięki czemu uważał, że zapewnia sobie rozgrzeszenie pomimo chorobliwej nadaktywności homoseksualnej).”

  Pytanie do powyższego czy jednoczesny kochanek i spowiednik Jurka Zawieyskiego rozumiał swoją rolę..i katolicki pogląd na Ewangelię.. Święta obchodził specyficznie….w łożu mecenasa kleru.

  NIE PRZESZKADZAĆ! W TYM NASTROJU!!

  Polubienie

 21. „Ale jak patrzę na tę bezczelną, a zarazem prymitywną indoktrynację , którą ten @Stokrotny uprawia na tym blogu, to mnie …………(nie napiszę, bo nie chce grzeszyć…)” Awi
  Bezczelną i prymitywną indoktrynację katolicką, nikt w Polsce nie jest w stanie przebić. Dotarli do najwyższych władz i władza trzyma z tymi bezszczelnymi żeby jak najbardziej ogłupiać lud polski.
  Owszem, mam wiele do zastrzeżeń do ŚJ, ale z tym sobie dobrze radzę. Niestety z bezczelną indoktrynacją katolicką społeczeństwo polskie sobie już nie radzi i stąd mamy taki kryształowy burdel w kraju nad Wisłą.

  Polubienie

 22. p.Awarcho, teraz przeczytałam pański komentarz.
  Bardzo sie Pan myli.
  Własnie Biblia, a dokładnie NOWY TESTAMENT dają podstawy do świętowania przez chrzescijan „Bożego Narodzenia” rozumianego jako Narodzenie Jezusa/Mesjasza w Betlejem. Zgodnie z proroctwem Izajasza i faktami historycznymi wymienionymi w Ewangelii Łukasza i Ew. Mateusza (‚za króla Heroda’ i ‚gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii’)
  A że wybrano kiedyś na to świętowanie okres zbieżny z pogańskim Mitrą – o czym trzepie kazdy prawie ateista – to naprawdę nie ma żadnego znaczenia dla chrzescjańskiej wiary.
  ———————–
  Natomiast SZABAT żydowski, czyli świętowanie siódmego dnia, „kiedy Bóg odpoczywał po stworzeniu świata”, nie ma żadnego umocowania – oprócz powtarzanego przez kolejne cywilizacje MITU o stworzeniu świata.
  Jak pan wie, ten MIT został już zapisany na glinianych tabliczkach w Sumerze, a także na papirusach perskich – zanim trafił po tysiącu lat – do Biblii Hebrajskiej.
  Niech pan to to wyjaśni Zydom.

  Polubienie

  1. Według hebrajskich mitów (do których nakeży zaliczyć wszystkie cztery Ewangelie ponieważ wszystkie zostali napisane przez Żydów) Jezus narodził się w Betlejem. Awai po prostu sobie wybiera w które mity hebrajskie wierzy, a w które nie. Jeśli w mitach tych brakuje jakiś danych (np. dat) to je sobie wymyśla 😀😀😀

   Polubienie

 23. Według hebrajskich mitów (do których nakeży zaliczyć wszystkie cztery Ewangelie ponieważ wszystkie zostali napisane przez Żydów) Jezus narodził się w Betlejem. Awai po prostu sobie wybiera w które mity hebrajskie wierzy, a w które nie. Jeśli w mitach tych brakuje jakiś danych (np. dat) to je sobie wymyśla!

  Polubienie

 24. Sorry, err

  Według hebrajskich mitów (do których nakeży zaliczyć wszystkie cztery Ewangelie ponieważ wszystkie zostały napisane przez Żydów) Jezus narodził się w Betlejem. Awai po prostu sobie wybiera w które mity hebrajskie wierzy, a w które nie. Jeśli w mitach tych brakuje jakiś danych (np. dat) to je sobie wymyśla! 😀😀😀

  Polubienie

 25. _____________________
  1 Księga Królewska 12: 25 – 33
  _____________________

  Jeroboam wprowadza kult bałwochwalczy

  25 “Jeroboam umocnił8 Sychem na górze Efraima i zamieszkał w nim, a później wyprowadził się stamtąd, gdyż umocnił Penuel. 26 Niebawem Jeroboam pomyślał sobie tak: «W tych warunkach władza królewska może powrócić do rodu Dawida, 27 bo jeżeli ten lud będzie chodził na składanie ofiar do świątyni Pańskiej, to zechce wrócić do swego pana, Roboama, króla Judy, i wskutek tego mogą mnie zabić i wrócić do króla Judy, Roboama». 28 Dlatego po zastanowieniu się król sporządził dwa złote cielce i ogłosił ludowi: «Zbyteczne jest, abyście chodzili do Jerozolimy. Izraelu, oto Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej!»9 29 Postawił zatem jednego w Betel, a drugiego umieścił w Dan. 30 To oczywiście doprowadziło do grzechu, bo lud poszedł do jednego do Betel i do drugiego aż do Dan10. 31 Ponadto urządził przybytki11 na wyżynach oraz mianował spośród zwykłego ludu kapłanów, którzy nie byli lewitami. 32 Następnie Jeroboam ustanowił święto w ósmym miesiącu, piętnastego dnia tego miesiąca, naśladując święto obchodzone w Judzie, oraz sam przystąpił do ołtarza. Tak uczynił w Betel, składając krwawą ofiarę cielcom, które sporządził, i ustanowił w Betel kapłanów wyżyn, które urządził. 33 Przystąpił do ołtarza, który sporządził w Betel w piętnastym dniu ósmego miesiąca, który sobie wymyślił, aby ustanowić święto dla Izraelitów. Przystąpił więc do ołtarza, by złożyć ofiarę kadzielną. “

  / Wg BT, katolickiego przekładu Biblii Tysiaclecia, wydanie II, Pallottinum /

  Polubienie

 26. 33 Przystąpił do ołtarza, który sporządził w Betel w piętnastym dniu ósmego miesiąca, który sobie wymyślił, aby ustanowić święto dla Izraelitów. Przystąpił więc do ołtarza, by złożyć ofiarę kadzielną. “

  1 Królewska 12: 33

  Polubienie

 27. ____________________
  1 Księga Królewska 14: 1 – 18
  ____________________

  1 “W tym czasie zachorował syn Jeroboama Abijasz. 2 Jeroboam zwrócił się do swojej żony: „Proszę, przebierz się, żeby nikt nie poznał, że jesteś żoną Jeroboama, i idź do Szilo. Znajdziesz tam proroka Achijasza. To on powiedział, że zostanę królem tego ludu+. 3 Weź ze sobą 10 chlebów, placki, dzban miodu i idź do niego. On ci powie, co się stanie z naszym synem”.
  4 I żona Jeroboama tak zrobiła. Wyruszyła do Szilo+ i przyszła do domu Achijasza. Achijasz ze starości stracił wzrok i w ogóle nie widział.
  5 Ale Jehowa uprzedził Achijasza: „Idzie do ciebie żona Jeroboama, żeby cię spytać, co się stanie z jej synem, który zachorował. Przekażę ci, co masz jej powiedzieć*. Gdy przyjdzie, będzie ukrywać, kim jest”.
  6 Kiedy tylko Achijasz usłyszał odgłos jej kroków przy wejściu, odezwał się: „Wejdź, żono Jeroboama. Dlaczego ukrywasz, kim jesteś? Mam ci do przekazania złą wiadomość. 7 Idź i powiedz Jeroboamowi: ‚Tak mówi Jehowa, Bóg Izraela: „Wyróżniłem cię spośród mojego ludu i uczyniłem cię wodzem Izraela+. 8 Wydarłem królestwo domowi Dawida, a dałem je tobie+. Ty jednak nie stałeś się taki jak mój sługa Dawid, który przestrzegał moich przykazań, podążał za mną całym sercem i czynił tylko to, co słuszne w moich oczach+. 9 Postępowałeś gorzej niż wszyscy, którzy byli przed tobą. Uczyniłeś sobie innego boga i posągi z metalu, żeby mnie obrażać+. Odwróciłeś się ode mnie+. 10 Dlatego, Jeroboamie, sprowadzę nieszczęście na twój dom i zgładzę* u ciebie wszystkich mężczyzn*, nawet tych najmniej znaczących w Izraelu. Zmiotę twój dom+ tak, jak się zmiata gnój, aż nie będzie po nim żadnego śladu! 11 Jeżeli ktoś z twojego domu umrze w mieście, to pożrą go psy, a jeżeli umrze w polu, to rozdziobią go ptaki*, bo tak powiedział Jehowa”’.
  12 „A teraz wracaj do domu. Gdy wejdziesz do miasta, twój syn umrze. 13 Wszyscy Izraelici będą go opłakiwać i go pochowają. Z całej rodziny Jeroboama jedynie on zostanie pochowany w grobie, bo tylko w nim Jehowa, Bóg Izraela, znalazł coś dobrego. 14 Nadejdzie dzień — już nastał — kiedy Jehowa ustanowi nad Izraelem króla, który zgładzi* dom Jeroboama+. 15 Jehowa uderzy Izraela i ten się zakołysze jak trzcina w wodzie. Wyrwie go z korzeniami z tej wspaniałej ziemi, którą dał ich przodkom+, i rozproszy ich za Eufratem*+, bo porobili sobie święte pale*+ i obrażali tym Jehowę. 16 Porzuci On Izraela z powodu grzechów, które popełniał Jeroboam i które przez niego zaczęli popełniać Izraelici”+.
  17 Wtedy żona Jeroboama ruszyła w drogę i przyszła do Tircy. Gdy przekraczała próg swojego domu, jej syn umarł. 18 Pochowano go i cały Izrael go opłakiwał, tak jak Jehowa zapowiedział przez proroka Achijasza, swojego sługę.”

  / Wg NW, the New World Transition of the Holy Scriptures, Polish, 2018 /

  Polubienie

 28. Awi
  5 grudnia 2019 o 15:53
  No, jak już się pojawił Piramidalny, to najwyższy pora na mnie, żeby nie marnować czasu z takimi dyskutantami.

  Nie jest moim zamiarem dyskusja (jest to nieosiągalne z wyznawcami).
  Moim zamiarem jest obnażanie piramidalnego zakłamania i wciskania obskurantyzmu.

  Polubienie

 29. 1 “W tym właśnie czasie zachorował syn Jeroboama Abiasz1. 2 Wówczas Jeroboam powiedział swej żonie: «Postaraj się odmienić swój wygląd tak, żeby nie poznano, że jesteś żoną Jeroboama. Następnie pójdziesz do Szilo, gdzie przebywa prorok Achiasz, który przepowiedział mi, że będę królem tego ludu. 3 Weźmiesz ze sobą dziesięć chlebów oraz ciastka i gąsior miodu i pójdziesz do niego. On ci oznajmi, co będzie z chłopcem». 4 Żona Jeroboama tak uczyniła i wyruszywszy, przyszła do Szilo i weszła do domu Achiasza. Achiasz zaś już nie widział, bo wskutek starości był ociemniały. 5 Ale Jahwe rzekł do Achiasza: «Oto przyszła żona Jeroboama, aby dowiedzieć się od ciebie o swoim synu, bo on jest chory. Tak i tak jej powiesz. Kiedy będzie wchodzić, będzie przebrana». 6 Dlatego kiedy Achiasz usłyszał odgłos stąpania wchodzącej przez drzwi, powiedział: «Wejdź, żono Jeroboama! Czemu to przebrałaś się? A właśnie otrzymałem dla ciebie przykre zlecenie. 7 Idź, powiedz Jeroboamowi: Tak mówi Jahwe, Bóg Izraela: „Za to, że wywyższyłem cię spośród ludu i uczyniłem wodzem mego ludu izraelskiego 8 oraz oderwałem królestwo od domu Dawida, aby je dać tobie, tyś nie stał się jak mój sługa Dawid, który zachował moje polecenia i który postępował za Mną z całego serca swego, czyniąc tylko to, co jest słuszne w moich oczach. 9 Ale stałeś się przez twoje postępowanie gorszym od wszystkich twoich przodków, bo ośmieliłeś się uczynić sobie innych bogów – posągi ulane z metalu, aby Mnie tym drażnić, a Mną wzgardziłeś2. 10 Dlatego sprowadzę nieszczęście na ród Jeroboama, gdyż wytępię z domu Jeroboama nawet chłopca3, niewolnika i wolnego w Izraelu. Tak więc usunę ślad po rodzie Jeroboama, jak uprząta się gnój bez reszty. 11 Kto z należących do Jeroboama umrze w mieście, tego będą żarły psy, a tego, kto umrze w polu, będą żarły powietrzne ptaki, gdyż tak rzekł Jahwe”. 12 Ty zaś ruszaj i idź do twego domu! Kiedy twe nogi wejdą do miasta, dziecko umrze. 13 Potem cały Izrael będzie je opłakiwał i pochowają je, bo tylko ono z rodu Jeroboama wejdzie do grobu, gdyż z rodu Jeroboama tylko w nim znalazło się coś miłego dla Jahwe, Boga Izraela. 14 Jahwe sam ustanowi sobie nad Izraelem króla, który wytępi ród Jeroboama, 4. 15 Potem Jahwe uderzy Izraela i zachwieje nim, jak chwieje się trzcina na wodzie, aż wreszcie wyrwie Izraela z tej pięknej ziemi, którą dał ich przodkom. Później rozsieje ich poza Rzekę za to, że zrobili sobie aszery i pobudzali Jahwe do gniewu. 16 Opuści On Izraela z powodu grzechów Jeroboama, który sam zgrzeszył i doprowadził do grzechu Izraela».
  17 Żona Jeroboama wstała, wyruszyła i wróciła do Tirsy. Kiedy wchodziła na próg domu, wtedy zmarł ów chłopiec. 18 Potem pochowano go, przy czym opłakiwał go cały Izrael, według zapowiedzi Jahwe, którą wyrzekł przez swego sługę, proroka Achiasza.”

  / Wg BT, katolickiego przekładu Biblii Tysiaclecia, wydanie II, Pallottinum /

  Polubienie

 30. Dla kogoś kto nie zna Biblii (bo nie ma zainteresowania mimo że zasiada do wigilijnego stołu) jak “ktoś sobie coś wymyślił” to żadne przestępstwo. To my ustalamy w jaki sposób będziemy wielbić Boga, a nie Bóg. I jeśli się nad tym zastanowić taka właśnie jest prawda. My (bo niby kto inny?) Bóg niewiele na tutaj do powiedzenia ☹️☹️☹️

  Polubienie

 31. SZAN. AVI ..To ZADEN ARGUMENT że trzepią o tym również ateiści.. Proszę szan pani 80 % kleru to własnie ateiści…Ponadto to ludzie którzy celowo wypaczają treść i sens ewangelii…dla samolubnych celów..Po prostu z tego żyją tak jak żydowscy Lewici gotowi byli służyć każdemu kto dawał mamonę.
  Dokumenty IPN …ACZKOLWIEK JESZCZE NIE WSZYSTKIE UJAWNIONE KOMPROMITUJĄ NA WIELU PŁASZCZYZNACH SŁUŻALCZOŚĆ I SPRZEDAJNOŚĆ wobec kazdego ustroju i ażdej władzy..Nagrodą była bogata parafia ,paszporty i tytuły naukowe ..oraz niezły apanaż.
  Celowo zacytowałem fragmenty ostatnich prawicowych ,,OPRACOWAŃ” ŻRÓDŁOWYCH…Stan obecny jest jeszcze gorszy niż był..
  Pogański luz i pogańskie rozpasanie wynikaja z pogańskiej tradycji która przeniknęła bardzo dawno do kościoła.
  Jeżeli jeszcze nieliczne jednostki podchoda z szacunkiem do tego w co wierzą ..to nie do końca raozumieją to co ich łączy z Jezusem..
  Poza tym szan.Pani przypisywanie rozpasania ,,ŻYDOWSKIEMU POCHODZENIU I CELOWEMU PSUCIU KLERU PRZEZ ŻYDÓW ALBO ŻYDOWSKICH KONWERTYTÓW..to czysty IDIOTYZM.
  Prosze wskazać choć jedną sugestywna wzmiankę w pierwszym wieku która potwierdzała obchodzenia narodzin Jezusa np przez Apostołów lub uczniów..Ten fakt wynikał właśnie z żydowskiej Tradycji…Nie obchodzono urodzin…nie liczono lat nie życzono stu lat..Opisany przypadek urodzin w Ewangelii obchodziła go rodzina Heroda..podczas tego rozpustnego święta Herod cudzołożnik i bratobójca uległ intrydze sej cudzołożnej żony i kazał ściąć Jana Chrzciciela.
  Chodzenie z Bogiem i naśladowanie Jezusa…wiązało się z moralna i obyczajową dyscypliną.. Nie smaganie sie pejczem po plecach albo odmawianiu różańca.

  NIE DEMONSTROWANIE DZIAŁAŃ CHARYTATYWNYCH NA POKAZ A POZA PLECAMI UPRAWIANIE HAZARDU I ŁAJDACTWA..
  Mamusia z Łomzy która udusiła swego 10 letniego syna była poprawną katoliczką i uwielbiała Trójcę Eucharystię i Pana Jezusa…..po za ,,oczami była” podobna do Jurka Zawieyskiego….obchodziła poboznie Świeta wszystkie.
  Prokuratura bada sprawę i kto wie okaze się że ,,była psychiczna”…bo to tłumaczy każdego Łotra…i nie tylko.

  Polubienie

 32. Tak więc Istnieje w Kościołach coś co Paweł kedyś nazwał Gorliwością Nierozsadną”.. Poswiadczam bowiem ze maja gorliwość ale chybioną i nierozsadną…nie oparta na prawdziwym poznaniu praw i woli Boga…ale na urojonych interpretacjach Ojców Koscioła..watpliwych moralnie i poznawczo. Orygenes sam siebie wykastrował…bo uwazał ze wtedy pozbędzie sie poukus i pożdania kobiety …No był gorliwy ale nie wg .prawdziwego poznania.

  Pani Avi wykazuje gorliwości i przywiązanie do zasad i jest to godne pochwały….ale…bezkrytyczne przyjmowanie autorytetu Ludzi nie jest cnotą chrzescijanina..Ja dowodzi praktyka..to błąd.Wyniesiony na ołtarze Wojtyła ..ja sie okazuje i okazywało był dla wielu autorytetem. Obecnie stopniowo i powoli..okazuje się ogółowi [ ale nie wiernym].. dużą odpowiedzialność za ukrywanie pedofilów i wstrzymywania dochodzenia.Swego czasu biskup rozpustnik z Ausriackiego seminarium przeniesiony został w glorii i chwale do Berlina..

  Pytanie do pani Avi…czy powierzylaby szan. pani opiekę nad swoja kobiecą czcią komuś takiemu kto chroni łajdaków i ludzi niemoralnych.? Bardzo w to wątpię….Jednakże bez wiekszych refleksji ulega pani takim autorytetom z uwagi na tzw Tradycję Kościola..
  -Mistrz zadał takie pytanie !!.. czy urodzą się oliwki na cierniach a figi na krzaku ostu?
  Pani szn..koleżanka to najlepszy przykład…regularnej agnostyczki..która jest konformistką..i jedynie obrzędy i kaftan utrzymują ja jako katoliczkę.
  Trzeba by Pani naprawdę uwierzyła Chrystusowi…I OBY TAK SIĘ STAŁO

  Polubienie

 33. kIEDYŚ TUTAJ jANMUSZE PREZENTOWAŁMI KRYMINALNE WYDARZENIE MŁODEJOSOBY ..która uciekła z domu Ś.J.. w Szczecinie…Bulwersujacy mord po pijanemu wspólnie z konkubentem..
  -Oto cos bardzo podobnego….ale nie całkiem… To bardzo wierząca katoliczka..! https://lublin.onet.pl/matka-udusila-10-letniego-filipa-ojciec-odebrala-nam-nasze-jedyne-dziecko/c30162p

  cytat.. z linku..Monika S. pracowała przez lata w Lublinie, zajmowała się działalnością charytatywną, była prezesem Bractwa Miłosierdzia Świętego Brata Alberta. O kobiecie zrobiło się głośno rok temu, kiedy została zatrzymana na wniosek prokuratury za przywłaszczenie z konta bractwa ponad 200 tysięcy złotych.

  – Ta sytuacja bardzo się na nas odbiła. Pani Moniki nie ma u nas już rok, a dalej ludzie mówią, że jesteśmy złodziejami – mówi Monika Zielińska z Bractwa Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w Lublinie. – Ona zabrała nam środki, które przeznaczamy dla podopiecznych. W tamtym okresie była obdarzona zaufaniem, mocno się nią zawiodłem – dodaje Adam Janasz.

  Polubienie

 34. Achaz i Jeroboam (odstępcy) byli samowolni. Czego można się spodziewać po odstępczym chrześcijaństwie, którego samowola (włacznie z wyskrobywaniem z własnych przekładów Biblii imienia Bożego) nie razi ?

  Polubienie

 35. Parafianin (zaślepiany przez swoich Nauczycieli tego nie wie). Ale jak już wie i nic z tym nie robi razem z Nimi ponosi odpowiedzialbość przed Bogiem za swój trzech.

  Polubienie

  1. Oczywiście że grzech.Ważniejsze od wszystkiego jednak staje się przypodobanie.
   /u nas panuje taki schemat wiary,więc uspokój się Stokrotki//

   Polubienie

   1. Na katolicyzm Ewo? Oszalałaś? Przecież ja nie całuję drewnianych stóp rzeźbionych Świętych! Kocham apostolate narodów -Pawła, ale nie klękam przed jego figura! Nie oddaję również czci Słońcu (w żadnej postaci) ☹️

    Polubienie

   2. Modlę się również do Jehowy, Ojca Jezusa Chrystusa bo chyba właśnie do Niego (a nie do Jego Syna) powinniśmy się modlić.

    —-> Chyba że uważasz, że w Piśmie stoi inaczej?

    Polubienie

   3. Dostaniesz dyspensę na całowanie.Reszta jest już i łatwa i przyjemna.Nie wiem co ze Słońcem,ja lubię Słońce /szczególnie jak nie parzy/.
    Wszystko do załatwienia.
    /Niemniej mój szacunek, za nacisk w Twojej wierze na wychowanie wiernych/.

    Polubienie

   4. Uuu…,mnie Pisma nie uczono.Biblię zakupiłam gdy już /była dostępna i / pracowałam.
    Przeczytałam, ale daleko mi nawet do świeckich jej znawców.

    Polubienie

 36. Achaz usunał ołtarz ze światyni Jehowy i wstawił sobie na Jego miejsce , jaki mu się spodobał (pogański ładniej wygladał 😀). Jeroboam wymyślił sobie dzień i święto, którym zastapił święta ustanowione przez Jehowę i które On Izraelowi 3 razy do roku obchodzić. Chrześcijaństwo usunęło 2-gie przykazanie z Dekalogu (zakazujace sporzadzania rzeźb i wizerunków kultowuch) i ostatnie 10-te rozbiło na dwa. Teraz, 25-go grudnia zasiadzie do stołów i będzie się modliło (nie do Jehowy rzecz jasna tylko do Chrystusa) żeby im Bóg wszystkie grzechy wybaczył… Po Pismo Święte – jeśli nawet sięgnie – to wyłacznie po wybrane wersety. Zrobi to, na co będzie (tak jak Achaz i Jeroboam) miało ochotę. Reszta wierzacych i raz do roku praktykujacych nie obchodzi.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s